การยกเลิกการผสาน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถยกเลิกการผสานเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อสิ่งพิมพ์จดหมายเวียนจากแหล่งข้อมูล ของสิ่งพิมพ์นี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้ชี้ไปที่ จดหมายและแค็ตตาล็อก แล้วคลิก ยกเลิกการผสาน

  2. เมื่อถูกถามว่าคุณต้องการยกเลิกการผสานหรือไม่ ให้คลิก ใช่

    สิ่งพิมพ์ถูกยกเลิกการเชื่อมต่อจากแหล่งข้อมูล

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณยกเลิกจดหมายเวียน เขตข้อมูลอื่นนอกเหนือจากเขตข้อมูลที่อยู่ บรรทัดแสดงคำทักทาย และช่องที่อยู่จะถูกแปลงเป็นข้อความธรรมดา

  • ถ้าคุณยกเลิกแค็ตตาล็อกเวียน แล้ว พื้นที่แค็ตตาล็อกเวียน จะถูกลบออกไป

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×