การย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถย้ายแผนภูมิ ไปที่ตำแหน่งใด ๆ บนแผ่นงาน หรือ ไปยังแผ่นงานใหม่ หรือที่มีอยู่ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิเหมาะสมสำหรับ

ตามค่าเริ่มต้น แผนภูมิจะถูกย้าย และปรับขนาดเท่ากับเซลล์ เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของเซลล์บนแผ่นงาน ขนาดของแผนภูมิปรับเปลี่ยนตามไปด้วย คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการวางตำแหน่งนี้ถ้าคุณไม่ต้องการย้าย หรือปรับขนาดแผนภูมิพร้อมกับเซลล์ในแผ่นงาน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงาน

ย้ายแผนภูมิไปยังเวิร์กชีตอื่น

ปรับขนาดแผนภูมิ

ป้องกันไม่ให้แผนภูมิจากย้าย หรือปรับขนาด ด้วยเซลล์บนแผ่นงาน

ย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ย้ายแผนภูมิไปยังเวิร์กชีตอื่น

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดงเครื่องมือแผนภูมิ และเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ จัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก ย้ายแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิลงในเวิร์กชีตใหม่ คลิกแผ่นงานใหม่ และในกล่องของแผ่นงานใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับแผ่นงาน

  • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิเป็นวัตถุในแผ่นงานอื่น คลิกวัตถุใน และในกล่องวัตถุใน เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการวางแผนภูมิ

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถวางแผนภูมิในอีกแผ่นงานแผนภูมิ ขึ้น

ด้านบนของหน้า

ปรับขนาดแผนภูมิ

 1. เมื่อต้องการปรับขนาดของแผนภูมิ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดด้วยตนเอง คลิกแผนภูมิ แล้ว ลากจุดจับปรับขนาดที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการใช้ระบุความสูงและความกว้างหน่วยวัด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้างของรูปร่าง
   รูป Ribbon ของ Outlook

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาด และมาตราส่วนของแผนภูมิ บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากขนาด แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

  • คลิกแท็บ ขนาด

  • ภายใต้ขนาด และหมุน ในกล่องความสูง และความกว้าง เลือกหมายเลขที่คุณต้องการใช้

  • ภายใต้มาตราส่วน ในกล่องความสูงและความกว้าง เลือกหมายเลขที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ป้องกันไม่ให้แผนภูมิจากย้าย หรือปรับขนาด ด้วยเซลล์บนแผ่นงาน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

  การทำเช่นนี้จะแสดงเครื่องมือแผนภูมิ และเพิ่มแท็บ ออกแบบเค้าโครง และ จัดรูปแบบ

 2. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจากขนาด

  รูป Ribbon ของ Outlook

 3. บนแท็บคุณสมบัติ ภายใต้การวางตำแหน่งวัตถุ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×