การรวมข้อมูลหลายแผ่นงานลงในรายงาน PivotTable เดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รวมข้อมูลเป็นวิธีเป็นประโยชน์มากมายในการรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ลงในรายงานเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีรายงาน PivotTable ของตัวเลขค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละรายการของสำนักงานของคุณภูมิภาค คุณสามารถใช้การรวมข้อมูลเพื่อสะสมตัวเลขเหล่านี้ลงในรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท รายงานนี้สามารถประกอบด้วยผลรวมของยอดขาย และค่าเฉลี่ย ระดับสต็อกปัจจุบัน และผลิตภัณฑ์ที่ขายสูงสุดสำหรับองค์กรทั้งหมด

เมื่อต้องการสรุป และรายงานผลลัพธ์จากช่วงแผ่นงานที่แยกต่างหาก คุณสามารถรวมข้อมูลจากแต่ละช่วงบนเวิร์กชีตที่แยกต่างหากลงในรายงาน PivotTable ในเวิร์กชีตหลัก ช่วงแผ่นงานที่แยกต่างหากก็ได้ ในเวิร์กบุ๊กเดียวกันเป็นเวิร์กชีตหลัก หรือ ในเวิร์กบุ๊กอื่น เมื่อคุณรวมข้อมูล คุณจะประกอบนั้นเพื่อ ให้ได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณสามารถอัปเด ตและรวมข้อมูลเป็นประจำ หรือ ตามต้องการ

ผลลัพธ์นำมารวม PivotTable รายงานสามารถมีเขตข้อมูลต่อไปนี้ในรายการเขตข้อมูล PivotTable ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในรายงาน PivotTable: แถว คอลัมน์ และค่า นอกจากนี้ รายงานได้สูงสุดสี่เขตข้อมูลตัวกรองหน้า เรียก Page1, Page2, Page3 และ Page4

ตั้งค่าแหล่งข้อมูล

แต่ละช่วงของข้อมูลที่ควรจัดเรียงในรูปแบบไขว้แท็บ โดยตรงแถวและคอลัมน์ชื่อสำหรับรายการที่คุณต้องการสรุปร่วมกัน ไม่รวมผลรวมแถวหรือคอลัมน์ทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลใด ๆ เมื่อคุณระบุข้อมูลสำหรับรายงาน ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงช่วงที่สี่ในรูปแบบไขว้แท็บ

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลสำหรับการรวมข้อมูลในรายงาน PivotTable

เขตข้อมูลหน้าในผลรวม

รวมข้อมูลสามารถใช้หน้าเขตข้อมูลที่ประกอบด้วยรายการที่แสดงถึงช่วงแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังรวมข้อมูลงบประมาณจากแผนกการตลาด ยอดขาย และผลิต เขตข้อมูล page สามารถรวมหนึ่งรายการเพื่อแสดงข้อมูลสำหรับแต่ละแผนก รวมทั้งรายการเพื่อแสดงข้อมูลที่รวมไว้ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายงาน PivotTable รวมข้อมูลที่มีเขตข้อมูลหนึ่งหน้าและเลือกหลายรายการ

ตัวอย่างรายงาน PivotTable ที่รวมข้อมูลซึ่งมีเขตข้อมูลหน้าเดียว

ใช้ช่วงที่มีชื่อ

ถ้าช่วงของข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในครั้งถัดไปที่คุณรวมข้อมูล (นั่นคือ จำนวนของแถวอาจเปลี่ยนแปลง), ให้พิจารณาการกำหนดชื่อ สำหรับแต่ละช่วงแหล่งข้อมูลในเวิร์กชีตแยกต่างหากได้ ใช้ชื่อเหล่านั้นแล้ว เมื่อคุณรวมช่วงในเวิร์กชีตหลัก ถ้าช่วงต้นฉบับขยาย คุณสามารถอัปเดช่วงสำหรับชื่อในเวิร์กชีตที่แยกต่างหากเพื่อรวมข้อมูลใหม่ก่อนที่คุณรีเฟรชรายงาน PivotTable

