การรวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว

การรวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถรวมข้อความจากเซลล์อย่าง น้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีตของคุณ ด้วยชื่อของบุคคลและเซลล์หนึ่งที่ มีนามสกุลของพวกเขา คุณสามารถรวมเข้าด้วยกันในเซลล์อื่น ในหัวข้อนี้ เราจะอธิบายวิธีที่แตกต่างกันหลายสำหรับการทำเช่นนี้

การเติมแบบรวดเร็ว

ถ้าคุณมีแถวข้อมูลหลายแถวที่ต้องการรวมข้อความ คุณไม่ต้องทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำๆ กับทุกแถว ตัวอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์ A มีชื่อบุคคล คอลัมน์ B มีนามสกุล และคุณต้องการรวมชื่อและนามสกุลเข้าด้วยกันในคอลัมน์ C คุณแค่เริ่มต้นพิมพ์ข้อความที่รวมเข้าด้วยกันในคอลัมน์ C แล้ว Excel จะเติมข้อความที่เหลือให้คุณเอง

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อความที่รวมเข้าด้วยกันชุดแรก

 2. พิมพ์ข้อความที่รวมเข้าด้วยกัน

 3. กดENTER

 4. พิมพ์ข้อความที่รวมเข้าด้วยกันชุดถัดไป Excel จะแสดงตัวอย่างส่วนที่เหลือของคอลัมน์ที่เติมด้วยข้อความที่รวมเข้าด้วยกันของคุณ

 5. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างการยอมรับ กดENTER

  Concatenate ข้อมูล ด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

หมายเหตุ: เติมแบบรวดเร็วจะพร้อมใช้งานสำหรับ Excel 2013 สำหรับ Windows และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเท่านั้น

ใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ ซึ่งคุณสามารถใส่กับShift + 7 เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดของการรวมเนื้อหาของเซลล์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้= A2 & "" & B2เข้าร่วมแรก และนามสกุล

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อความที่รวมเข้าด้วยกัน

 2. พิมพ์=จาก นั้นให้คลิกเซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความแรกที่คุณต้องการรวม เช่นชื่อของบุคคล นั้น

 3. พิมพ์ &” “& (ต้องมีช่องว่างภายในเครื่องหมายอัญประกาศ)

 4. คลิกเซลล์ถัดไปกับข้อความที่คุณต้องการ รวม เช่นนามสกุลของบุคคล จาก นั้นกดEnter

  ใช้ = A2 & "" & B2 เพื่อเชื่อมข้อความเช่นแรกและนามสกุล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรวมข้อความจากเซลล์ที่มากกว่าสอง ต่อเซลล์ที่เลือก และพิมพ์& "" &หลังจากแต่ละเซลล์ที่คุณเลือก ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความที่รวม พิมพ์และแทนที่จะ& "" & เมื่อต้องการเพิ่มเครื่องหมายจุลภาค พิมพ์& ", " & (เครื่องหมายจุลภาคตาม ด้วยช่องว่าง ทั้งสองล้อมรอบด้วยเครื่องหมายอัญประกาศ)

  ใช้ = B2 & ", " & A2 เพื่อเชื่อมข้อความ เช่นนามสกุล ชื่อ

แทนที่จะใช้ เครื่องหมายและ (&), คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCAT

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เลือกข้อความในตัวอย่าง ขึ้นต้น ด้วย "ชื่อ" และลงท้าย ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในแถวสุดท้าย

 2. กดCtrl + C เพื่อคัดลอกข้อความ

 3. ในแผ่นงานเปล่า เลือกเซลล์ A1 และกดCtrl + V

ชื่อ

นามสกุล

โทรศัพท์

ปัญญา

มุขใจ

555-1875 ต่อ 2007

พัชระ

ศักดา

555-2306

Jim

Hance

555-1896

Wendy

Wheeler

555-2307 ext. 705

ฟังก์ชัน

= CONCAT(A2,"",B2,"",C2)

ผลลัพธ์:

กิตติ เลิศพิริยสุวัฒน์ 555-1875 ต่อ 2007

สูตรในฟังก์ชันคอลัมน์ของตารางตัวอย่างก่อนหน้านี้ใช้ฟังก์ชันCONCATเพื่อรวมเนื้อหาของเซลล์สามเซลล์ในคอลัมน์ A, B และค ในฟังก์ชัน คุณแยกเซลล์หรือสตริงที่คุณต้องการรวมเข้าด้วยกัน ด้วยเครื่องหมายจุลภาค เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างสตริ มีช่องว่างในเครื่องหมายอัญประกาศ ("") ถ้าคุณดูที่ฟังก์ชันCONCATในสูตร คุณจะเห็นว่า เนื้อหาของ A2 จะถูกรวมกับช่องว่าง เนื้อหาของ B2 ช่องว่างอีก และเนื้อหาของ C2

หลังจากที่คุณวางตัวอย่างลงในแผ่นงานของคุณ ลากสูตรใน D2 ลงไปยังเซลล์ D3:D5 เพื่อรวมเนื้อหาของเซลล์เหล่านั้น

หมายเหตุ: บางเบราว์เซอร์ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ด้านหน้าของสูตรที่คัดลอก ซึ่งทำให้เห็นคอลัมน์เหล่านั้นเป็นข้อความของ Excel ถ้าสูตรแสดงเป็นข้อความแทนที่เป็นผลลัพธ์หลังจากที่คุณวาง เลือกเซลล์สูตร แล้วกดF2 ลบเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว นั้นกดEnter

นี่คือตัวอย่างที่คล้ายกันที่ใช้ฟังก์ชันCHARเมื่อต้องการแทรกบรรทัดใหม่ ผลลัพธ์เหล่านี้ก็เหมาะสมสำหรับป้ายจ่าหน้าจดหมาย

ชื่อ

นามสกุล

ที่อยู่

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย์

ปัญญา

มุขใจ

4567 Main St.

Buffalo

NY

98052

ฟังก์ชัน:

= CONCAT ("", B2 "ครอบครัว" CHAR (10), C2, CHAR (10) D2 , ", E2, " ", F2)

คำอธิบาย:

รวมนามสกุลที่ มีคำว่า "เป็น" และ "ครอบครัว" และอยู่รวมแล้ว มีดังกล่าว ใช้ char (10)เมื่อต้องการแทรกบรรทัดใหม่ คุณจะต้องตั้งค่าเซลล์เพื่อตัดข้อความสำหรับรายการใหม่เพื่อแสดงอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์:

ครอบครัวเลิศพิริยสุวัฒน์
เซนต์หลัก 4567
ต่างกันนั่นคือ NY 98052

คล้ายกับฟังก์ชัน CONCAT คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXTJOIN ฟังก์ชัน TEXTJOIN รวมข้อความจากหลายช่วงและ/หรือสตริงที่ และมีตัวคั่นที่คุณระบุระหว่างแต่ละค่าข้อความที่จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ถ้าตัวคั่นที่เป็นสตริงข้อความว่าง ฟังก์ชันนี้จะให้มีประสิทธิผล concatenate ช่วง

ตัวอย่าง

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

Tulsa

OK

74133

US

Seattle

WA

98109

US

Iselin

NJ

08830

US

Fort Lauderdale

FL

33309

US

Tempe

AZ

85285

US

สิ้นสุด

,

,

,

;

ฟังก์ชัน

=TEXTJOIN(A8:D8,TRUE,A2:D7)

ผลลัพธ์:

Tulsa ตกลง 74133 เรา เมืองซีแอตเทิล WA, 98109 สหรัฐอเมริกา Iselin, NJ, 08830 สหรัฐอเมริกา Lauderdale ป้อม FL, 33309 สหรัฐอเมริกา Tempe, AZ, 85285 สหรัฐอเมริกา สิ้นสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหา และแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

คีย์ลัดของ Excel และแป้นฟังก์ชัน

ฟังก์ชันข้อความ (ข้อมูลอ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×