การย้ายหรือเลื่อนไปมาในแผ่นงาน

การเลื่อนไปมาใน เวิร์กชีต มีหลายวิธีด้วยกัน คุณสามารถใช้แป้นลูกศร แถบเลื่อน หรือเมาส์เพื่อย้ายระหว่างเซลล์และย้ายไปยังพื้นที่อื่นของแผ่นงานได้อย่างรวดเร็ว

ใน Excel คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการเลื่อนที่เพิ่มขึ้น การเลื่อนไปที่ช่วงสุดท้ายได้อย่างง่ายดาย และคำแนะนำบนหน้าจอที่ช่วยให้คุณทราบตำแหน่งของคุณในเวิร์กชีต นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เม้าส์เพื่อเลื่อนภายในกล่องโต้ตอบที่มีรายการดรอปดาวน์ที่มีแถบเลื่อนได้อีกด้วย

ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลื่อนไปมาในแผ่นงาน

เมื่อต้องการย้ายไปมาระหว่างเซลล์บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ใดๆ หรือใช้แป้นลูกศร เมื่อคุณย้ายไปที่เซลล์หนึ่ง เซลล์นั้นจะกลายเป็นเซลล์ที่ใช้งาน

เมื่อต้องการเลื่อน

ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการไปที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของช่วง

ให้กด CTRL+ แป้นลูกศร เพื่อเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของช่วงในคอลัมน์หรือแถวก่อนที่จะหยุดที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน

เมื่อต้องการเลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของแต่ละช่วงขณะทำการเลือกช่วง ก่อนที่จะหยุดที่จุดสิ้นสุดของแผ่นงาน ให้กด CTRL+SHIFT+แป้นลูกศร

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถว

กด SCROLL LOCK แล้วใช้แป้นลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งแถวหรือเลื่อนลงหนึ่งแถว

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์

กด SCROLL LOCK แล้วใช้แป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา เพื่อเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาหนึ่งคอลัมน์

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งหน้าต่าง

กด PAGE UP หรือ PAGE DOWN.

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งหน้าต่าง

กด SCROLL LOCK แล้วกด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรซ้ายหรือลูกศรขวา

ระยะไกล

กด SCROLL LOCK แล้วกด CTRL และแป้นลูกศรค้างไว้พร้อมกัน เพื่อย้ายผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่ของแผ่นงานของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: เมื่อเปิด SCROLL LOCK ไว้ Scroll Lock จะแสดงบนแถบสถานะใน Excel การกดแป้นลูกศรขณะเปิด SCROLL LOCK จะเลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถว หรือเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์ เมื่อต้องการใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปมาระหว่างเซลล์ คุณต้องปิด SCROLL LOCK เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้กดแป้น Scroll Lock (มีป้ายชื่อเป็น ScrLk) บนแป้นพิมพ์ของคุณ ถ้าแป้นพิมพ์ของคุณไม่มีแป้นนี้ คุณสามารถปิดใช้งาน SCROLL LOCK โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอได้ เมื่อต้องการเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ให้คลิกปุ่ม เริ่มต้น บนเดสก์ท็อปที่ใช้ Windows ของคุณ แล้วพิมพ์ แป้นพิมพ์บนหน้าจอ เมื่อต้องการปิดใช้งาน SCROLL LOCK ให้คลิกแป้น ScrLk จากนั้น ปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

ใช้แถบเลื่อนเพื่อเลื่อนไปมาในแผ่นงาน

ถ้าคุณไม่เห็นแถบเลื่อน ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแถบเลื่อน

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

    ใน Excel 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้น คลิก ตัวเลือก Excel

  2. คลิก ขั้นสูง จากนั้น ภายใต้ ตัวเลือกการแสดงสำหรับสมุดงานนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากล่องกาเครื่องหมาย แสดงแถบเลื่อนแนวนอน และ แสดงแถบเลื่อนแนวตั้ง ได้ถูกเลือกไว้ แล้วคลิก ตกลง

ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีการต่างๆ ในการใช้แถบเลื่อนเพื่อย้ายไปมาในแผ่นงาน

เมื่อต้องการเลื่อน

ให้ทำดังนี้

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งแถว

คลิกลูกศรเลื่อน รูปปุ่ม หรือ รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวตั้งเพื่อย้ายแผ่นงานขึ้นหรือลงหนึ่งแถว

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์

คลิกลูกศรเลื่อน รูปปุ่ม หรือ รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวนอนเพื่อย้ายแผ่นงานไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งคอลัมน์

เลื่อนผ่านแผ่นงานด้วยความเร็วการเลื่อนที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่เลื่อน ให้กดเมาส์ค้างไว้ที่ด้านปลายที่ไกลที่สุดของหน้าจอนานกว่า 10 วินาทีเพื่อเพิ่มความเร็วในการเลื่อน

