การย้ายกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกราฟิก SmartArt ให้พอดีในเอกสาร ระบบ Microsoft Office 2007 คุณสามารถย้ายกราฟิก SmartArt ด้วยตนเอง หรือปรับขนาดโดยใช้ตัวเลือกในกลุ่ม ขนาด

ย้ายกราฟิก SmartArt ด้วยตนเอง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการย้ายเพื่อเลือกกราฟิก

 2. วางตัวชี้ลงบนเส้นขอบของกราฟิก SmartArt (ไม่ใช่บนจุด)

 3. เมื่อตัวชี้เปลี่ยนเป็น ลูกศรสี่หัว ให้ลากเส้นขอบเพื่อย้ายกราฟิก SmartArt

เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แป้นลูกศรเพื่อย้ายกราฟิก SmartArt ได้ด้วยเช่นกัน ให้คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือกกราฟิก แล้วกด ลูกศรขวา ลูกศรซ้าย ลูกศรขึ้น และลูกศรลง เพื่อย้ายกราฟิก SmartArt ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการ

ระบุขนาดที่แน่นอนสำหรับกราฟิก SmartArt

 1. คลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเลือก

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ รูปแบบ ให้คลิก ขนาด จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ใส่ตัวเลขลงในกล่อง ความสูง

  • ใส่ตัวเลขลงในกล่อง ความกว้าง

   กลุ่มขนาด SmartArt

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×