การรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์หรือแถวในตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์หรือแถวในตาราง ให้ใช้คำสั่ง สูตร

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

 2. คลิกแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง แล้วคลิก สูตร

ปุ่ม สูตร สำหรับเครื่องมือตาราง

 1. ตรวจสอบระหว่างวงเล็บเพื่อให้แน่ใจว่า Word ได้รวมเอาเซลล์ที่คุณต้องการไว้ในผลรวมแล้ว

สูตรหาผลรวมในกล่องสูตร

=SUM(ABOVE) จะรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์เหนือเซลล์ที่คุณอยู่

=SUM(LEFT) จะรวมยอดตัวเลขของแถวด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณอยู่

=SUM(BELOW) จะรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์ที่อยู่ใต้เซลล์ที่คุณอยู่

=SUM(RIGHT) จะรวมยอดตัวเลขของแถวด้านขวาของเซลล์ที่คุณอยู่

ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับตัวเลขที่คุณกำลังเพิ่ม ให้เลือกผลรวม แล้วกด F9 เพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่

คุณยังสามารถใช้มากกว่าหนึ่งสูตรในตารางได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมยอดตัวเลขในแต่ละแถวของคอลัมน์ด้านขวา จากนั้นคุณสามารถรวมยอดผลลัพธ์เหล่านั้นที่ด้านล่างของคอลัมน์

สูตรอื่นๆ สำหรับตาราง

Word มีฟังก์ชันอื่นๆ สำหรับตาราง ตัวอย่างเช่น AVERAGE และ PRODUCT

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

 2. คลิกแท็บ เค้าโครงเครื่องมือตาราง แล้วคลิก สูตร

ปุ่ม สูตร สำหรับเครื่องมือตาราง

 1. ในกล่อง สูตร ให้ลบสูตร SUM ออกไป แต่เก็บเครื่องหมายเท่ากับ (=) เอาไว้ จากนั้นคลิกกล่อง วางฟังก์ชัน และคลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการ

กล่องสูตรที่มีเมนูฟังก์ชัน

 1. ในวงเล็บ ให้เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการรวมไว้ในสูตร ดังนี้

พิมพ์ ABOVEเพื่อรวมตัวเลขในคอลัมน์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

พิมพ์ LEFT เพื่อรวมตัวเลขลงในแถวด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

พิมพ์ BELOW เพื่อรวมตัวเลขในคอลัมน์ที่อยู่ใต้เซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

พิมพ์ RIGHT เพื่อรวมตัวเลขลงในแถวด้านขวาของเซลล์ที่คุณอยู่ แล้วคลิก ตกลง

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยตัวเลขในแถวทางด้านซ้ายของเซลล์ ให้คลิก AVERAGE แล้วพิมพ์ LEFT ดังนี้

=AVERAGE(LEFT)

เมื่อต้องการคูณตัวเลขสองตัว ให้คลิก PRODUCT แล้วพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ตาราง ดังนี้

=PRODUCT(ABOVE)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรวมช่วงของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไว้ในสูตร คุณสามารถอ้างอิงถึงเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงได้ ให้คิดภาพว่าแต่ละคอลัมน์ในตารางของคุณมีตัวอักษรอยู่ และแถวแต่ละแถวมีตัวเลขอยู่ เหมือนกับในสเปรดชีตของ Microsoft Excel ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคูณตัวเลขจากคอลัมน์ที่สองและคอลัมน์ที่สามในแถวที่สอง ให้พิมพ์ =PRODUCT(B2:C2)

เมื่อต้องการรวมยอดตัวเลขในคอลัมน์หรือแถว ใช้ สูตร สั่ง

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

 2. บนแบบ เค้าโครง แท็บถัดจาก ออกแบบตาราง แท็บ เลือก สูตร

  บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือก สูตร

 3. ตรวจสอบระหว่างวงเล็บเพื่อให้แน่ใจว่า Word ได้รวมเอาเซลล์ที่คุณต้องการไว้ในผลรวมแล้ว

  กล่อง สูตร แสดงสูตรที่ใช้หาผลรวมของคอลัมน์

  =SUM(ABOVE) จะรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์เหนือเซลล์ที่คุณอยู่

  =SUM(LEFT) จะรวมยอดตัวเลขของแถวด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณอยู่