การย้ายเมาส์ในทิศทางตรงกันข้ามจะลดความเร็วของการเลื่อนลง

เลื่อนขึ้นหรือลงหนึ่งหน้าต่าง

คลิกด้านบนหรือล่างของกล่องเลื่อน รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวตั้ง

เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาหนึ่งหน้าต่าง

คลิกทางซ้ายหรือขวาของกล่องเลื่อน รูปปุ่ม บนแถบเลื่อนแนวนอน

ระยะไกล

กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากกล่องเลื่อน รูปปุ่ม

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณใช้กล่องเลื่อนเพื่อย้ายไปมาในแผ่นงาน Excel จะแสดงคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อระบุหมายเลขแถวหรือตัวอักษรคอลัมน์ (หรือตัวเลขถ้าคุณระบุให้ใช้ลักษณะการอ้างอิงเซลล์แบบ R1C1 สำหรับสมุดงาน) เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณอยู่ตำแหน่งใดในแผ่นงาน

  • ขนาดของกล่องเลื่อนแสดงให้เห็นสัดส่วนปริมาณของพื้นที่ใช้งานของแผ่นงานนั้นที่สามารถมองเห็นได้ภายในหน้าต่าง ตำแหน่งของกล่องเลื่อนก็จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของตำแหน่งของพื้นที่ที่มองเห็นภายในแผ่นงาน

  • คุณสามารถแยกหน้าต่างได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้คุณสามารถเลื่อนอยู่ในบานหน้าต่างสองบานหรือสี่บานได้ในเวลาเดียวกัน ให้ชี้ไปที่กล่องแยก TBD บนแถบเลื่อนแนวตั้งหรือแถบเลื่อนแนวนอน เมื่อตัวชี้ตำแหน่งกลายเป็นลูกศรสองหัว ลูกศรสองหัวในแนวนอน ให้ลากแถบแยกไปบนแผ่นงานในตำแหน่งที่คุณต้องการแยกหน้าต่าง ให้คลิกสองครั้งที่แถบแยกเพื่อเอาแถบแยกออก

เลื่อนและย่อ/ขยายโดยใช้เมาส์

อุปกรณ์เมาส์และอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งบางอย่าง เช่น อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง Microsoft IntelliMouse มีคุณสมบัติการเลื่อนและการย่อ/ขยายที่มีอยู่แล้วภายใน ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อย้ายไปรอบๆ แผ่นงาน รวมทั้งย่อหรือขยายแผ่นงานหรือแผ่นงานแผนภูมิของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้เมาส์เพื่อทำการเลื่อนภายในกล่องโต้ตอบที่มีรายการแบบหล่นลงพร้อมแถบเลื่อนได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคำแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ชี้ตำแหน่งของคุณ

ถึง

ให้ทำดังนี้

เลื่อนขึ้นหรือลงทีละหลายๆ แถว

หมุนวงล้อไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

เลื่อนผ่านแผ่นงานด้วยความเร็วการเลื่อนที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่เลื่อน ให้กดเมาส์ค้างไว้ที่ด้านปลายที่ไกลที่สุดของหน้าจอนานกว่า 10 วินาทีเพื่อเพิ่มความเร็วในการเลื่อน

การย้ายเมาส์ในทิศทางตรงกันข้ามจะลดความเร็วของการเลื่อนลง

เลื่อนผ่านแผ่นงาน

กดปุ่มวงล้อ (Wheel) ค้างไว้ แล้วลากตัวชี้จากเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เครื่องหมายแหล่งที่มา ไปยังทิศทางใดๆ ที่คุณต้องการเลื่อน เมื่อต้องการเลื่อนให้เร็วขึ้น ให้ลากออกจากเครื่องหมายจุดเริ่มต้น และเมื่อต้องการเลื่อนให้ช้าลง ให้ลากตัวชี้เข้าหาเครื่องหมายจุดเริ่มต้น

กวาดผ่านแผ่นงานโดยอัตโนมัติ

คลิกปุ่มวงล้อ แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่คุณต้องการเลื่อน เมื่อต้องการเลื่อนให้เร็วขึ้น ให้ลากตัวชี้เมาส์ออกจากเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เมื่อต้องการเลื่อนให้ช้าลง ให้ลากตัวชี้เมาส์เข้าหาเครื่องหมายจุดเริ่มต้น เมื่อต้องการหยุดการเลื่อนโดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มเมาส์ปุ่มใดๆ

ย่อหรือขยาย

กด CTRL ค้างไว้ขณะคุณหมุนวงล้อ IntelliMouse ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง บนแถบสถานะจะแสดงเปอร์เซ็นต์การย่อ/ขยายแผ่นงาน

ซ่อนรายละเอียดในเค้าร่าง

ชี้ไปที่เซลล์ที่สรุปข้อมูลในเค้าร่าง แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนวงล้อไปข้างหน้า

ซ่อนรายละเอียดในเค้าร่าง

ชี้ไปที่เซลล์ใดๆ ที่มีข้อมูลรายละเอียด แล้วกด SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณหมุนวงล้อไปข้างหลัง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×