การย้ายลายน้ำ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการย้ายลายน้ำ คุณสามารถเปิดส่วนหัว และปรับตำแหน่งของลายน้ำบนหน้าของเอกสารของคุณ

 1. ดับเบิลคลิกที่บริเวณหัวกระดาษของเอกสารของคุณ

  พื้นที่หัวกระดาษจะใช้งานอยู่ dims เนื้อความในเอกสาร และคุณสามารถเลื่อนลงมาเพื่อดูลายน้ำของคุณได้

 2. คลิกที่ลายน้ำเพื่อเลือก

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากลายน้ำไปยังตำแหน่งที่คุณต้อง

  • ถ้าลายน้ำของคุณเป็นลายน้ำข้อความ คลิกที่แท็บเครื่องมืออักษรศิลป์ คลิกตำแหน่ง ในกลุ่มจัดเรียง แล้ว คลิกตัวเลือกภายใต้โดยมีข้อความการตัด

  • ถ้าลายน้ำของคุณเป็นลายน้ำรูปภาพ คลิกที่แท็บเครื่องมือรูปภาพ คลิกตำแหน่ง ในกลุ่มจัดเรียง นั้นแล้ว คลิกตัวเลือกภายใต้มีการตัดข้อความ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนการหมุนของลายน้ำ โฮเวอร์เหนือจุดสีเขียวจนกว่าเคอร์เซอร์กลาย เป็นลูกศรแบบวงกลม จากนั้น ลากเพื่อหมุนลายน้ำ

 5. ในหัวกระดาษและท้ายกระดาษมือ แท็บ ในกลุ่มปิด คลิกปิดหัวกระดาษและท้ายกระดาษ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าเอกสารของคุณประกอบด้วยหลายส่วนที่ไม่ได้เชื่อมโยง คุณต้องการย้ายลายน้ำในแต่ละส่วน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×