การรวมข้อความและตัวเลข

สมมติว่าคุณต้องการสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์โดยใช้ข้อมูลจากหลายๆ คอลัมน์เพื่อส่งจดหมายครั้งละหลายๆ ฉบับพร้อมกัน หรือคุณต้องการจัดรูปแบบตัวเลขที่มีข้อความโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสูตรที่ใช้ตัวเลขเหล่านั้น การรวมข้อความและตัวเลขสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน

แสดงข้อความก่อนหรือหลังตัวเลขในเซลล์โดยใช้รูปแบบตัวเลข

ถ้าคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับมีทั้งตัวเลขและข้อความ (เช่น Product #15 Product #100 Product #200) อาจจะไม่เรียงลำดับอย่างที่คาดไว้ คุณสามารถใช้รูปแบบตัวเลขกำหนดเองเพื่อแสดงตัวเลขพร้อมข้อความโดยไม่ต้องเปลี่ยนวิธีการเรียงลำดับตัวเลข กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงตัวเลขได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลข ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์ที่มีตัวเลข 15, 100 และ 200 เพื่อให้แสดงในแผ่นงานเป็น Product #15, Product #100 และ Product #200 ได้

  1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศร แล้วคลิก เพิ่มเติม

  3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกประเภท แล้วคลิกรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในซึ่งมีลักษณะคล้ายกับรูปแบบที่คุณต้องการ

  4. ในรายการ ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

  5. ในกล่อง ชนิด ให้แก้ไขโค้ดรูปแบบตัวเลขเพื่อสร้างรูปแบบที่คุณต้องการ

    เมื่อต้องการแสดงทั้งข้อความและตัวเลขในเซลล์เดียวกัน ให้ล้อมรอบอักษรข้อความด้วยเครื่องหมายอัญประกาศคู่ (" ") หรือนำหน้าตัวเลขด้วยเครื่องหมายแบคสแลช (\) การแก้ไขรูปแบบที่มีอยู่แล้วภายในไม่เอาการจัดรูปแบบออก

เมื่อต้องการแสดง

ใช้โค้ดนี้

วิธีการทำงาน

12 เป็น Product #12

"Product # " 0

ข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (รวมทั้งเว้นวรรค) จะปรากฏขึ้นก่อนตัวเลขในเซลล์ ในโค้ด "0" หมายถึงตัวเลขที่อยู่ในเซลล์ (เช่น 12)

12:00 เป็น 12:00 AM EST

h:mm AM/PM "EST"

เวลาปัจจุบันจะแสดงอยู่ในรูปแบบวันที่/เวลา h:mm AM/PM และข้อความ "EST" จะแสดงอยู่ต่อจากเวลา

-12 เป็น $-12.00 Shortage และ 12 เป็น $12.00 Surplus

$0.00 "Surplus";$-0.00 "Shortage"

มูลค่าจะแสดงอยู่ในรูปแบบสกุลเงิน นอกจากนี้ ถ้าเซลล์มีค่าที่เป็นบวก (หรือ 0) "Surplus" จะแสดงอยู่ต่อจากมูลค่า ถ้าเซลล์มีค่าที่เป็นลบ "Shortage" จะแสดงอยู่แทน

รวมข้อความและตัวเลขจากเซลล์ต่างๆ มาไว้ในเซลล์เดียวกันโดยใช้สูตร

เมื่อคุณรวมตัวเลขและข้อความไว้ในเซลล์ ตัวเลขจะเปลี่ยนเป็นข้อความ และจะไม่ทำงานในลักษณะตัวเลขอีกต่อไป กล่าวคือ คุณไม่สามารถใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับตัวเลขเหล่านั้นได้อีก

เมื่อต้องการรวมตัวเลข ให้ใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE หรือ CONCAT, TEXT หรือ TEXTJOIN และเครื่องหมาย (และ) ตัวดำเนินการ

หมายเหตุ: 

  • ใน Excel 2016, Excel Mobile และ Excel Online CONCATENATE ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชัน CONCAT แม้ว่าฟังก์ชัน CONCATENATE ยังคงใช้งานได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรใช้ CONCAT เนื่องจาก CONCATENATE อาจไม่สามารถใช้งานได้ใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

  • TEXTJOIN จะรวมข้อความจากช่วงและ/หรือสตริงหลายๆ ส่วน และมีตัวคั่นที่คุณระบุระหว่างแต่ละค่าของข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงต่างๆ เข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ TEXTJOIN ไม่พร้อมใช้งานใน Excel 2013 และเวอร์ชันก่อนหน้า

ตัวอย่าง

ตัวอย่างข้อความและตัวเลขที่รวมกัน

โปรดสังเกตว่ามีการใช้ฟังก์ชัน TEXT ในตัวอย่างที่สองในภาพด้านบน เมื่อคุณรวมตัวเลขกับสตริงข้อความโดยใช้ตัวดำเนินการเรียงต่อกัน ให้ใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อควบคุมลักษณะการแสดงผลตัวเลขนั้น สูตรจะใช้ค่าเบื้องต้นนั้นจากเซลล์อ้างอิง (.4 ในตัวอย่างนี้) — ไม่ใช่ค่าที่จัดรูปแบบที่คุณเห็นในเซลล์ (40%) คุณใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อคืนค่าการจัดรูปแบบตัวเลข

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน CONCATENATE

ฟังก์ชัน CONCAT

ฟังก์ชัน TEXT

ฟังก์ชัน TEXTJOIN

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×