การรวมที่ติดต่อของฉันให้เป็นผู้ส่งที่ปลอดภัย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความอีเมลที่คุณได้รับจากบุคคลที่อยู่ในที่ติดต่อของคุณ กำลังพิจารณาว่าปลอดภัยโดยตัวกรองอีเมลขยะ อย่างไรก็ตาม บุคคลในที่ติดต่อของคุณจะไม่ได้เรียงตามตัวอักษรถูกเพิ่มลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยเว้นแต่ว่าคุณส่งอีเมลไปติดต่อในขณะที่คุณได้เลือกที่กล่องกาเครื่องหมายเพิ่มบุคคลที่ฉันส่งอีเมลงในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่านี้ ให้ทำดังนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

  2. บนแท็บ กำหนดลักษณะ ภายใต้ อีเมล ให้คลิก อีเมลขยะ

  3. คลิกแท็บ ผู้ส่งที่ปลอดภัย

  4. เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อถืออีเมลจากที่ติดต่อของฉันด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×