การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

การย้ายหรือปรับขนาดตาราง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การย้ายหรือปรับขนาดตารางทำได้อย่างง่ายดายด้วยการลากตัวชี้ คุณยังสามารถใส่ขนาดที่ระบุได้ถ้าคุณต้องการ

ย้ายตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการย้าย

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบด้านนอกสุดของตาราง (แต่ไม่ได้อยู่ บนจุด), และจากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว คลิ กและลากเส้นขอบเพื่อย้ายตาราง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทั้งย้ายตารางและสร้างตารางซ้ำ ให้กด CTRL ค้างไว้ในขณะที่คุณลากตาราง

ปรับขนาดตาราง

ลากเพื่อปรับขนาดตาราง

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. บนเส้นขอบตาราง ชี้ไปจับสำหรับปรับขนาด จากนั้นเมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสองหัว คลิ กและลากจุดจับเพื่อทำให้ตารางใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง จับสำหรับปรับขนาดเป็นคลัสเตอร์จุดที่ปรากฏขึ้นที่มุมด้านที่เหลือของตาราง

  หมายเหตุ:

  • เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนเดียวกันระหว่างความสูงและความกว้างของตารางเมื่อคุณปรับขนาด ให้กด SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณลากเพื่อปรับขนาดตาราง

  • เมื่อต้องการให้ตารางคงอยู่กึ่งกลางภาพนิ่ง ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากเพื่อปรับขนาดตาราง

  • ถ้าคุณทำให้ตารางขนาดใหญ่เกินไปสำหรับสไลด์ คลิกเลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วนเพื่อส่งกลับตารางไปเป็นขนาดเดิม

ใส่ขนาดตารางที่ระบุ

 1. คลิกตารางที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดตาราง ให้ป้อนขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

  การปรับขนาดตาราง

  เมื่อต้องการรักษาอัตราส่วนเดียวกันระหว่างความสูงและความกว้างของตารางเมื่อคุณปรับขนาด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

ปรับขนาดคอลัมน์หรือแถว

 1. คลิกตารางที่มีคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ วางตัวชี้เหนือเส้นขอบของคอลัมน์ที่คุณต้องการปรับขนาด และจากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ รูปลูกศรสองหัวในแนวตั้ง ลากคอลัมน์ไปทางขวาหรือซ้าย

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนความสูงของแถว วางตัวชี้เหนือเส้นขอบของแถวที่คุณต้องการปรับขนาด จากนั้น เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ลูกศรสองหัวในแนวนอน ลากแถวขึ้น หรือลง

   หมายเหตุ: 

   • คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกในกลุ่ม ขนาดเซลล์ เพื่อปรับขนาดแถวและคอลัมน์ได้อีกด้วย ภายใต้ เครื่องมือตาราง บนแท็บ เค้าโครง ในกลุ่ม ขนาดเซลล์ ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

   • มีความสูงต่ำสุดของเซลล์ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดฟอนต์ของข้อความในเซลล์ของตาราง

ดูเพิ่มเติม

ตั้งค่าระยะขอบสำหรับข้อความภายในกล่องข้อความและรูปร่าง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×