การย้ายหน้า

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  1. บน TE000128392 ให้คลิกขวาที่หมายเลขหน้าที่คุณต้องการ ย้าย แล้วคลิก ย้ายหน้า บนเมนูทางลัด

  2. ในกล่องโต้ตอบ ย้ายหน้า ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

  • คุณยังสามารถย้ายหน้าได้โดยการคลิกหน้าบนตัวเรียงลำดับเพจ และลากหน้าดังกล่าวไปยังตำแหน่งใหม่บนตัวเรียงลำดับเพจ

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองแบบสองหน้า คุณควรจะย้ายทั้งสองหน้า ของมุมมองแบบสองหน้าพร้อมกัน เพื่อไม่ให้มีการแบ่ง มุมมองแบบสองหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×