การย้ายหรือคัดลอกสูตร

การย้ายหรือคัดลอกสูตร

คุณจำเป็นต้องระวังความเป็นไปได้ที่การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณย้าย หรือคัดลอกสูตร

 • กำลังย้ายสูตร: เมื่อคุณย้ายสูตร การอ้างอิงเซลล์ภายในสูตรจะไม่เปลี่ยน ไม่ว่าคุณจะใช้การอ้างอิงเซลล์ชนิดใดก็ตาม

 • กำลังคัดลอกสูตร: เมื่อคุณคัดลอกสูตร การอ้างอิงเซลล์แบบสัมพัทธ์จะเปลี่ยนแปลง

ย้ายสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการย้าย

 2. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัด

  คุณยังสามารถย้ายสูตรด้วยการลากเส้นขอบของเซลล์ที่เลือกไปยังเซลล์ด้านซ้ายบนของพื้นที่วาง ซึ่งจะแทนที่ข้อมูลที่มีอยู่

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการวางสูตรและการจัดรูปแบบ: ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

  • เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตรเท่านั้น: ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง คลิก วางแบบพิเศษ จากนั้นคลิก สูตร

คัดลอกสูตร

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการคัดลอก

 2. ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก คัดลอก

 3. ให้เลือกให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการวางสูตรและการจัดรูปแบบ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง

  • เมื่อต้องการวางเฉพาะสูตรเท่านั้น ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง คลิก วางแบบพิเศษ จากนั้นคลิก สูตร

   หมายเหตุ: คุณสามารถวางเฉพาะผลลัพธ์ของสูตรได้ ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ของแท็บ หน้าแรก ให้คลิก วาง คลิก วางแบบพิเศษ จากนั้นคลิก ค่า

 4. ตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรจะให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ ถ้าจำเป็น ให้สลับชนิดของการอ้างอิงโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้

  1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรเก็บอยู่

  2. ใน แถบสูตร รูปปุ่ม ให้เลือกการอ้างอิงที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  3. กด F4 เพื่อสลับระหว่างการผสมการอ้างอิง

   ตารางสรุปวิธีที่ชนิดการอ้างอิงจะอัปเดตถ้าสูตรที่มีการอ้างอิงคัดลอกไปที่สองเซลล์ด้านล่างและสองเซลล์ทางขวา

เมื่อสูตรที่กำลังถูกคัดลอกเป็น

ถ้าการอ้างอิงเป็น:

การอ้างอิงจะเปลี่ยนเป็น:

สูตรกำลังถูกคัดลอกจาก A1 ไปยังสองเซลล์ที่อยู่ถัดลงไปและไปทางขวา

$A$1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

$A$ 1

A$1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมบูรณ์)

C$ 1

$A1 (คอลัมน์แบบสัมบูรณ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

$A3

A1 (คอลัมน์แบบสัมพัทธ์และแถวแบบสัมพัทธ์)

C3

หมายเหตุ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกสูตรไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกันได้โดยใช้จุดจับเติม จุดจับเติม หลังจากที่ตรวจสอบแล้วว่าการอ้างอิงเซลล์ในสูตรให้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการในขั้นตอนที่ 4 ให้เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คัดลอก แล้วลากจุดจับเติมให้ครอบคลุมช่วงที่คุณต้องการจะเติม

การย้ายสูตรนั้นเหมือนกับการย้ายข้อมูลในเซลล์ สิ่งที่ต้องระวังคือการอ้างอิงเซลล์ที่ใช้ในสูตรยังเป็นสิ่งที่คุณต้องการหลังจากที่คุณย้าย

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการย้าย

 2. คลิก หน้าแรก > ตัด (หรือกด Ctrl + X)

  คำสั่ง ตัด ในกลุ่ม คลิปบอร์ด

 3. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้มีสูตรอยู่ จากนั้นคลิก วาง (หรือกด Ctrl + V)

  คำสั่ง วาง ในกลุ่ม คลิปบอร์ด

 4. ตรวจสอบว่าการอ้างอิงเซลล์นั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องการ

  เคล็ดลับ:  คุณยังสามารถคลิกขวาที่เซลล์เพื่อตัดและวางสูตรได้
  คลิกขวาเพื่อดูคำสั่งคัดลอก ตัด และวาง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ดูเพิ่มเติม

คัดลอกและวางสูตรลงในเซลล์หรือเวิร์กชีตอื่น

สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมพัทธ์ การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ และการอ้างอิงแบบผสม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×