การย้ายรูปร่าง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายถึงวิธีการย้ายรูปร่างภายในกราฟิก SmartArt ถ้าคุณกำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการย้ายรูปร่าง ดูย้ายรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เส้นตารางและเส้นบอกแนวเพื่อจัดตำแหน่งรูปร่าง ดูระยะห่างเส้นตารางเปลี่ยนและแสดง หรือซ่อนเส้นตาราง

คุณใช้โปรแกรม ระบบ Microsoft Office 2007 ใดอยู่

Excel

Outlook

PowerPoint

Word

Excel

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการย้ายหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างเพิ่มเติม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • กดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา ลูก ศรซ้าย หรือเมื่อต้องการย้ายรูปร่างในทิศทางที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้าย หรือ "เขยิบ" รูปร่างที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา หรือแป้นลูกศรซ้าย

   เมื่อคุณเขยิบรูปร่าง จะย้ายช่องว่างหนึ่งช่องเหนือบนเส้น คุณสามารถพิมพ์เส้นตาราง ถ้าตัวจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเลือกถูกปิดใช้งานเขยิบย้ายหนึ่งของรูปร่างพิกเซล ตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง จัดแนววัตถุกับจุดตัดที่ใกล้เคียงที่สุดของตารางเมื่อคุณวาด หรือย้ายวัตถุ

   รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกราฟิก SmartArt

   รายการบล็อกพื้นฐานพร้อมกับเส้นตาราง
   Fig. 1 รายการบล็อกพื้นฐานเค้าโครงกราฟิก SmartArt กับแสดงเส้นตาราง

   หมายเหตุ: 

   • ขึ้นอยู่กับเค้าโครง สำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณกำลังใช้ ถ้าคุณย้ายการจัดรูปแบบรูปร่างที่มีค่า เช่นเส้นหรือลูกศร รูปร่างสอดคล้องกันจะย้าย

   • ถ้าคุณทำกราฟิก SmartArt ของคุณแบบสามมิติ โดยใช้สไตล์ด่วนสามมิติ ด้วยมุมมองเปอร์สเปคที ก่อนอื่นคุณต้องสลับไปยังฉากแบบสองมิติเมื่อต้องการย้ายรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปร่าง คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ย้ายรูปร่าง แล้ว คลิ กแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ในกลุ่มรูปร่าง บนแท็บรูปแบบ คิดของแก้ไขในแบบสองมิติ เป็นคีย์ที่ชั่วคราวปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถย้าย และปรับขนาดรูปร่าง — แต่ยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แบบสามมิติ และปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง

   • คุณยังสามารถหมุนรูปร่างในกราฟิก SmartArt หรือย้ายกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • กดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา ลูก ศรซ้าย หรือเมื่อต้องการย้ายรูปร่างในทิศทางที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้าย หรือ "เขยิบ" รูปร่างที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา หรือแป้นลูกศรซ้าย

   เมื่อคุณเขยิบรูปร่าง จะย้ายช่องว่างหนึ่งช่องเหนือบนเส้น

   รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกราฟิก SmartArt

   รายการบล็อกพื้นฐานพร้อมกับเส้นตาราง
   Fig. 1 รายการบล็อกพื้นฐานเค้าโครงกราฟิก SmartArt กับแสดงเส้นตาราง

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการย้ายหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างเพิ่มเติม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • กดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา ลูก ศรซ้าย หรือเมื่อต้องการย้ายรูปร่างในทิศทางที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้าย หรือ "เขยิบ" รูปร่างที CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา ลูก ศรซ้าย หรือลูก

   เมื่อคุณเขยิบรูปร่าง จะย้ายช่องว่างหนึ่งช่องเหนือบนเส้น เส้นตารางจะไม่สามารถมองเห็นได้ในระหว่างการนำเสนอสไลด์ และจะไม่ถูกพิมพ์ในงานนำเสนอ ถ้าตัวจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเลือกถูกปิดใช้งานเขยิบย้ายหนึ่งของรูปร่างพิกเซล ตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง จัดแนววัตถุกับจุดตัดที่ใกล้เคียงที่สุดของตารางเมื่อคุณวาด หรือย้ายวัตถุ เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง ปิด หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเส้นตารางภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดเรียง นั้นแล้ว คลิกจัดแนว คลิกตั้งค่าเส้นตาราง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง หรือเปลี่ยนหมายเลขในกล่องระยะห่าง ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง

   รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกราฟิก SmartArt

   รายการบล็อกพื้นฐานพร้อมกับเส้นตาราง
   Fig. 1 รายการบล็อกพื้นฐานเค้าโครงกราฟิก SmartArt กับแสดงเส้นตาราง

   หมายเหตุ: 