วิธีอื่น ๆ ในการรวมข้อมูล

นอกจากนี้ Excel ยังมีวิธีอื่น ๆ ในการรวมข้อมูลที่ทำงานกับข้อมูลในหลายรูปแบบและเค้าโครง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างสูตร มีการอ้างอิงสามมิติ หรือคุณสามารถใช้คำสั่งรวม (บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเครื่องมือข้อมูล )

รวมช่วงหลายช่วง

คุณสามารถใช้ PivotTable และ PivotChart ตัวช่วยสร้างการรวมช่วงหลายช่วง ในตัวช่วยสร้าง คุณสามารถเลือกระหว่างการใช้เขตข้อมูลไม่มีหน้า เขตข้อมูลจากหน้าเดี่ยวที่มีการ หรือหลายเขตข้อมูลหน้า

รวมข้อมูลโดยไม่ต้องใช้หน้าเขตข้อมูล

เมื่อต้องการรวมข้อมูลจากช่วงทั้งหมด และสร้างการรวมข้อมูลที่มีเขตข้อมูลหน้า ทำต่อไปนี้:

 1. เพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ลงในแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือแล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ภายใต้เลือกคำสั่งจาก เลือกคำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ เลือกPivotTable และตัวช่วยสร้าง PivotChart คลิกเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. คลิกที่เซลล์เปล่า (ที่ไม่ได้เป็นส่วนของรายงาน PivotTable) ในเวิร์กบุ๊ก

 3. คลิกที่ไอคอนตัวช่วยสร้าง PivotTable ตารางและ PivotChard บนแถบเครื่องมือด่วน

 4. บนหน้าขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิหลายช่วง แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้า2a ขั้นตอน ของตัวช่วยสร้าง คลิกฉันจะสร้างเขตข้อมูลหน้า แล้ว คลิ กถัดไป

 6. บนหน้า2b ขั้นตอน ของตัวช่วยสร้าง ทำต่อไปนี้:

  1. กลับไปยังเวิร์กบุ๊ก และเลือกช่วงของเซลล์ และอีกครั้ง PivotTable และตัวช่วยสร้าง PivotChart คลิกเพิ่ม

   เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น เปิดเวิร์กบุ๊กก่อนเพื่อให้ง่ายขึ้นให้เลือกข้อมูล

  2. ภายใต้เขตข้อมูลหน้าจำนวนที่คุณต้องได้อย่างไร คลิก0 จากนั้น คลิกถัดไป

 7. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง เลือกระหว่างเพิ่ม PivotTable ใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

รวมข้อมูล โดยใช้เขตข้อมูลหน้าเดียว

เมื่อต้องการรวมเขตข้อมูลหน้าเดี่ยวที่มีข้อมูลสำหรับแต่ละช่วงต้นฉบับ บวกกับรายการที่จัดเรียงช่วงทั้งหมด ทำต่อไปนี้:

 1. เพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ลงในแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือแล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ภายใต้เลือกคำสั่งจาก เลือกคำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ เลือกPivotTable และตัวช่วยสร้าง PivotChart คลิกเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. คลิกที่เซลล์เปล่า (ที่ไม่ได้เป็นส่วนของรายงาน PivotTable) ในเวิร์กบุ๊ก

 3. บนหน้าขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิหลายช่วง แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้า2a ขั้นตอน ของตัวช่วยสร้าง คลิกสร้างเขตข้อมูลหน้าเดียวให้ฉัน แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้า2b ขั้นตอน ของตัวช่วยสร้าง ทำต่อไปนี้:

  1. กลับไปยังเวิร์กบุ๊ก และเลือกช่วงของเซลล์ และอีกครั้ง PivotTable และตัวช่วยสร้าง PivotChart คลิกเพิ่ม

   เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น เปิดเวิร์กบุ๊กก่อนเพื่อให้ง่ายขึ้นให้เลือกข้อมูล

 6. คลิก Next

 7. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง เลือกระหว่างเพิ่ม PivotTable ใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

