การรวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว

การรวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว

คุณสามารถรวมข้อความจากอย่างน้อยสองเซลล์ลงในหนึ่งเซลล์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีหนึ่งเซลล์ในเวิร์กชีตของคุณที่มีชื่อของบุคคล และอีกหนึ่งเซลล์มีนามสกุลของพวกเขา คุณสามารถรวมทั้งสองอย่างเป็นอีกหนึ่งเซลล์ได้ ในหัวข้อนี้ เราจะพูดคุยถึงวิธีการต่างๆ เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้

การเติมแบบรวดเร็ว

สมมติว่า คอลัมน์ A มีชื่อ คอลัมน์ B มีนามสกุล และคุณต้องการเติมคอลัมน์ C ด้วยชื่อและนามสกุลรวมกัน ถ้าคุณสร้างรูปแบบโดยพิมพ์ชื่อเต็มลงในคอลัมน์ C ฟีเจอร์ การเติมแบบรวดเร็ว ของ Excel จะเติมส่วนที่เหลือให้คุณโดยยึดตามรูปแบบที่คุณให้ไว้

 1. ใส่ชื่อเต็มในเซลล์ C2 แล้วกด Enter

 2. เริ่มพิมพ์ชื่อเต็มถัดไปลงในเซลล์ C3 Excel จะเรียนรู้รูปแบบที่คุณให้ไว้ และแสดงตัวอย่างส่วนที่เหลือของคอลัมน์ที่เติมด้วยข้อความที่รวมให้คุณดู

 3. เมื่อต้องการยอมรับตัวอย่าง ให้กด Enter

  Concatenate ข้อมูล ด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

  ถ้าการเติมแบบรวดเร็วไม่สร้างตัวอย่าง อาจไม่ได้เปิดการเติมแบบรวดเร็วไว้ คุณสามารถไปที่ ข้อมูล > การเติมแบบรวดเร็ว เพื่อเรียกใช้ด้วยตนเอง เมื่อต้องการเปิดการเติมแบบรวดเร็ว ให้ไปที่ เครื่องมือ > ตัวเลือก > ขั้นสูง > ตัวเลือกการแก้ไข > เลือกกล่อง การเติมแบบรวดเร็วโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การเติมแบบรวดเร็วจะพร้อมใช้งานสำหรับ Excel 2013 for Windows และรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น

การใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายและ ซึ่งคุณสามารถใส่ด้วย Shift+7 คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการรวมเนื้อหาของเซลล์ ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะใช้ =A2&" "&B2 เพื่อรวมชื่อและนามสกุล

 1. คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางข้อความที่รวม

 2. พิมพ์ = แล้วคลิกเซลล์ที่มีข้อความแรกที่คุณต้องการรวม เช่น ชื่อของบุคคล

 3. พิมพ์ &” “& (ต้องมีช่องว่างภายในเครื่องหมายอัญประกาศ)

 4. คลิกเซลล์ถัดไปที่มีข้อความที่คุณต้องการรวม เช่น นามสกุลของบุคคล แล้วกด Enter

  ใช้ = A2 & "" & B2 เพื่อเชื่อมข้อความเช่นแรกและนามสกุล

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรวมข้อความจากเซลล์มากกว่าสองเซลล์ ให้เลือกเซลล์ต่อไป แล้วพิมพ์ &” “& หลังแต่ละเซลล์ที่คุณเลือก ถ้าคุณไม่ต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างข้อความที่รวม ให้พิมพ์ & แทน &” “& เมื่อต้องการเพิ่มจุลภาค ให้พิมพ์ &”, “& (จุลภาคที่ตามด้วยช่องว่าง ซึ่งทั้งคู่ต้องอยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ)

  ใช้ = B2 & ", " & A2 เพื่อเชื่อมข้อความ เช่นนามสกุล ชื่อ

คุณสามารถใช้ ฟังก์ชัน CONCAT แทนการใช้เครื่องหมายและ (&)

หมายเหตุ: CONCAT จะพร้อมใช้งานสำหรับ Excel 2016 และรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน CONCATENATE

ตัวอย่าง

ถ้าคัดลอกตัวอย่างไปใส่ไว้ในเวิร์กชีตเปล่า จะทำให้เข้าใจตัวอย่างได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. เลือกข้อความในตัวอย่าง ที่เริ่มต้นด้วย "ชื่อ" และลงท้ายด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในแถวสุดท้าย

