การย้ายและปรับขนาดรายการแผนภูมิโดยใช้เมาส์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้เมาส์เพื่อปรับขนาด และย้ายพื้นที่แผนภูมิ, พื้นที่การลงจุด และคำอธิบายแผนภูมิ Microsoft Graph ขนาดชื่อเรื่องให้เข้ากับข้อความของพวกเขาโดยอัตโนมัติ คุณสามารถย้ายชื่อเรื่อง ด้วยเมาส์ แต่ไม่ปรับขนาด

  1. คลิกรายการแผนภูมิ

  2. เมื่อต้องการย้ายรายการแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่รายการ แล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ตั้งอื่น

    รายการแผนภูมิถูกย้ายไป

    เมื่อต้องการปรับขนาดรายการแผนภูมิ ให้ชี้ไปที่ที่จับสำหรับปรับขนาด เมื่อตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นลูกศรสองหัว ให้ลากที่จับสำหรับปรับขนาดจนกระทั่งรายการมีขนาดตามที่คุณต้องการ

    รายการแผนภูมิถูกปรับขนาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×