การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบเครื่องมือด่วนคือ แถบเครื่องมือสามารถกำหนดเองที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับแท็บแผ่นงานที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในหนึ่งจากสองตำแหน่งต่อไปนี้:

 • มุมซ้ายบนด้านบน ribbon (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)

  แถบเครื่องมือด่วนแสดงไว้ด้านบน ribbon

  หมายเหตุ: ในแอปพลิเคชัน Office 2007 แถบเครื่องมือจะอยู่ถัดจากMicrosoft Office ปุ่ม รูปปุ่ม

 • มุมซ้ายบนด้านล่าง ribbon

  แถบเครื่องมือด่วนแสดงด้านล่าง ribbon

ถ้าคุณไม่ต้องแถบเครื่องมือด่วนจะแสดงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณสามารถย้ายไปยังตำแหน่งอื่น ถ้าคุณพบว่า ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นเหนือ ribbon มากเกินไปจากพื้นที่ทำงานของคุณเป็นสะดวก คุณอาจต้องการย้ายใกล้ไปยังพื้นที่ทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม ตำแหน่งที่ตั้งที่ด้านล่าง ribbon สามารถ encroach บนพื้นที่ทำงาน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ทำงาน คุณอาจต้องการเก็บไว้ในแถบเครื่องมือด่วนในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

เมื่อต้องการย้ายแถบด้านล่าง ribbon:

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง รูปปุ่ม .

 2. ในรายการ คลิกแสดงด้านล่าง Ribbon ตัว

เมื่อต้องการย้ายแถบเครื่องมือเหนือ ribbon:

 1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนด้วยตนเอง รูปปุ่ม .

 2. ในรายการ คลิกแสดงด้านบน Ribbon ตัว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×