การยกเลิกการเชิญไปยังพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ที่ค้างอยู่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถยกเลิกการเชิญของพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace สำหรับผู้รับที่ยังไม่ตอบกลับได้ คุณอาจทำเช่นนี้ถ้าผู้รับเชิญไม่ตอบกลับการเชิญเป็นเวลานาน

  1. การเปิดพื้นที่ทำงานที่คุณต้องการยกเลิกการเชิญที่ค้างอยู่

  2. บนแท็บ พื้นที่ทำงาน ให้คลิก ยกเลิกการเชิญทั้งหมด

  3. คลิก ใช่ เพื่อยืนยัน

ถ้าผู้รับเปิดและยอมรับการเชิญในภายหลัง จะมีข้อความแสดงขึ้นเพื่อแจ้งว่าคำเชิญ ถูกยกเลิกแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×