การย้ายหรือคัดลอกสูตร

การย้ายหรือคัดลอกสูตร

คุณควรจะทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการอ้างอิงเซลล์ได้บ้าง ไม่ว่าจะเป็นแบบสัมบูรณ์หรือแบบสัมพัทธ์ เมื่อคุณย้ายสูตรด้วยการตัดและวาง หรือคัดลอกสูตรด้วยการคัดลอกและวาง

 • เมื่อคุณย้ายสูตร การอ้างอิงเซลล์ภายในสูตรจะไม่เปลี่ยน ไม่ว่าคุณจะใช้การอ้างอิงเซลล์ชนิดใดก็ตาม

 • เมื่อคุณคัดลอกสูตร การอ้างอิงเซลล์อาจเปลี่ยนได้ตามชนิดของการอ้างอิงเซลล์ที่คุณใช้

ย้ายสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการย้าย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก ตัด

  คุณสามารถย้ายสูตรได้เช่นกันด้วยการลากเส้นขอบของเซลล์ที่ถูกเลือกไปทางซ้ายด้านบนของพื้นที่ของส่วนที่คัดลอก ข้อมูลที่มีอยู่แล้วใดๆ จะถูกแทนที่

 3. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางสูตรและการจัดรูปแบบใดๆ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  • เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตรเท่านั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก สูตร

ด้านบนของหน้า

คัดลอกสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการคัดลอก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางสูตรและการจัดรูปแบบใดๆ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง

  • เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตรเท่านั้น บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง แล้วคลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก สูตร

   หมายเหตุ: คุณสามารถวางเฉพาะผลลัพธ์ของสูตร บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก วาง คลิก วางแบบพิเศษ แล้วคลิก ค่า

 4. ตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ถ้าจำเป็น ให้สลับชนิดของการอ้างอิงโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

  2. ใน แถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างการผสมการอ้างอิง

   ตารางต่อไปนี้สรุปวิธีการปรับปรุงชนิดการอ้างอิงถ้าสูตรที่มีการอ้างอิงถูกคัดลอกไปที่สองเซลล์ข้างล่างและสองเซลล์ทางขวา

เมื่อสูตรที่กำลังถูกคัดลอกเป็น

ถ้าการอ้างอิงเป็น:

การอ้างอิงจะเปลี่ยนเป็น:

สูตรกำลังถูกคัดลอกจาก A1 ไปยังสองเซลล์ที่อยู่ถัดลงไปและไปทางขวา

$A$1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

$A$ 1

A$1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

C$ 1

$A1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

$A3

A1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

C3

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันได้โดยใช้จุดจับเติม จุดจับเติม หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการในขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คัดลอก แล้วลากจุดจับเติมให้ครอบคลุมช่วงที่คุณต้องการจะเติม

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกและวางสูตรลงในเซลล์หรือเวิร์กชีตอื่น

การสลับการแสดงระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสม

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×