การรวมค่าตามเงื่อนไขหลายเงื่อนไข

ถ้าคุณต้องการรวมค่าด้วยเงื่อนไขมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เช่น ผลรวมของยอดขายของผลิตภัณฑ์บางชนิดในบางภูมิภาค คุณควรใช้ ฟังก์ชัน SUMIFS ในสูตร

นี่เป็นตัวอย่างที่เรามีสองเงื่อนไข คือ เราต้องการผลรวมของยอดขาย เนื้อสัตว์ (จากคอลัมน์ C) ใน ภาคใต้ (จากคอลัมน์ A)

ข้อมูลในเวิร์กชีต Excel

นี่คือสูตรที่คุณจะใช้

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”ภาคใต้”,C2:C11,”เนื้อสัตว์”) ผลลัพธ์คือ 14719 และต่อไปนี้เป็นวิธีที่สูตรทำงาน

= SUMIFS เป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ ที่ทำการคำนวณตัวเลข ซึ่งในกรณีนี้อยู่ในคอลัมน์ D ดังนั้น เริ่มด้วยการบอกสูตรว่าตัวเลขอยู่ที่ไหน

  • =SUMIFS(D2:D11,

ซึ่งก็หมายความว่า คุณต้องการให้สูตรรวมตัวเลขในคอลัมน์นั้นถ้าตัวเลขเหล่านั้นตรงตามเงื่อนไข ช่วงของเซลล์ดังกล่าวเป็น อาร์กิวเมนต์ หรือข้อมูลชิ้นแรกของคุณที่ฟังก์ชันต้องการเรียกใช้

ต่อไป คุณต้องการหาข้อมูลที่ตรงกับสองเงื่อนไข ดังนั้นคุณจึงใส่เงื่อนไขแรกด้วยการบอกฟังก์ชันว่าข้อมูลอยู่ที่ไหน (A2: A11) และเงื่อนไขคืออะไร ซึ่งคือ " ภาคใต้" สังเกตเครื่องหมายจุลภาคระหว่างอาร์กิวเมนต์ต่างๆ

  • =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”ภาคใต้”,

เครื่องหมายอัญประกาศที่ล้อมรอบ "ภาคใต้" จะบอก Excel ว่านี่เป็นข้อมูลชนิดข้อความ

ขั้นสุดท้าย ให้คุณใส่อาร์กิวเมนต์สำหรับเงื่อนไขที่สองของคุณ นั่นคือ ช่วงของเซลล์ (C2:C11) ที่มีคำว่า "เนื้อสัตว์" และคำคำนั้นเอง (ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ) เพื่อให้ Excel ใช้เทียบได้ จากนั้นปิดสูตรด้วยวงเล็บปิด ) แล้วกด Enter เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ 14719

  • =SUMIFS(D2:D11,A2:A11,”ภาคใต้”,C2:C11,”เนื้อสัตว์”)

ขณะที่คุณพิมพ์ฟังก์ชัน SUMIFS ถ้าคุณจำอาร์กิวเมนต์ไม่ได้ จะมีผู้ช่วยอยู่ใกล้ๆ คุณ หลังจากที่คุณพิมพ์ = SUMIFS( การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติจะปรากฏขึ้นใต้สูตรพร้อมกับรายการของอาร์กิวเมนต์ในลำดับที่ถูกต้อง

ดูที่รูปของ การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ และรายการอาร์กิวเมนต์ซึ่งในตัวอย่างของเรา sum _ range คือ D2:D11 เป็นคอลัมน์ของตัวเลขที่คุณต้องการหาผลรวม; criteria _ range 1คือ A2. A11 เป็นคอลัมน์ของข้อมูลที่มี criteria1 คือ "ภาคใต้" อยู่

การใช้การทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติเพื่อใส่ฟังก์ชัน SUMIFS

ขณะที่คุณพิมพ์ อาร์กิวเมนต์ที่เหลือจะปรากฏในการทำให้สูตรสมบูรณ์อัตโนมัติ criteria_range2 คือ C2:C11 ซึ่งเป็นคอลัมน์ของข้อมูลที่มี criteria2 คือ "เนื้อสัตว์" อยู่

คุณควรลองทำดู

คัดลอกข้อมูลทั้งหมดในตารางด้านล่าง และวางลงในเซลล์ A1 ในเวิร์กชีตใหม่ คุณอาจต้องการปรับความกว้างคอลัมน์เพื่อให้เห็นสูตรได้ดีขึ้น

ภูมิภาค

พนักงานขาย

ชนิด

ยอดขาย

ภาคใต้

กิตติ

เครื่องดื่ม

3571

ภาคตะวันตก

วิโรจน์

ผลิตภัณฑ์นม

3338

ภาคตะวันออก

ธิติ

เครื่องดื่ม

5122

ภาคเหนือ

ธิติ

ผลิตภัณฑ์นม

6239

ภาคใต้

สิทธิชัย

พืชผัก

8677

ภาคใต้

วิโรจน์

เนื้อสัตว์

45.0

ภาคใต้

วิโรจน์

เนื้อสัตว์

7673

ภาคตะวันออก

ธิติ

พืชผัก

664

ภาคเหนือ

วิโรจน์

พืชผัก

1500

ภาคใต้

สิทธิชัย

เนื้อสัตว์

6596

สูตร

 

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"ภาคใต้",C2:C11,"เนื้อสัตว์")

ผลรวมของยอดขายเนื้อสัตว์ใน
คอลัมน์ C ในภูมิภาค
ภาคใต้ในคอลัมน์ A (ผลลัพธ์คือ 14719 )

=SUMIFS(D2:D11,A2:A11,
"ภาคใต้",C2:C11,"เนื้อสัตว์")

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×