การรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

การรวมนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในลายเซ็นอีเมลของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ด้วยการเพิ่มลายเซ็นอีเมลของคุณนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ คุณสามารถรวมข้อมูลที่ติดต่อของคุณในแต่ละข้อความที่คุณส่ง ผู้รับสามารถคลิกขวานามบัตร ในลายเซ็น (หรือคลิกขวาที่สิ่งที่แนบไฟล์.vcf) บันทึกข้อมูลลงในรายการที่ติดต่อโดยตรง

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม แล้วคลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นคลิก ลายเซ็นต์

 2. บนแท็บ ลายเซ็นต์อีเมล ภายใต้ เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข ให้คลิกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการเพิ่มนามบัตร

  ถ้าคุณต้องการสร้างลายเซ็นต์ ให้คลิก ใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็นต์ แล้วคลิก ตกลง จากนั้นให้คลิกชื่อของลายเซ็นต์ใหม่ในรายการ เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข

 3. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็นต์ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็นต์

 4. เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้วางตัวชี้ที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้นามบัตรปรากฏในข้อความลายเซ็นต์ แล้วคลิก นามบัตร จากนั้นคลิกชื่อที่ติดต่อในรายการ ตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น คลิก ตกลง

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม แล้วคลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นคลิก ลายเซ็นต์

 2. บนแท็บ ลายเซ็นต์อีเมล ในรายการ เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข ให้เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้ เลือกลายเซ็นต์เริ่มต้น ในรายการ บัญชีผู้ใช้อีเมล ให้คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมลที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับลายเซ็นต์

 4. ในรายการ ข้อความใหม่ ให้เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ

 5. ถ้าคุณต้องการรวมลายเซ็นต์ไว้ในข้อความตอบกลับและข้อความที่ส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นต์ ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็นต์ แล้วเลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ

 2. ถ้าคุณไม่เห็นลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ ให้คลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นเลือกชื่อลายเซ็นต์ในรายการ เลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข แล้วคลิก ตกลง

 3. ในข้อความ ให้คลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นเลือกชื่อของลายเซ็นต์

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม แล้วคลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นคลิก ลายเซ็นต์

  เมนู ลายเซ็น
 2. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม่

 3. พิมพ์ชื่อสำหรับลายเซ็น แล้วคลิก ตกลง

 4. ในกล่อง แก้ไขลายเซ็น ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการรวมไว้ในลายเซ็น

  เริ่มลายเซ็นใหม่

 5. เมื่อต้องการจัดรูปแบบข้อความ ให้เลือกข้อความ จากนั้นใช้ปุ่มลักษณะและการจัดรูปแบบเพื่อเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  หมายเหตุ: 

  • ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณใช้ข้อความธรรมดาเป็นรูปแบบข้อความเริ่มต้นของคุณ

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบข้อความแตกต่างกัน

  Microsoft Office Outlook 2007 สนับสนุนรูปแบบข้อความสาม:

  • ข้อความธรรมดา     นี่คือรูปแบบที่สนับสนุนแอปพลิเคชันอีเมทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่า Outlook เพื่อเปิดข้อความที่คุณได้รับในรูปแบบข้อความธรรมดาเท่านั้น ข้อความธรรมดาไม่สนับสนุนตัวหนา ตัวเอียง สีฟอนต์ หรือจัดรูปแบบข้อความอื่น ๆ นอกจากนี้ไม่สนับสนุนรูปภาพที่จะแสดงในเนื้อหาข้อความ โดยตรงแม้ว่าคุณสามารถรวมรูปภาพเป็นสิ่งที่แนบมา

  • จัดรูปแบบ Rich Text ของ outlook (RTF)     คุณสามารถใช้ RTF เมื่อส่งข้อความภายในองค์กรที่ใช้ Microsoft Exchange อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ คุณใช้รูปแบบ HTML RTF สนับสนุนรูปแบบข้อความ การรวมถึงสัญลักษณ์ จัดแนว และวัตถุที่ลิงก์ Outlook โดยอัตโนมัติแปลง RTF ถูกจัดรูปแบบข้อความเป็น HTML ตามค่าเริ่มต้นเมื่อคุณส่งไปยังผู้รับมีอินเทอร์เน็ต เพื่อให้จัดรูปแบบข้อความถูกเก็บรักษา และได้รับสิ่งที่แนบมา Outlook ยังจะจัดรูปแบบการประชุม และการร้องของาน และข้อความที่ มีปุ่มลงคะแนนเสียงเพื่อที่ว่ารายการเหล่านี้อาจถูกส่งไปไว้อย่างเดิมนอินเทอร์เน็ต Outlook ผู้ใช้รายอื่น โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบเริ่มต้นของข้อความ

  • HTML     นี่คือรูปแบบข้อความเริ่มต้นใน Outlook อาจเป็นรูปแบบดีที่สุดไปใช้เมื่อคุณต้องการสร้างข้อความที่มีลักษณะคล้ายกับเอกสารดั้งเดิม ด้วยฟอนต์ต่าง ๆ สี และรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกตัวเลือกที่อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบ (HTML หรือ Rich Text), การส่งข้อความในรูปแบบ HTML ดังนั้น เมื่อคุณใช้ HTML คุณทราบว่า สิ่งที่คุณส่งเป็นสิ่งที่ผู้รับจะเห็น

