การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การย้ายหรือปรับขนาดตารางทำได้อย่างง่ายดายด้วยการลากตัวชี้ คุณยังสามารถใส่ขนาดที่ระบุได้ถ้าคุณต้องการ

ย้ายตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการย้าย

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบด้านนอกสุดของตาราง (แต่ไม่ได้อยู่ บนจุด), และจากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว คลิ กและลากเส้นขอบเพื่อย้ายตาราง

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการทั้งย้ายตาราง และสร้างซ้ำ กด และ Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณลากตาราง

ปรับขนาดตาราง

ลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเส้นขอบตาราง ชี้ไปจับสำหรับปรับขนาด จากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสองหัว คลิ กและลากจุดจับเพื่อทำให้ตารางใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง จับสำหรับปรับขนาดเป็นคลัสเตอร์จุดที่ปรากฏขึ้นที่มุมด้านที่เหลือของตาราง

  หมายเหตุ:

  • เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนเดียวกันระหว่างความสูงและความกว้างของตารางเมื่อคุณปรับขนาด ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากเพื่อปรับขนาดตาราง

  • เมื่อต้องการให้ตารางคงอยู่กึ่งกลางสไลด์ ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อปรับขนาดตาราง

  • ถ้าคุณสร้างตารางที่ใหญ่เกินไปสำหรับสไลด์นั้น ให้คลิก เลิกทำ ปุ่มเลิกทำ บน แถบเครื่องมือด่วน เพื่อทำให้ตารางกลับไปเป็นขนาดเดิม

ใส่ขนาดตารางที่ระบุ

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดตาราง ให้ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

  การปรับขนาดตาราง

  เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนเดิมระหว่างความสูงและความกว้างของตารางเมื่อคุณปรับขนาด เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว

 1. คลิกตารางที่มีคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ วางตัวชี้เหนือเส้นขอบของคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับขนาด และจากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ รูปลูกศรสองหัวในแนวตั้ง ลากคอลัมน์ไปทางขวาหรือซ้าย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถว วางตัวชี้เหนือเส้นขอบของแถวที่คุณต้องการปรับขนาด จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสองหัวในแนวนอน ลากแถวขึ้น หรือลง

   หมายเหตุ: 

   • คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกในกลุ่ม ขนาดเซลล์ เพื่อปรับขนาดแถวและคอลัมน์ได้อีกด้วย ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   • มีความสูงต่ำสุดของเซลล์ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดฟอนต์ของข้อความในเซลล์ของตาราง

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนระยะขอบระหว่างข้อความและขอบของกล่องข้อความหรือรูปร่าง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×