การย้ายข้อความออกจากข้อความที่ยาวเกินไป

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติประกอบด้วยข้อความเพิ่มเติมมากกว่าที่จะสามารถแสดง Publisher เก็บข้อความเพิ่มเติมในเกินขนาด คุณสามารถย้ายข้อความของคุณออกจากมากเกินไป และกลับลงในสิ่งพิมพ์ของคุณ ด้วยการย้ายข้อความลงในกล่องข้อความอื่น ข้อความพอดีอัตโนมัติ ขยายกล่องข้อความ เปลี่ยนขนาดของข้อความ เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความ หรือลบบางอย่างของข้อความในข้อความในกล่อง

ย้ายข้อความจากมากเกินไปลงในกล่องข้อความอื่น

 1. หากจำเป็น ให้สร้างกล่องข้อความใหม่

  วิธี

  1. บนแถบเครื่องมือวัตถุ คลิกกล่องข้อความ Button image

  2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏขึ้น ที่มุมใดมุมหนึ่ง แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกระทั่งได้ขนาดกล่องที่คุณต้องการ

 2. คลิกกล่องข้อความที่มีข้อความยาวเกินไป

 3. บนแถบเครื่องมือกล่องข้อความการเชื่อมต่อ คลิกสร้างลิงก์ในกล่องข้อความ รูปปุ่ม

  ตัวชี้เมาส์เปลี่ยนเป็นรูปเหยือกแบบ รูปเหยือกน้ำซึ่งเชื่อมโยงกล่องข้อความใช้สำหรับเชื่อมโยงกล่องข้อความ

 4. คลิกในกล่องข้อความที่คุณต้องการให้เป็นกล่องถัดไปใน เรื่อง

  กล่องข้อความนี้จะเชื่อมต่อกับกล่องแรกและตอนนี้ข้อความใดๆ ที่ ยาวเกินไปจะปรากฏในกล่องถัดไป

 5. เมื่อต้องการเชื่อมต่อกล่องข้อความกับเนื้อเรื่องมากกล่องขึ้น ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4

พอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกข้อความตรงไหนก็ได้

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้ชี้ไปที่ ปรับข้อความพอดีอัตโนมัติ และให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการลดขนาดพอยต์ของข้อความจนกระทั่งไม่มีข้อความเกินระยะขอบ ให้คลิก ลดขนาดข้อความเมื่อมีข้อความยาวเกินไป

  • เมื่อต้องการลดหรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความเมื่อคุณปรับขนาดกล่อง ให้คลิก พอดี

ทำให้กล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติมีขนาดใหญ่

 1. คลิกวัตถุเพื่อเลือก

 2. วางตำแหน่งตัวชี้เมาส์เหนือจุดจับหนึ่งจนกว่าคุณเห็นเคอร์เซอร์ปรับขนาด move ruler

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการปรับขนาดวัตถุตามสัดส่วน ให้เลือกจุดจับที่มุมใดมุมหนึ่ง และกด SHIFT ค้างไว้ จากนั้นดำเนินการขั้นตอนที่ 4

  • เมื่อต้องการยืดวัตถุ ให้เลือกจุดจับด้านบน ด้านล่าง หรือด้านข้าง จากนั้นดำเนินการขั้นตอนที่ 4

 4. กดปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้วลากจุดจับเพื่อเปลี่ยนวัตถุ

เปลี่ยนขนาดของข้อความ

 1. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับคำเดียว ให้วางจุดแทรกในคำนั้น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของข้อความสำหรับหลายคำหรืออักขระสองสามอักขระ ให้เน้นข้อความเพื่อเลือก

 2. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ ป้อนขนาดในกล่องขนาดฟอนต์ Button image

หมายเหตุ: คุณสามารถพิมพ์ขนาดแบบอักษรต่างไปจากที่แสดงในกล่อง ขนาดแบบอักษร เป็นขนาดแม่นยำของ 0.1 พอยต์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ขนาดแบบอักษรเป็น 9.3 พอยต์

เปลี่ยนระยะขอบภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

 1. คลิกขวากล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

 2. บนเมนูทางลัด ให้คลิก จัดรูปแบบ <ชนิดของวัตถุ>

 3. คลิกแท็บ กล่องข้อความ

 4. ภายใต้ ระยะขอบของกล่องข้อความ ให้ป้อนการตั้งค่าสำหรับระยะขอบซ้าย ขวา บน และล่าง

ลบข้อความบางอย่าง

 1. เลือกข้อความ

 2. กด DELETE

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×