ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การย้ายกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการเปลี่ยนวิธีกราฟิก SmartArt ให้พอดีกับเอกสาร Office คุณสามารถย้ายด้วยตนเอง หรือปรับขนาด โดยใช้ตัวเลือกในกลุ่มขนาด

บทความนี้อธิบายถึงเคลื่อนกราฟิก SmartArt สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการย้าย และจัดตำแหน่งรูปภาพ กล่องข้อความ หรืออักษรศิลป์ ดูจัดแนว หรือจัดเรียงรูปภาพ รูปร่าง กล่องข้อความ กราฟิก SmartArt หรืออักษรศิลป์และย้ายกล่องข้อความ อักษร ศิลป์ หรือรูปร่าง ถ้าคุณต้องการหมุน หรือพลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt ดูหมุนหรือพลิกรูปร่างกราฟิก SmartArt สำหรับวิธีใช้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางของกราฟิก SmartArt ดูที่การเปลี่ยนทิศทางของกราฟิก SmartArt

ย้ายกราฟิก SmartArt ด้วยตนเอง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการย้ายเพื่อเลือก

 2. วางตัวชี้ บนเส้นขอบของกราฟิก SmartArt (แต่ไม่ได้อยู่ บนจุด)

  เส้นขอบกราฟิก SmartArt

 3. เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็นแบบ ลูกศรสี่หัว ลากเส้นขอบเพื่อย้ายกราฟิก SmartArt

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายกราฟิก SmartArt คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก นั้นแล้ว กดลูก ศรขวา ลูก ศรซ้าย ลูก ศรขึ้น และลูก ศรลงเพื่อไปยังตำแหน่งที่คุณต้องกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ: เมื่อต้องการย้ายกราฟิก SmartArt ลงในสไลด์หรือหน้าในเอกสารของคุณที่อื่น คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการย้าย นั้นแล้ว กด CTRL + X เพื่อตัดได้ ย้ายไปยังหน้าอื่นหรือสไลด์ คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายกราฟิก SmartArt เพื่อ นั้นแล้ว กด CTRL + V เพื่อวางกราฟิก SmartArt ลงในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

ระบุขนาดที่แน่นอนสำหรับกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

 2. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ คลิกขนาด แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

  • ใส่ตัวเลขในกล่องความสูง สุด

  • ใส่ตัวเลขในกล่องความกว้าง

   กลุ่มขนาด SmartArt

   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ รูปแบบ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×