การรวมค่าตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข

การรวมค่าตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข

คุณต้องการหาผลรวมค่าที่มีหลายเงื่อนไข เช่น ผลรวมของยอดขายของบางผลิตภัณฑ์ในบางภูมิภาค ซึ่งเป็นเวลาที่คุณจะใช้ ฟังก์ชัน SUMIFS ในสูตร

นี่เป็นตัวอย่างที่เรามีสองเงื่อนไข คือ เราต้องการผลรวมของยอดขาย เนื้อสัตว์ (จากคอลัมน์ C) ใน ภาคใต้ (จากคอลัมน์ A)

ข้อมูลในเวิร์กชีต Excel

นี่คือสูตรที่คุณจะใช้

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”ภาคใต้”,C2:C11,”เนื้อสัตว์”) ผลลัพธ์คือ 14719 และต่อไปนี้เป็นวิธีที่สูตรทำงาน

= SUMIFS เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ที่ทำการคำนวณตัวเลข ซึ่งในกรณีนี้อยู่ในคอลัมน์ D ดังนั้น เริ่มด้วยการบอกสูตรว่าตัวเลขอยู่ที่ไหน

  • =SUMIFS(D2:D11,

ซึ่งก็หมายความว่า คุณต้องการให้สูตรรวมตัวเลขในคอลัมน์นั้นถ้าตัวเลขเหล่านั้นตรงตามเงื่อนไข ช่วงของเซลล์ดังกล่าวเป็น อาร์กิวเมนต์ หรือข้อมูลชิ้นแรกของคุณที่ฟังก์ชันต้องการเรียกใช้

ต่อไป คุณต้องการหาข้อมูลที่ตรงกับสองเงื่อนไข ดังนั้นคุณจึงใส่เงื่อนไขแรกด้วยการบอกฟังก์ชันว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน (A2: A11) และเงื่อนไขคืออะไร ซึ่งคือ " ภาคใต้" สังเกตเครื่องหมายจุลภาคระหว่างอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

  • =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”ภาคใต้”,

เครื่องหมายอัญประกาศที่ล้อมรอบ "ภาคใต้" จะบอก Excel ว่านี่เป็นข้อมูลชนิดข้อความ

สุดท้ายคุณป้อนอาร์กิวเมนต์สำหรับเงื่อนไขที่สอง – ช่วงของเซลล์ (C2:C11) ที่มีคำว่า "เนื้อสัตว์" และคำคำนั้นเอง (ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อให้ Excel ใช้เทียบได้ ปิดท้ายสูตรด้วยวงเล็บปิด) แล้วกด ENTER เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 14719

  • =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”ภาคใต้”,C2:C11,”เนื้อสัตว์”)

ขณะที่คุณพิมพ์ฟังก์ชัน SUMIFS ใน Excel ถ้าคุณจำอาร์กิวเมนต์ไม่ได้ จะมีผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆ หลังจากที่คุณพิมพ์= SUMIFS( การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ จะปรากฏขึ้นใต้สูตร พร้อมกับรายการของอาร์กิวเมนต์ในลำดับที่ถูกต้อง

ดูที่รูปของ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ และรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งในตัวอย่างของเรา sum _ range คือ D2:D11 เป็นคอลัมน์ของตัวเลขที่คุณต้องการหาผลรวม; criteria _ range 1 คือ A2. A11 เป็นคอลัมน์ของข้อมูลที่มี criteria1 คือ "ภาคใต้" อยู่

การใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติเพื่อใส่ฟังก์ชัน SUMIFS

ขณะที่คุณพิมพ์ อาร์กิวเมนต์ที่เหลือจะปรากฏในการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ (ไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้) criteria _ range 2 คือ C2:C11 เป็นคอลัมน์ของข้อมูลที่มี criteria2 คือ "เนื้อสัตว์" อยู่

ถ้าคุณคลิก SUMIFS ในการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ บทความจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงวิธีใช้เพิ่มเติม

คุณควรลองทำดู

ถ้าคุณต้องการลองใช้ฟังก์ชัน SUMIFS ต่อไปนี้เป็นข้อมูลตัวอย่างและสูตรที่ใช้ฟังก์ชันดังกล่าว

คุณสามารถทำงานกับข้อมูลตัวอย่างและสูตรได้ที่นี่ ในเวิร์กบุ๊กของ Excel Online เปลี่ยนค่าและสูตร หรือเพิ่มค่าและสูตรของคุณเอง รวมถึงดูการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในทันที

คัดลอกเซลล์ทั้งหมดในตารางด้านล่าง และวางลงในเซลล์ A1 ในเวิร์กชีตใหม่ใน Excel คุณอาจต้องการปรับความกว้างคอลัมน์เพื่อให้เห็นสูตรได้ดีขึ้น

ภูมิภาค

พนักงานขาย

ประเภท

ยอดขาย

ภาคใต้

กิตติ

เครื่องดื่ม

3571

ภาคตะวันตก

วิโรจน์

ผลิตภัณฑ์นม

3338

ตะวันออก

Makovec

เครื่องดื่ม

5122

ภาคเหนือ

ธิติ

ผลิตภัณฑ์นม

6239

ภาคใต้

Jordan

พืชผัก

8677

ภาคใต้

วิโรจน์

เนื้อสัตว์

450

ภาคใต้

วิโรจน์

เนื้อสัตว์

7673

ตะวันออก

Makovec

พืชผัก

664

ภาคเหนือ

วิโรจน์

พืชผัก

1500

ภาคใต้

Jordan

เนื้อสัตว์

6596

สูตร

 

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"ภาคใต้",C2:C11,"เนื้อสัตว์")

ผลรวมของยอดขายเนื้อสัตว์ใน
คอลัมน์ C ในภูมิภาค
ภาคใต้ในคอลัมน์ A (ผลลัพธ์คือ 14719 )

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"ภาคใต้",C2:C11,"เนื้อสัตว์")

หมายเหตุ: 

  • ต้องการตัวอย่างเพิ่มเติมหรือไม่ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความ ฟังก์ชัน SUMIFS

  • ถ้าคุณต้องการสร้างค่าผลรวมสำหรับช่วงเพียงหนึ่งช่วงโดยใช้ค่าที่อยู่ในอีกช่วงหนึ่ง ให้ใช้ ฟังก์ชัน SUMIF

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×