การยกเลิกการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณยกเลิก หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากตัวดึงข้อมูล RSS ไม่มีเนื้อหาใหม่จะถูกดาวน์โหลด คุณสามารถเลือกว่าจะลบ หรือเก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากตัวดึงข้อมูล RSS

การยกเลิกการสมัครสมาชิกและลบเนื้อหาทั้งหมด

 1. ในจดหมาย ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ขยายโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS (Outlook 2013) หรือโฟลเดอร์ที่สมัครใช้งาน RSS (Outlook 2016)

 2. คลิกโฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS แล้วกด ลบ

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

การยกเลิกการสมัครใช้งานและเก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

 1. คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 2. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ภายใต้ ชื่อตัวดึงข้อมูล ให้คลิก ตัวดึงข้อมูล RSS แล้วคลิก เอาออก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS หลายรายการ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกชื่อตัวดึงข้อมูล RSS

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

การยกเลิกการสมัครสมาชิกและลบเนื้อหาทั้งหมด

 1. ใน จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ขยายโฟลเดอร์ ตัวดึงข้อมูล RSS

 2. เลือกโฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS นั้นแล้ว กด Delete

 3. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

การยกเลิกการสมัครใช้งานและเก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ในมุมมอง Backstage

 3. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ภายใต้ ชื่อตัวดึงข้อมูล ให้คลิก ตัวดึงข้อมูล RSS แล้วคลิก เอาออก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS หลายรายการ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกชื่อตัวดึงข้อมูล RSS

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเก็บตัวดึงข้อมูล RSS แต่ลบรายการที่ดาวน์โหลด เปิดโฟลเดอร์สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS เลือกรายการที่จะถูกลบ จากนั้น กด Delete

การยกเลิกการสมัครสมาชิกและลบเนื้อหาทั้งหมด

ลบโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวดึงข้อมูล RSS การทำเช่นนั้นจะลบรายการทั้งหมดของคุณดาวน์โหลดในโฟลเดอร์ และยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS

 1. ใน จดหมาย ในบานหน้าต่างนำทาง ให้ขยายโฟลเดอร์ ตัวดึงข้อมูล RSS

  การขยายโฟลเดอร์ตัวดึงข้อมูล RSS

 2. เลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการลบ

 3. กด Delete

 4. เมื่อได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

การยกเลิกการสมัครใช้งานและเก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาแล้ว

 1. บนเมนู Tools ให้คลิก Account Settings

 2. คลิกที่แท็บตัวดึงข้อมูล RSS

 3. ภายใต้ชื่อตัวดึงข้อมูล คลิกตัวดึงข้อมูลที่คุณต้องการยกเลิก จากนั้น คลิกเอาออก

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกตัวดึงข้อมูล RSS หลาย กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกชื่อตัวดึงข้อมูล RSS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวดึงข้อมูล RSS หลาย

  ดาวน์โหลดรายการก่อนหน้าจากตัวดึงข้อมูล จะไม่ถูกลบออก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×