การย้ายหรือคัดลอก และวางผู้ติดต่อ

ในรายชื่อที่ติดต่อ Communicator คุณสามารถลากแล้วปล่อยผู้ติดต่อเพื่อย้ายผู้ติดต่อจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้ และคุณยังสามารถคัดลอกและวางผู้ติดต่อระหว่างกลุ่มได้ด้วย นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้ติดต่อและปล่อยลงในรายชื่อผู้เข้าร่วมในหน้าต่างสนทนาได้อีกด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ย้ายผู้ติดต่อ

คัดลอกและวางผู้ติดต่อ

ลากผู้ติดต่อระหว่างรายชื่อผู้เข้าร่วมและรายการที่ติดต่อ

ย้ายผู้ติดต่อ

  • ลากผู้ติดต่อจากกลุ่มหนึ่งและปล่อยลงอีกกลุ่มหนึ่ง คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อได้หลายคนโดยกดปุ่ม CTRL ค้างไว้แล้วคลิกผู้ติดต่อที่คุณต้องการลาก

    หมายเหตุ: การย้ายผู้ติดต่อจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งอาจสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ตามมุมมองที่ใช้ในหน้าต่างหลัก Office Communicator หากใช้มุมมองรายการที่ติดต่อ คุณจะสามารถย้ายผู้ติดต่อจากกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อ อย่างไรก็ตาม หากคุณย้ายผู้ติดต่อในมุมมอง ระดับการเข้าถึง หรือมุมมอง การจัดการระดับการเข้าถึง คุณจะสามารถเปลี่ยนผู้ใช้สิทธิ์ที่มีอยู่ในข้อมูลการแสดงตนของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการเข้าถึงข้อมูล โปรดดู การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตน

ด้านบนของหน้า

คัดลอกและวางผู้ติดต่อ

  • คลิกขวาที่ผู้ติดต่อ แล้วคลิก คัดลอก คลิกขวาที่กลุ่มซึ่งคุณต้องการวางผู้ติดต่อ แล้วคลิก วาง ถ้าต้องการเลือกผู้ติดต่อหลายคน ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้แล้วเลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการคัดลอก

ด้านบนของหน้า

ลากผู้ติดต่อระหว่างรายชื่อผู้เข้าร่วมและรายการที่ติดต่อ

Office Communicator 2007 ช่วยให้คุณสามารถลากผู้ติดต่อข้ามไปมาระหว่างรายชื่อผู้เข้าร่วมและรายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นวิธีการเพิ่มผู้ติดต่อลงในเซสชันการสนทนาที่สะดวก นอกจากนี้คุณยังสามารถลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ในการเพิ่มผู้ติดต่อลงในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ

การเพิ่มผู้ติดต่อจากรายการที่ติดต่อลงในรายชื่อผู้เข้าร่วม

  • ในรายชี่อผู้ติดต่อ ให้ลากผู้ติดต่อที่ต้องการและปล่อยลงในรายชื่อผู้เข้าร่วมในหน้าต่างการสนทนาของ Office Communicator ซึ่งโดยปกติแล้ว คุณจะต้องทำในระหว่างที่สนทนาอยู่

การลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้เข้าร่วมไปยังรายการที่ติดต่อ

  • ในระหว่างที่ใช้งานเซสชัน ให้ลากผู้ติดต่อจากรายชื่อผู้เข้าร่วมลงในรายการทีู่้ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×