การยกเลิกการจัดกลุ่มและเปลี่ยนภาพตัดปะ

  1. เลือกภาพตัดปะที่คุณต้องการเปลี่ยน

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก รูปวาด แล้วคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่ม

  3. เมื่อต้องการทำการยกเลิกการจัดกลุ่มต่อไป ให้คลิก ใช่ เมื่อกล่องข้อความปรากฏขึ้น

  4. เมื่อต้องการเปลี่ยนแต่ละวัตถุในรูป ให้ทำต่อไปเพื่อเลือกและยกเลิกการจัดกลุ่มวัตถุจนกระทั่งวัตถุที่คุณต้องการพร้อมใช้งาน

  5. ใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือ รูปวาด เพื่อเปลี่ยนวัตถุ

    ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดระเบียบส่วนของรูปได้ใหม่ รวมอย่างน้อยสองรูปเข้าด้วยกัน หรือเปลี่ยนสีเติมหรือสีเส้นได้

  6. เมื่อต้องการคืนค่าแต่ละวัตถุเป็นหนึ่งรูป ให้เลือกวัตถุทั้งหมดที่สร้างขึ้นเป็นรูป แล้วคลิก จัดกลุ่ม บนเมนู รูปวาด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×