 2. กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกข้อความ

 3. ในเวิร์กชีตเปล่า ให้เลือกเซลล์ A1 แล้วกด Ctrl+V

ชื่อ

นามสกุล   

โทรศัพท์

ปัญญา

มุขใจ

555-1875 ต่อ 2007

พัชระ

ศักดา

555-2306

นพรัตน์

อุดมปรีชา

555-1896

บุษบา

ประภาศิริรัตน์

555-2307 ต่อ 705

ฟังก์ชัน

=CONCAT(A2," ",B2," ",C2)

ผลลัพธ์:

ปัญญา มุขใจ 555-1875 ต่อ. 2007

สูตรในคอลัมน์ ฟังก์ชัน ของตารางตัวอย่างก่อนหน้าจะใช้ฟังก์ชัน CONCAT เพื่อรวมเนื้อหาจากสามเซลล์ในคอลัมน์ A, B และ C ในฟังก์ชันดังกล่าว ให้คุณคั่นเซลล์หรือสตริงที่คุณต้องการรวมด้วยจุลภาค เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างระหว่างสตริง ให้ใส่ช่องว่างภายในเครื่องหมายอัญประกาศ (" ") ถ้าคุณดูที่ฟังก์ชัน CONCAT ในสูตร คุณจะเห็นว่าเนื้อหาของ A2 จะรวมกับช่องว่าง เนื้อหาของ B2 ช่องว่างอื่น และเนื้อหาของ C2

หลังจากที่คุณวางตัวอย่างลงในเวิร์กชีตของคุณ ให้ลากสูตรใน D2 ลงไปถึงเซลล์ D3:D5 เพื่อรวมเนื้อหาของเซลล์ดังกล่าว

หมายเหตุ: บางเบราว์เซอร์จะวางเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว (') ไว้ด้านหน้าสูตรที่คัดลอก ซึ่งทำให้ Excel มองเห็นสูตรดังกล่าวเป็นข้อความ ถ้าสูตรแสดงผลเป็นข้อความแทนผลลัพธ์หลังจากที่คุณวาง ให้เลือกเซลล์สูตร แล้วกด F2 ลบเครื่องหมายอัญประกาศเดี่ยว แล้วกด Enter

ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่คล้ายกันที่ใช้ฟังก์ชัน CHAR เพื่อแทรกบรรทัดใหม่ ผลลัพธ์ดังกล่าวเหมาะสำหรับป้ายผนึกจดหมายมากกว่า

ชื่อ

นามสกุล   

ที่อยู่

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย์

ปัญญา

มุขใจ

4567 Main St.

Buffalo

NY

98052

ฟังก์ชัน:

=CONCAT("The ",B2," Family",CHAR(10),C2,CHAR(10),D2,", ",E2," ",F2)

คำอธิบาย:

รวมนามสกุลกับคำว่า "ครอบครัว" แล้วรวมที่อยู่ไว้ด้วย CHAR(10) จะใช้เพื่อแทรกบรรทัดใหม่ คุณจะต้องตั้งค่าเซลล์เพื่อ ตัดข้อความ สำหรับบรรทัดใหม่เพื่อให้แสดงอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์:

ครอบครัวมุขใจ
4567 Main St.
Buffalo, NY 98052

คล้ายกับฟังก์ชัน CONCAT คุณสามารถใช้ ฟังก์ชัน TEXTJOIN ฟังก์ชัน TEXTJOIN จะรวมข้อความจากหลายช่วงและ/หรือหลายสตริง แล้วใส่ตัวคั่นที่คุณระบุระหว่างแต่ละค่าข้อความที่จะรวม ถ้าตัวคั่นเป็นสตริงข้อความเปล่า ฟังก์ชันนี้จะเชื่อมช่วงเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง

เมือง

รัฐ

รหัสไปรษณีย์

ประเทศ

Tulsa

OK

74133

US

Seattle

WA

98109

US

Iselin

NJ

08830

US

Fort Lauderdale

FL

33309

US

Tempe

AZ

85285

US

สิ้นสุด

,

,

,

;

ฟังก์ชัน

=TEXTJOIN(A8:D8,TRUE,A2:D7)

ผลลัพธ์:

Tulsa,OK,74133,US;Seattle,WA,98109,US;Iselin,NJ,08830,US;Fort Lauderdale,FL,33309,US;Tempe,AZ,85285,US;end

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

แป้นพิมพ์ลัดและแป้นฟังก์ชันของ Excel

ฟังก์ชัน TEXT (การอ้างอิง)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×