การย่อ Outlook ให้เล็กสุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตามค่าเริ่มต้น ทั้งหมดให้เล็กสุดMicrosoft Outlook windows และแสดงรายการต่าง ๆ บนแถบงาน เมื่อ Outlook กำลังทำงาน ไอคอน Outlook จะแสดงไว้ในพื้นที่การแจ้งเตือน (หรือที่เรียกว่าถาดระบบ) ทางด้านขวาสุดของแถบงาน คุณมีสองสามตัวเลือกสำหรับย่อหน้า หรือแสดง Outlook

ย่อเล็กสุด Outlook ไปยังแถบงาน

  • บนด้านแถบชื่อเรื่อง ของหน้าต่างที่ใช้งาน คลิกย่อเล็กสุด รูปปุ่ม

    ย่อเล็กสุดปุ่มมุมบนขวา

    หน้าต่างโปรแกรมจะย่อเล็กสุดให้กับปุ่มบนแถบงาน

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อซ่อนปุ่มบนแถบงาน เพื่อที่จะแสดงเป็นไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือนเริ่มต้น คุณยังสามารถซ่อนไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน

พื้นที่การแจ้งเตือน

ตั้งค่าเริ่มต้นจะแสดงปุ่มบนแถบงาน Outlook และไอคอน ดังนั้น ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Outlook หรือไอคอนแอ นั้นอาจถูกซ่อนไว้ หรือถูกปิดใช้งาน

แสดง หรือซ่อนปุ่มบนแถบงาน Outlook บนแถบงาน

คุณสามารถซ่อนปุ่มบนแถบงาน Outlook เพื่อประหยัดเนื้อที่บนแถบงานของคุณ เมื่อคุณซ่อนปุ่ม Outlook ไอคอน Outlook จะแสดงเฉพาะในพื้นที่การแจ้งเตือนด้านขวาของแถบงาน

  • คลิกขวาไอคอน Outlook ในพื้นที่การแจ้งเตือน แล้ว บนด้านเมนูทางลัด คลิ กซ่อนเมื่อย่อเล็กสุด

    การตั้งค่าที่ซ่อนอยู่เมื่อย่อเล็กสุดคุณสมบัติ

แสดง หรือซ่อนไอคอน Outlook ในพื้นที่การแจ้งเตือน

Outlook และไอคอนอื่น ๆ สามารถซ่อน หรือจัดเรียงใหม่ได้ในพื้นที่การแจ้งเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี ดูปรับแต่งพื้นที่แจ้งให้ทราบของแถบงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×