การย้ายวัตถุ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถย้ายวัตถุต่างๆ รวมถึง รูปภาพ วัตถุแกลเลอรีการออกแบบ รูปร่าง หรือตาราง

 1. คลิกวัตถุหรือวัตถุที่จัดกลุ่มซึ่งคุณต้องการย้าย

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  ลากวัตถุนั้นไปยังตำแหน่งใหม่

  1. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือวัตถุจนกระทั่งตัวชี้เปลี่ยนเป็นการย้าย ตัวชี้ ตัวชี้การย้าย

   หมายเหตุ: ถ้าคุณจะย้ายกล่องข้อความ ให้วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือขอบเขตของกล่องข้อความ

  2. ลากวัตถุไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อต้องการลากวัตถุใน แนวเส้นตรง ให้กด SHIFT ค้างไว้ขณะที่ลากวัตถุนั้น

   หมายเหตุ: ถ้าคำสั่งการจัดชิด หนึ่งถูกเปิดใช้งาน วัตถุอาจจัดชิดกับเส้นบอกแนว วัตถุ หรือไม้บรรทัดหมายใกล้เคียงที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

  เขยิบวัตถุ

  1. กดปุ่มลูกศรปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อย้ายวัตถุใน ทิศทางที่คุณต้องการ

   วัตถุจะย้ายในระยะห่างที่ตั้งไว้ในทุกครั้งที่คุณกดปุ่มลูกศร ระยะห่างเริ่มต้นของการเขยิบคือ 0.13" (หรือเทียบเท่าถ้าคุณใช้หน่วยวัดอื่น) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนระยะห่างในการเขยิบได้

   วิธีการ

   1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

   2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก ให้คลิกแท็บ แก้ไข

   3. คลิกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้แป้นลูกศรย้ายวัตถุ ทีละ และพิมพ์ระยะห่างที่คุณต้องการให้วัตถุย้ายเมื่อคุณเขยิบ วัตถุ

  จัดตำแหน่งวัตถุบนหน้าอย่างแม่นยำ

  1. คลิกขวาที่วัตถุหรือวัตถุที่จัดกลุ่ม

  2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบ<ชนิดของวัตถุ>

  3. ในกล่องโต้ตอบ รูปแบบ<ชนิดของ วัตถุ> ให้คลิกแท็บ เค้าโครง

  4. ภายใต้ ตำแหน่งในหน้า ให้ใส่ ค่าบวกสำหรับการวางวัตถุหรือกลุ่มวัตถุ ในแนวนอนและในแนวตั้ง

  5. คลิก ตกลง

เคล็ดลับ

คุณสามารถดูตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุได้ในแถบสถานะที่ ด้านล่างของหน้าจอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×