การย้ายแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนเป็นแถบเครื่องมือที่สามารถกำหนดเองได้ ซึ่งมีชุดคำสั่งที่แยกออกจากแท็บที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน

แถบเครื่องมือด่วนสามารถอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในสองตำแหน่งต่อไปนี้ได้

  • มุมบนซ้ายถัดจากไอคอนของโปรแกรม Microsoft Office ตัวอย่างเช่น ถัดจากไอคอน Word ไอคอนโปรแกรมของ Word 2010 (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)
    แถบเครื่องมือด่วนในมุมบนซ้าย (ตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น)

  • ด้านล่างของ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent
    แถบเครื่องมือด่วนด้านล่าง Ribbon

ถ้าคุณไม่ต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนแสดงในตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน คุณสามารถย้ายแถบเครื่องมือด่วนไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้ ถ้าคุณพบว่าตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้นถัดจากไอคอนโปรแกรมนั้นอยู่ห่างจากพื้นที่ทำงานของคุณจนใช้งานไม่สะดวก คุณอาจต้องการย้ายแถบเครื่องมือด่วนให้ใกล้พื้นที่ทำงานของคุณมากขึ้น ตำแหน่งที่ตั้งใต้ Ribbon จะล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำงาน ดังนั้น ถ้าคุณต้องการขยายพื้นที่ทำงานให้ใหญ่สุด คุณอาจต้องการให้แถบเครื่องมือด่วนอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งเริ่มต้น

  1. คลิก กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง Button image

  2. ในรายการนั้น ให้คลิก แสดงใต้ Ribbon หรือ แสดงเหนือ Ribbon

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×