   หมายเหตุ: เมื่อคุณตอบกลับข้อความ Outlook รักษารูปแบบของข้อความต้นฉบับ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกตัวเลือกอ่านจดหมายมาตรฐานทั้งหมดในข้อความธรรมดา Outlook รูปแบบข้อความตอบกลับของคุณในข้อความธรรมดา หรือคุณอาจคลิแถบข้อมูล เปลี่ยนรูปแบบของข้อความเป็นHTML หรือRich Text ตอบกลับแล้ว ถ้าคุณเปลี่ยนรูปแบบของข้อความ การตอบกลับที่ถูกจัดรูปแบบ ด้วยรูปแบบการแสดงใหม่

   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปแบบข้อความ ดูที่การเปลี่ยนรูปแบบข้อความ HTML, Rich Text หรือข้อความธรรมดา

 6. เมื่อต้องการเพิ่มนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ วางจุดที่คุณต้องบัตร การปรากฏอยู่ในข้อความเซ็น คลิกนามบัตร แล้ว คลิกชื่อที่ติดต่อในรายการตั้งชื่อเขตข้อมูลเป็น แล้ว คลิกตกลง

  แทรกนามบัตรในลายเซ็น

 7. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการสร้างลายเซ็น คลิกตกลง

  หมายเหตุ: ลายเซ็นที่คุณเพิ่งสร้าง หรือปรับเปลี่ยนจะไม่ปรากฏในข้อความเปิดอยู่ในปัจจุบัน ต้องถูกแทรกลงในข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่มลายเซ็นข้อความทั้งหมดและเพิ่มลายเซ็นในข้อความเดียว

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิกแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม แล้วคลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นคลิก ลายเซ็นต์

 2. บนแท็บลายเซ็นอีเมล ในรายการเลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ

 3. ภายใต้เลือกลายเซ็นต์เริ่มต้น ในรายการบัญชีผู้ใช้อีเมล คลิกบัญชีผู้ใช้อีเมซึ่งคุณต้องการเชื่อมโยงลายเซ็น

 4. ในรายการข้อความใหม่ เลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ
  รวมลายเซ็นในข้อความใหม่

 5. ถ้าคุณต้องการรวมลายเซ็นต์ไว้ในข้อความตอบกลับและข้อความที่ส่งต่อ ในรายการ ตอบกลับ/ส่งต่อ ให้เลือกลายเซ็นต์ ถ้าไม่ต้องการ ให้เลือก ไม่มี

 6. คลิก ตกลง

 1. ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็นต์ แล้วเลือกลายเซ็นต์ที่คุณต้องการ

  แทรกลายเซ็น
 2. ถ้าคุณไม่เห็นลายเซ็นต์ที่คุณต้อง คลิกลายเซ็นอีเมล เลือกชื่อลายเซ็นต์ในรายการเลือกลายเซ็นต์ที่จะแก้ไข นั้นแล้ว คลิกตกลง

 3. ในข้อความ ให้คลิก ลายเซ็นต์ จากนั้นเลือกชื่อของลายเซ็นต์

คุณสามารถมีลายเซ็นมาก และนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์มากตามที่คุณ ต้อง เพื่อให้คุณสามารถสร้างลายเซ็นหลายสำหรับวัตถุประสงค์ เช่น business ครอบครัวการสื่อสาร และข้อมูลเพิ่มเติมที่หลากหลาย คุณยังสามารถมีลายเซ็นที่ประกอบด้วยของเฉพาะนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้

ตัวอย่างเช่น อาจนโยบายของบริษัทของคุณระบุว่า พนักงานทุกคนต้องมีข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขาพื้นฐานในการโต้ตอบอีเมล์ของบริษัท หลังจากบริษัทกำหนดบัตรข้อมูลที่ออกแบบ พนักงานสามารถกรอกข้อมูลที่ติดต่อของพวกเขา รวมบัตรในลายเซ็นของตนอย่างเป็นทางบริษัท และมีลายเซ็นถูกเพิ่มอัตโนมัติในแต่ละข้อความที่พวกเขาส่งจากบัญชีผู้ใช้อีเมธุรกิจของพวกเขา

ลายเซ็นที่มีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏในข้อความอย่างไร

1. เมื่อคุณส่งข้อความที่ มีลายเซ็นที่มีนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แฟ้ม.vcf ที่แนบที่ประกอบด้วยข้อมูลที่ติดต่อทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ผู้รับกับแอปพลิเคชันอีเมอื่น ๆ เพื่อดู และบันทึกข้อมูลที่ติดต่อ

2.บัตรข้อมูลที่จะแสดงในลายเซ็น

3 เมื่อคุณได้รับข้อความ โดยใช้บัตรในลายเซ็น คลิกขวารูปบัตรในลายเซ็น แล้วคลิกเพิ่มไปยังที่ติดต่อ เปิดฟอร์มที่ติดต่อสำหรับที่ติดต่อ จาก นั้นคุณสามารถดูเวิร์กบุ๊ก หรือบันทึกไว้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×