การย้ายหรือคัดลอก และวางผู้ติดต่อ

ในรายการที่ติดต่อของ Communicator คุณสามารถลากและวางผู้ติดต่อจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง คุณยังสามารถคัดลอกและวางผู้ติดต่อระหว่างกลุ่มได้ นอกจากนี้ คุณสามารถลากที่ติดต่อระหว่างรายการที่ติดต่อไปยังรายชื่อผู้เข้าร่วมในหน้าต่างการสนทนา

หมายเหตุ: ใน Communicator 2007 R2 คุณอาจต้องการแสดงกลุ่มการโทรแบบทีมหรือกลุ่มผู้รับมอบสิทธิ์ ในรายการที่ติดต่อของคุณ กลุ่มเหล่านี้สัมพันธ์กับการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าของคุณ คุณไม่สามารถลากและวางที่ติดต่อลงในหรือนอกกลุ่มสองกลุ่ม เนื่องจากเป็นการตั้งค่าขั้นสูง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า หากคุณพยายามลากผู้ติดต่อลงในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหล่านี้ จะมีข้อความปรากฏขึ้นถามคุณว่าคุณต้องการเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าหรือไม่

คุณต้องการทำสิ่งใด

ย้ายผู้ติดต่อ

คัดลอกและวางผู้ติดต่อ

ลากผู้ติดต่อระหว่างรายชื่อผู้เข้าร่วมและรายการที่ติดต่อ

ย้ายผู้ติดต่อ

  • ลากชื่อจากกลุ่มหนึ่งและวางไว้ในกลุ่มอื่น คุณยังสามารถเลือกที่ติดต่อหลายคนโดยการกดปุ่ม CTRL ค้างไว้แล้วคลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการลาก

    หมายเหตุ: การย้ายที่ติดต่อจากหนึ่งกลุ่มไปยังกลุ่มอื่นสามารถมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ขึ้นอยู่กับมุมมองที่ใช้ในหน้าต่างหลัก Office Communicator หากมีการใช้มุมมองรายการที่ติดต่อ คุณสามารถย้ายที่ติดต่อจากกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง โดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับการเข้าถึงสำหรับที่ติดต่อ หากคุณย้ายที่ติดต่อในมุมมอง ระดับการเข้าถึง หรือมุมมอง การจัดการระดับการเข้าถึง อย่างไรก็ตาม คุณเปลี่ยนสิทธิ์การอนุญาตที่ผู้ใช้มีสำหรับข้อมูลสถานะของคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงได้ที่ การควบคุมระดับการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและวางผู้ติดต่อ

  • คลิกขวาที่ที่ติดต่อ คลิก คัดลอก ให้คลิกขวาที่กลุ่มซึ่งคุณต้องการวางที่ติดต่อนั้น และคลิก วาง ในการเลือกที่ติดต่อหลายรายการ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ แล้วเลือกที่ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอก

ด้านบนของหน้า

ลากผู้ติดต่อระหว่างรายชื่อผู้เข้าร่วมและรายการที่ติดต่อ

ด้วย Office Communicator 2007 คุณสามารถลากผู้ติดต่อข้ามไปมาระหว่างรายชื่อที่ติดต่อและผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อลงในเซสชันการสนทนาที่สะดวก นอกจากนี้คุณยังสามารถลากที่ติดต่อจากรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังรายชื่อที่ติดต่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อที่ติดต่อของคุณ

การเพิ่มผู้ติดต่อจากรายการที่ติดต่อลงในรายชื่อผู้เข้าร่วม

  • ในรายการที่ติดต่อ ลากที่ติดต่อไปยังรายชื่อผู้เข้าร่วมในหน้าต่างการสนทนา โดยทั่วไป คุณควรทำสิ่งนี้ระหว่างเซสชันที่ใช้งาน

การลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังรายการที่ติดต่อ

  • ในระหว่างเซสชันที่ใช้งาน ให้ลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้เข้าร่วมลงในรายการที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×