การย้ายโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

ตามแนวทางทั่วไป วิธีที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย้ายโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือโฟลเดอร์ย่อยของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม โปรดระลึกว่ารายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้

 • ถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์รากของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน คุณจะไม่สามารถทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกันในคอมพิวเตอร์นี้ได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม สมาชิกพื้นที่ทำงานรายอื่นและบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีบัญชีผู้ใช้ของคุณจะยังคงทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกันได้

  คุณสามารถดำเนินการทำข้อมูลโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันให้ตรงกันต่อได้ถ้าคุณระบุตำแหน่งโฟลเดอร์รากใหม่ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

 • ถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไปไว้ที่ตำแหน่งนอกลำดับชั้นโฟลเดอร์ของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน การดำเนินการนี้จะลบโฟลเดอร์ย่อยและเนื้อหาของโฟลเดอร์ย่อยสำหรับสมาชิกคนอื่นทั้งหมดของพื้นที่ทำงาน

การดำเนินการทำข้อมูลโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันให้ตรงกันต่อ

เมื่อต้องการดำเนินการทำข้อมูลโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันให้ตรงกัน ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกสองครั้งที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแถบเปิดใช้งาน

  พร้อมท์ "ไม่พบโฟลเดอร์" จะแสดงขึ้น

 2. คลิกตัวเลือก โฟลเดอร์ถูกย้ายหรือเปลี่ยนชื่อไปแล้ว ให้พร้อมท์ฉันสำหรับโฟลเดอร์ใหม่

 3. คลิก ตกลง

 4. เรียกดูและเลือกตำแหน่งโฟลเดอร์ใหม่ แล้วคลิก ตกลง

  การทำข้อมูลโฟลเดอร์ให้ตรงกันและรายชื่อสมาชิกพื้นที่ทำงานจะถูกจัดเก็บ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×