  =SUM(BELOW) จะรวมยอดตัวเลขของคอลัมน์ที่อยู่ใต้เซลล์ที่คุณอยู่

  =SUM(RIGHT) จะรวมยอดตัวเลขของแถวด้านขวาของเซลล์ที่คุณอยู่

เคล็ดลับ: 

 • ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลงตัวเลขที่คุณกำลังเพิ่ม เลือกผลรวม แล้วกด fn + F9 เพื่อแสดงผลลัพธ์ใหม่

 • คุณยังสามารถใช้สูตรมากกว่าหนึ่งสูตรในตารางได้ด้วย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมยอดตัวเลขในแต่ละแถวของคอลัมน์ด้านขวา จากนั้นคุณสามารถรวมยอดผลลัพธ์เหล่านั้นที่ด้านล่างของคอลัมน์

สูตรอื่นๆ สำหรับตาราง

Word มีฟังก์ชันอื่นๆ สำหรับตาราง ตัวอย่างเช่น AVERAGE และ PRODUCT

 1. คลิกเซลล์ตารางที่คุณต้องการแสดงผลลัพธ์

 2. บนแบบ เค้าโครง แท็บถัดจาก ออกแบบตาราง แท็บ คลิ สูตร

  บนแท็บ เค้าโครง ให้เลือก สูตร

 3. ในกล่อง สูตร ให้ลบสูตร SUM ออกไป แต่เก็บเครื่องหมายเท่ากับ (=) เอาไว้ จากนั้นคลิกกล่อง วางฟังก์ชัน และคลิกฟังก์ชันที่คุณต้องการ

  ในกล่อง สูตร ให้เลือกฟังก์ชันจากรายการ วางฟังก์ชัน

 4. ในวงเล็บ ให้เลือกเซลล์ตารางที่คุณต้องการรวมไว้ในสูตร ดังนี้

  พิมพ์ ABOVE เพื่อรวมตัวเลขในคอลัมน์ที่อยู่เหนือเซลล์ที่คุณอยู่

  พิมพ์ LEFT เพื่อรวมตัวเลขลงในแถวด้านซ้ายของเซลล์ที่คุณอยู่

  พิมพ์ BELOW เพื่อรวมตัวเลขในคอลัมน์ที่อยู่ใต้เซลล์ที่คุณอยู่

  พิมพ์ RIGHT เพื่อรวมตัวเลขลงในแถวด้านขวาของเซลล์ที่คุณอยู่

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการหาค่าเฉลี่ยตัวเลขในแถวทางด้านซ้ายของเซลล์ ให้คลิก AVERAGE แล้วพิมพ์ LEFT ดังนี้

  =AVERAGE(LEFT)

  เมื่อต้องการคูณตัวเลขสองตัว ให้คลิก PRODUCT แล้วพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งของเซลล์ตาราง ดังนี้

  =PRODUCT(ABOVE)

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรวมช่วงของเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นไว้ในสูตร คุณสามารถอ้างอิงถึงเซลล์ที่เฉพาะเจาะจงได้ ให้คิดภาพว่าแต่ละคอลัมน์ในตารางของคุณมีตัวอักษรอยู่ และแถวแต่ละแถวมีตัวเลขอยู่ เหมือนกับในสเปรดชีตของ Microsoft Excel ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการคูณตัวเลขจากคอลัมน์ที่สองและคอลัมน์ที่สามในแถวที่สอง ให้พิมพ์ =PRODUCT(B2:C2)

ถ้าคุณคุ้นเคยกับ Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปคุณจะทราบได้ว่าคุณสามารถใช้สูตรเพื่อทำการคำนวณเช่นการรวมคอลัมน์หรือแถวของตัวเลขในตารางได้ Word Online จะเก็บรักษาสูตรที่มีอยู่แล้วในเอกสารของคุณแต่ยังไม่มีวิธีการเพิ่มสูตร

ถ้าคุณมี Word เวอร์ชันบนเดสก์ท็อปให้ใช้คำสั่งเปิดใน Wordเพื่อเปิดเอกสารและแทรกสูตร

รูปของคำสั่ง เปิดใน Word ใน Word Web App

เมื่อคุณทำเสร็จและบันทึกเอกสารแล้วเอกสารนั้นจะยังคงเก็บสูตรต่อไปเมื่อคุณเปิดในWord Online

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×