การย้ายกล่องข้อความ

  • คลิกกล่องข้อความ แล้วลากเส้นขอบของกล่องข้อความ

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลากเส้นขอบ ไม่ใช่หนึ่งในที่จับสำหรับปรับขนาด ถ้าคุณลากที่จับสำหรับปรับขนาด กล่องข้อความจะเปลี่ยนรูปร่างแต่ยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมในแผ่นงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×