การย้ายหรือการคัดลอกส่วนของเนื้อหาของเซลล์ลงในเซลล์อื่น

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

    ฉันได้อย่างไร

  2. คลิกสองครั้งเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

  3. ในเซลล์ ให้เลือกอักขระที่จะย้ายหรือคัดลอก

  4. เมื่อต้องการย้ายส่วนที่เลือก คลิกตัด รูปปุ่ม

    เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือก คลิกคัดลอก รูปปุ่ม

  5. คลิกสองครั้งเซลล์ที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกข้อมูลไป

  6. ในเซลล์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูล

  7. คลิกวาง รูปปุ่ม

  8. กด ENTER

หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกสองครั้งเซลล์หรือกด F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ แป้นลูกศรจะทำงานเฉพาะภายในเซลล์นั้นเท่านั้น เมื่อต้องการใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์อื่น ให้กด ENTER ก่อนเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×