การย้ายหรือปรับขนาดแผนภูมิ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถย้ายแผนภูมิ ไปที่ตำแหน่งใด ๆ บนแผ่นงาน หรือ ไปยังแผ่นงานใหม่ หรือที่มีอยู่ คุณยังสามารถเปลี่ยนขนาดของแผนภูมิเหมาะสมสำหรับ

ตามค่าเริ่มต้น แผนภูมิจะถูกย้าย และปรับขนาดเท่ากับเซลล์ เมื่อคุณเปลี่ยนขนาดของเซลล์บนแผ่นงาน ขนาดของแผนภูมิปรับเปลี่ยนตามไปด้วย คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกการวางตำแหน่งนี้ถ้าคุณไม่ต้องการย้าย หรือปรับขนาดแผนภูมิพร้อม ด้วยเซลล์แผ่นงาน

ย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานอื่น

คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานอื่น หรือวางแผนภูมิในแบบใหม่แผ่นงานแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

 2. บนแท็บออกแบบแผนภูมิ คลิกย้ายแผนภูมิ

  ย้ายปุ่มแผนภูมิ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  แสดงแผนภูมิในแบบใหม่แผ่นงานแผนภูมิ

  เลือกตัวเลือกแผ่นงานใหม่ จากนั้น ในกล่องของแผ่นงานใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับแผ่นงานแผนภูมิใหม่

  แสดงแผนภูมิเป็นแอแผนภูมิที่ฝัง ในแผ่นงาน

  เลือกตัวเลือกวัตถุใน และในกล่องวัตถุใน เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการวางแผนภูมิบน

ปรับขนาดแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการปรับขนาดแผนด้วยตนเอง

คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการใช้ประเมินความสูงและความกว้างที่เฉพาะเจาะจง

คลิกที่แผนภูมิ จากนั้น บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มขนาด ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้างของรูปร่าง นั้น

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาสัดส่วน ตามที่คุณปรับขนาดแผนภูมิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว ระหว่างความสูง และความกว้างของรูปร่าง

ควบคุมวิธีการที่แผนภูมิย้าย และปรับขนาด ด้วยเซลล์บนแผ่นงาน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

 2. ควบคุม + คลิก หรือคลิ กขวา แล้ว คลิกจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ

 3. ในบานหน้าต่างจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ ภายใต้ตัวเลือกแผนภูมิ คลิกแท็บ ขนาดและคุณสมบัติ ขนาดและคุณสมบัติ

 4. คลิกเมนูคุณสมบัติ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  ทำให้แผนภูมิอยู่เสมอ ด้วยเซลล์เมื่อเซลล์ย้าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงหรือตารางที่ประกอบด้วยเซลล์มีการเรียงลำดับ) และ การปรับขนาดแผนภูมิเมื่อเซลล์สูงและความกว้างเปลี่ยนแปลง

  เลือกย้ายและปรับขนาดเท่ากับเซลล์

  ทำให้แผนภูมิอยู่เสมอ ด้วยเซลล์เมื่อเซลล์ย้าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงหรือตารางที่ประกอบด้วยเซลล์มีการเรียงลำดับ), แต่พยายามเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของแผนภูมิให้เซลล์สูงและความกว้าง

  เลือกย้าย แต่ไม่ต้องการปรับขนาดตามเซลล์

  เก็บตำแหน่งและขนาดของแผนภูมิขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง height และความกว้างของเซลล์

  เลือกไม่ย้าย หรือปรับขนาดตามเซลล์

ย้ายแผนภูมิไปยังตำแหน่งอื่นในแผ่นงาน

 • เมื่อต้องการย้ายแผนภูมิ ให้ลากแผนภูมิไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานอื่น

คุณสามารถย้ายแผนภูมิไปยังแผ่นงานอื่น หรือวางแผนภูมิในแบบใหม่แผ่นงานแผนภูมิ

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

 2. บนเมนูทางแผนภูมิ คลิกย้ายแผนภูมิ

  กล่องโต้ตอบ ย้ายแผนภูมิ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  แสดงแผนภูมิในแบบใหม่แผ่นงานแผนภูมิ

  เลือกตัวเลือกแผ่นงานใหม่ จากนั้น ในกล่องของแผ่นงานใหม่ พิมพ์ชื่อสำหรับแผ่นงานแผนภูมิใหม่

  แสดงแผนภูมิเป็นแอแผนภูมิที่ฝัง ในแผ่นงาน

  เลือกตัวเลือกวัตถุใน และในกล่องวัตถุใน เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการวางแผนภูมิบน

ปรับขนาดแผนภูมิ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดแผนภูมิ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เมื่อต้องการ

ให้ทำดังนี้

เมื่อต้องการปรับขนาดแผนด้วยตนเอง

คลิกที่แผนภูมิ แล้วลากที่จับการขยายขนาดเพื่อปรับให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการ

เมื่อต้องการใช้ประเมินความสูงและความกว้างที่เฉพาะเจาะจง

คลิกที่แผนภูมิ และบนแท็บรูปแบบ ภายใต้ขนาด enter ขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการรักษาสัดส่วน ตามที่คุณปรับขนาดแผนภูมิ เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว ระหว่างความสูง และความกว้าง

ควบคุมวิธีการที่แผนภูมิย้าย และปรับขนาด ด้วยเซลล์บนแผ่นงาน

 1. คลิกที่ใดก็ได้ในแผนภูมิ

 2. บนเมนูจัดรูปแบบ คลิกจัดรูปแบบพื้นที่แผนภูมิ

 3. คลิกคุณสมบัติ และภายใต้การวางตำแหน่งวัตถุ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำดังนี้

  ทำให้แผนภูมิอยู่เสมอ ด้วยเซลล์เมื่อเซลล์ย้าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงหรือตารางที่ประกอบด้วยเซลล์มีการเรียงลำดับ) และ การปรับขนาดแผนภูมิเมื่อเซลล์สูงและความกว้างเปลี่ยนแปลง

  เลือกย้ายและปรับขนาดเท่ากับเซลล์

  ทำให้แผนภูมิอยู่เสมอ ด้วยเซลล์เมื่อเซลล์ย้าย (ตัวอย่างเช่น เมื่อช่วงหรือตารางที่ประกอบด้วยเซลล์มีการเรียงลำดับ), แต่พยายามเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาดของแผนภูมิให้เซลล์สูงและความกว้าง

  เลือกย้าย แต่ไม่ต้องการปรับขนาดตามเซลล์

  เก็บตำแหน่งและขนาดของแผนภูมิขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง height และความกว้างของเซลล์

  เลือกไม่ย้าย หรือปรับขนาดตามเซลล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×