การย่อหรือขยายเอกสาร

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถขยายเพื่อดูมุมมองระยะใกล้ของไฟล์ของคุณ หรือย่อเพื่อดูหน้าอื่นเพิ่มเติมในขนาดย่อ คุณยังสามารถบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเป็นเอกสารหรือเทมเพลต งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตได้ด้วย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ขยาย หรือ ย่อเอกสาร งานนำเสนอ หรือแผ่นงานได้อย่างรวดเร็ว

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายนั้น ๆ

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายที่เฉพาะเจาะจง

การย่อหรือขยายเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว

 1. ใน Word, Outlook, PowerPoint หรือ Excel บนแถบสถานะ คลิกแถบเลื่อนที่ขยาย ตัวควบคุมการย่อ/ขยายมุมมอง

 2. สไลด์เพื่อตั้งค่าการย่อ/ขยายเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ คลิก- หรือ+ ปุ่มการย่อ/ขยาย ด้วยการเพิ่มทีละส่วน

หมายเหตุ: ใน Outlook ตัวเลื่อนย่อ/ขยายย่อ/ขยายเนื้อหาในบานหน้าต่างการอ่านเท่านั้น

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

คุณสามารถเลือกจำนวนของเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูบนหน้าจอได้

ใน Microsoft Word

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกย่อ/ขยาย 100% นี้ส่งกลับมุมมองการย่อ/ขยาย 100%

  รูป Ribbon ของ Word

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกหน้าหนึ่งสองหน้า หรือความกว้างของหน้า

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Microsoft PowerPoint

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกพอดีกับหน้าต่าง ซึ่งเปลี่ยนแปลงสไลด์ปัจจุบันกับขนาดของหน้าต่าง PowerPoint ของคุณ

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

  หมายเหตุ: นอกจากนี้ยังไม่มีปุ่มจัดพอดีกับหน้าต่าง ใกล้กับตัวเลื่อนย่อ/ขยายบนแถบสถานะ ตัวเลื่อนการย่อ/ขยายของ PowerPoint

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Microsoft Excel

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

  กลุ่มรูปแบบ

 • บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกย่อ/ขยายส่วนที่เลือก ซึ่งขยายหน้าต่างใหญ่สุดมุมมองของเซลล์ที่คุณเลือก

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ใน Microsoft Outlook

ในหน้าต่างหลักของ Outlook ตัวเลื่อนย่อ/ขยายคือ วิธีเฉพาะในการขยาย หรือย่อ เมื่อคุณกำลังอ่าน หรือแก้ไขข้อความ ขยายจาก ribbon:

 1. ในข้อความเปิด บนแท็บข้อความ ในกลุ่มย่อ/ขยาย คลิกย่อ/ขยาย

  ขยายข้อความ Outlook

 2. ในกล่องโต้ตอบการย่อ/ขยาย ใส่เปอร์เซ็นต์ หรือเลือกการตั้งค่าอื่น ๆ ที่คุณต้องการ

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Word

เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายที่เฉพาะเจาะจงกับเอกสารหรือเทมเพลของคุณเพื่อให้เปิดเสมอ ด้วยการตั้งค่าการย่อ/ขยายที่ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือเทมเพลก่อน ที่สามารถเป็นได้ง่ายเพียงแค่เพิ่ม และลบหนึ่งอักขระ (หรือช่องว่างเดี่ยว)

 1. เปิดเอกสารหรือเทมเพลตที่คุณต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

  รูป Ribbon ของ Word

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. เพิ่ม และลบอักขระตัวเดียวในเอกสารหรือเทมเพลต

 5. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl + S

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน PowerPoint หรือ Excel

 1. เปิดงานนำเสนอหรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการบันทึกกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิก บันทึก

  แป้นพิมพ์ลัด: Ctrl + S

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×