การย้ายหรือการคัดลอกส่วนของเนื้อหาของเซลล์ลงในเซลล์อื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

 1. สลับไปยังแผ่นข้อมูล

  ฉันได้อย่างไร

 2. คลิกสองครั้งเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอก

 3. ในเซลล์ ให้เลือกอักขระที่จะย้ายหรือคัดลอก

 4. เมื่อต้องการย้ายส่วนที่เลือก คลิกตัด Button image

  เมื่อต้องการคัดลอกส่วนที่เลือก คลิกคัดลอก Button image

 5. คลิกสองครั้งเซลล์ที่คุณต้องการย้ายหรือคัดลอกข้อมูลไป

 6. ในเซลล์ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อมูล

 7. คลิกวาง Button image

 8. กด ENTER

หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกสองครั้งเซลล์หรือกด F2 เพื่อแก้ไขเซลล์ แป้นลูกศรจะทำงานเฉพาะภายในเซลล์นั้นเท่านั้น เมื่อต้องการใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายไปยังเซลล์อื่น ให้กด ENTER ก่อนเพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×