   • ขึ้นอยู่กับเค้าโครง สำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณกำลังใช้ ถ้าคุณย้ายการจัดรูปแบบรูปร่างที่มีค่า เช่นเส้นหรือลูกศร รูปร่างสอดคล้องกันจะย้าย

   • ถ้าคุณทำกราฟิก SmartArt ของคุณแบบสามมิติ โดยใช้สไตล์ด่วนสามมิติ ด้วยมุมมองเปอร์สเปคที ก่อนอื่นคุณต้องสลับไปยังฉากแบบสองมิติเมื่อต้องการย้ายรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปร่าง คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ย้ายรูปร่าง แล้ว คลิ กแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ในกลุ่มรูปร่าง บนแท็บรูปแบบ คิดของแก้ไขในแบบสองมิติ เป็นคีย์ที่ชั่วคราวปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถย้าย และปรับขนาดรูปร่าง — แต่ยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แบบสามมิติ และปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง

   • แม้ว่าคุณสามารถเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ใน นั้นไม่ทำงานสำหรับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ช่วยให้คุณจัดชิดรูปร่างคุณจะย้ายไปที่ขอบของรูปร่างใกล้ ๆ โดยอัตโนมัติ

   • คุณยังสามารถหมุนรูปร่างในกราฟิก SmartArt หรือย้ายกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

Word

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกรูปร่างที่คุณต้องการย้าย

  เมื่อต้องการย้ายหลายรูปร่าง คลิกรูปร่าแรก แล้ว กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกรูปร่างเพิ่มเติม

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งใหม่

  • กดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา ลูก ศรซ้าย หรือเมื่อต้องการย้ายรูปร่างในทิศทางที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการย้าย หรือ "เขยิบ" รูปร่างที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูก ศรขึ้น ลูก ศรลง ลูก ศรขวา หรือแป้นลูกศรซ้าย

   เมื่อคุณเขยิบรูปร่าง จะย้ายช่องว่างหนึ่งช่องเหนือบนเส้น อย่าพิมพ์เส้นตารางในเอกสาร ถ้าตัวจัดชิดวัตถุกับเส้นตารางเลือกถูกปิดใช้งานเขยิบย้ายหนึ่งของรูปร่างพิกเซล ตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง จัดแนววัตถุกับจุดตัดที่ใกล้เคียงที่สุดของตารางเมื่อคุณวาด หรือย้ายวัตถุ เมื่อต้องการเปิดตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง ปิด หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนระยะห่างระหว่างเส้นตารางภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ คลิกจัดเรียง นั้นแล้ว คลิกจัดแนว คลิกตั้งค่าเส้นตาราง แล้วล้างกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับเส้นตาราง หรือเปลี่ยนหมายเลขในกล่องระยะห่าง ภายใต้การตั้งค่าเส้นตาราง

   รูปแท็บ ออกแบบเครื่องมือ SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกกราฟิก SmartArt

   รายการบล็อกพื้นฐานพร้อมกับเส้นตาราง
   Fig. 1 รายการบล็อกพื้นฐานเค้าโครงกราฟิก SmartArt กับแสดงเส้นตาราง

   หมายเหตุ: 

   • ขึ้นอยู่กับเค้าโครง สำหรับกราฟิก SmartArt ที่คุณกำลังใช้ ถ้าคุณย้ายการจัดรูปแบบรูปร่างที่มีค่า เช่นเส้นหรือลูกศร รูปร่างสอดคล้องกันจะย้าย

   • ถ้าคุณทำกราฟิก SmartArt ของคุณแบบสามมิติ โดยใช้สไตล์ด่วนสามมิติ ด้วยมุมมองเปอร์สเปคที ก่อนอื่นคุณต้องสลับไปยังฉากแบบสองมิติเมื่อต้องการย้ายรูปร่าง ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มรูปร่าง คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ย้ายรูปร่าง แล้ว คลิ กแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง เมื่อต้องการสลับระหว่างสองมิติและสามมิติ คลิกแก้ไขในแบบสองมิติ ในกลุ่มรูปร่าง บนแท็บรูปแบบ คิดของแก้ไขในแบบสองมิติ เป็นคีย์ที่ชั่วคราวปลดล็อกกราฟิก SmartArt ของคุณสำหรับการแก้ไขเพื่อให้คุณสามารถย้าย และปรับขนาดรูปร่าง — แต่ยังคงถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt แบบสามมิติ และปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อคุณคลิกแก้ไขในแบบสองมิติ อีกครั้ง

   • แม้ว่าคุณสามารถเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายจัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ใน นั้นไม่ทำงานสำหรับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ตัวเลือกจัดชิดวัตถุกับวัตถุอื่น ช่วยให้คุณจัดชิดรูปร่างคุณจะย้ายไปที่ขอบของรูปร่างใกล้ ๆ โดยอัตโนมัติ

   • คุณยังสามารถหมุนรูปร่างในกราฟิก SmartArt หรือย้ายกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×