การย่อเล็กสุดหรือขยายบานหน้าต่างนำทาง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด คุณสามารถเพิ่มเนื้อที่เพิ่มเติมในหน้าต่างของMicrosoft Office Outlook 2007 โดยย่อบานหน้าต่างนำทาง โปรไฟล์บางของตัวย่อเล็กสุดบานหน้าต่างนำทางดังที่แสดงไว้ที่นี่ทำให้การดูพื้นที่ใหญ่ขึ้นพร้อมใช้งานในหน้าต่าง Outlook ของคุณ ในขณะที่ยังคง แสดงอย่างรวดเร็วในการเข้าถึงโฟลเดอร์และไฟล์ที่คุณใช้บ่อยที่สุด นอกจากนี้ คุณยังคงสามารถดูรายการโฟลเดอร์ของคุณในรายการโฟลเดอร์บานหน้าต่างที่เปิดขึ้นมาจากบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุด

วิธีการย่อและขยายบานหน้าต่างนำทางมีอยู่หลายวิธี ให้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะการทำงานของคุณมากที่สุด

 • เมื่อต้องการย่อบานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกให้เล็กสุด ให้คลิกลูกศรในมุมด้านบน เมื่อต้องการขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกลูกศรที่ด้านบนสุด

  การเปิดหรือย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กที่สุด

  ลูกศรนี้จะอยู่ในส่วนหัวของบานหน้าต่างนำทางในมุมมองอื่นด้วยเช่นกัน เช่น ที่ติดต่อ และปฏิทิน

 • บนเมนู มุมมอง ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก ปกติ หรือ ย่อเล็กสุด

  ตัวเลือกต่างๆ บนเมนูมุมมองของบานหน้าต่างนำทาง

 • ชี้ไปขอบของบานหน้าต่างนำทางขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ดับเบิลคลิกเพื่อย่อให้เล็กสุด ทำซ้ำการกระทำเดียวกันไปไว้เหนือขอบของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเพื่อขยายออก

 • ชี้ไปขอบของบานหน้าต่างนำทางขยาย เมื่อตัวชี้กลายเป็นแบบ ไอคอนจุดจับสำหรับปรับขนาดในแนวนอน ลากเข้าใกล้ขอบจนกว่าบานหน้าต่างนำทางถูกยุบลงในเวอร์ชันย่อเล็กสุด ลากขอบของบานหน้าต่างนำทางย่อเล็กสุดเพื่อขยายอีกครั้ง

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณขยายบานหน้าต่างนำทางที่ย่อไว้เล็กสุด บานหน้าต่างนำทางที่ขยายออกจะมีความกว้างเท่ากับก่อนที่จะถูกย่อให้เล็กสุด

  • ถ้าคุณออกจากโปรแกรม Outlook โดยที่บานหน้าต่างนำทางถูกย่อเล็กสุดอยู่ บานหน้าต่างก็จะปรากฏในลักษณะนั้น เมื่อคุณเริ่ม Outlook ใหม่

การดูรายการโฟลเดอร์เมื่อย่อบานหน้าต่างนำทางให้เล็กสุด

 • บนบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด ให้คลิกปุ่ม บานหน้าต่างนำทาง


บานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ที่เปิดจากบานหน้าต่างนำทางที่ย่อเล็กสุด

1. คลิกปุ่ม บานหน้าต่างนำทาง เพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของคุณ

2. คลิกปุ่มโฟลเดอร์อื่นเพื่อแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้นในรายการข้อความหลักของ Outlook ของคุณ

3. ปรับขนาดบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ด้วยการลากมุมล่างของบานหน้าต่าง หรือคุณสามารถลากด้านข้างของบานหน้าต่างรายการโฟลเดอร์ก็ได้หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×