การย่อหรือขยายเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีต

คุณสามารถขยายเพื่อดูมุมมองระยะใกล้ของไฟล์ของคุณ หรือย่อเพื่อดูหน้าอื่นเพิ่มเติมในขนาดย่อ คุณยังสามารถบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเป็นเอกสารหรือเทมเพลต งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตได้ด้วย

คุณต้องการทำอะไร

ย่อหรือขยายเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายโดยเฉพาะ

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

ย่อหรือขยายเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว

 1. บนแถบสถานะ ให้คลิกตัวเลื่อน ย่อ/ขยาย ตัวเลื่อนย่อ/ขยาย

 2. เลื่อนการตั้งค่าการย่อ/ขยายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

คุณสามารถเลือกจำนวนของเอกสาร งานนำเสนอ หรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการดูบนหน้าจอได้

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Microsoft Office Word

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก หนึ่งหน้าสองหน้า หรือ เต็มความกว้าง

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Microsoft Office PowerPoint

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก จัดพอดีกับหน้าต่าง

  รูป Ribbon ของ PowerPoint

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

เลือกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Microsoft Office Excel

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ขยาย 100%

  กลุ่มรูปแบบ

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยายส่วนที่เลือก

 • ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย แล้วใส่เปอร์เซ็นต์หรือเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน Word

เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายโดยเฉพาะพร้อมกับเอกสารหรือแม่แบบของคุณเพื่อให้เอกสารหรือแม่แบบดังกล่าวเปิดใช้งานด้วยการตั้งค่าย่อ/ขยายได้เสมอ ขั้นแรกคุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงในเอกสารหรือแม่แบบ โดยการเพิ่มและการลบช่องว่างเดียวเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการแก้ไขเอกสารหรือแม่แบบและได้มีการบันทึกการตั้งค่าไว้แล้ว

 1. เปิดเอกสารหรือแม่แบบที่คุณต้องการบันทึกพร้อมกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายโดยเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

  รูปภาพ Ribbon ของ Word

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. เพิ่มและลบช่องว่างหนึ่งช่องในเอกสารหรือแม่แบบ

 5. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึก

บันทึกการตั้งค่าการย่อ/ขยายใน PowerPoint หรือ Excel

 1. เปิดงานนำเสนอหรือเวิร์กชีตที่คุณต้องการบันทึกกับการตั้งค่าการย่อ/ขยายเฉพาะ

 2. ในแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม ย่อ/ขยาย ให้คลิก ย่อ/ขยาย

 3. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ

 4. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×