รวมข้อมูล โดยใช้หลายเขตข้อมูลหน้า

คุณสามารถสร้างหลายเขตข้อมูลหน้า และกำหนดชื่อรายการของคุณเองสำหรับแต่ละช่วงต้นฉบับ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างรวมทั้งหมด หรือบางส่วน ตัวอย่างเช่น หนึ่งหน้าเขตข้อมูลที่จัดเรียงตลาดและการขายที่แตกต่างจากผู้ผลิต และเขตข้อมูลจากหน้าอื่นที่จัดเรียงแผนกสามทั้งหมด เมื่อต้องการสร้างการรวมข้อมูลที่ใช้หลายเขตข้อมูลหน้า ทำต่อไปนี้:

 1. เพิ่มตัวช่วยสร้าง PivotChart และ PivotTable ที่ลงในแถบเครื่องมือด่วน เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว:

  1. คลิกลูกศรอยู่ถัดจากแถบเครื่องมือแล้ว คลิ กคำสั่งเพิ่มเติม

  2. ภายใต้เลือกคำสั่งจาก เลือกคำสั่งทั้งหมด

  3. ในรายการ เลือกPivotTable และตัวช่วยสร้าง PivotChart คลิกเพิ่ม นั้นแล้ว คลิกตกลง

 2. คลิกที่เซลล์เปล่า (ที่ไม่ได้เป็นส่วนของรายงาน PivotTable) ในเวิร์กบุ๊ก

 3. บนหน้าขั้นตอนที่ 1 ของตัวช่วยสร้าง คลิหลายช่วง แล้ว คลิ กถัดไป

 4. บนหน้า2a ขั้นตอน ของตัวช่วยสร้าง คลิกฉันจะสร้างเขตข้อมูลหน้า แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้า2b ขั้นตอน ของตัวช่วยสร้าง ทำต่อไปนี้:

  1. กลับไปยังเวิร์กบุ๊ก และเลือกช่วงของเซลล์ และอีกครั้ง PivotTable และตัวช่วยสร้าง PivotChart คลิกเพิ่ม

   เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่น เปิดเวิร์กบุ๊กก่อนเพื่อให้ง่ายขึ้นให้เลือกข้อมูล

  2. ภายใต้เขตข้อมูลหน้าจำนวนที่คุณต้องได้อย่างไร คลิกหมายเลขหน้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการใช้

  3. ภายใต้ป้ายชื่อรายการคุณต้องเขตข้อมูลแต่ละหน้าเมื่อต้องการใช้เพื่อระบุช่วงข้อมูลที่เลือกได้อย่างไร สำหรับแต่ละเขตข้อมูล page เลือกช่วงของเซลล์ จากนั้น ใส่ชื่อสำหรับช่วงนั้น

   ตัวอย่าง

   • ถ้าคุณเลือก1 ภายใต้เขตข้อมูลหน้าจำนวนที่คุณต้องได้อย่างไร เลือกแต่ละช่วง จากนั้น ใส่ชื่ออื่นในกล่องเขตข้อมูลหนึ่ง ถ้าคุณมีสี่ช่วง และแต่ละสอดคล้องกับไตรมาสแตกต่างกันของปีงบประมาณ เลือกช่วงแรก ใส่ Q1 เลือกช่วงที่สอง ใส่ Q2 และทำซ้ำกระบวนการสำหรับ Q3 และ Q4

   • ถ้าคุณเลือก2 ภายใต้เขตข้อมูลหน้าจำนวนที่คุณต้องได้อย่างไร ไม่เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ในกล่องเขตข้อมูลหนึ่ง แล้วเลือกช่วงที่สอง และใส่ชื่อเดียวกัน เช่น H1 และ H2 ในกล่องเขตข้อมูลที่สอง เลือกช่วงแรก ใส่ H1 เลือกช่วงที่สอง ใส่ H1 เลือกช่วงสาม ใส่ H2 เลือกช่วงที่สี่ จากนั้น ใส่ H2

  4. คลิก Next

 6. บนหน้าขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้าง เลือกระหว่างเพิ่ม PivotTable ใหม่หรือเวิร์กชีตที่มีอยู่ นั้นแล้ว คลิกเสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×