การมอบหมายจัดการเอกสาร

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

งานที่มอบหมาย

การมอบหมายเก็บข้อมูลที่สร้างขึ้นทั้ง โดยนักเรียนและครู ข้อมูลทั้งหมดที่แชร์ร่วมกันระหว่างครูและที่ข้อมูลที่มีวัตถุประสงค์ในชั้นเรียนของนักเรียนแบบเฉพาะเจาะจงได้ มีสอง stores นี้ SharePoint และไม่ใช่ SharePoint

ข้อมูลมอบหมายในไลบรารีเอกสาร SharePoint

ไฟล์นักเรียนเกี่ยวข้องกับการส่งสำหรับการมอบหมายงานจะถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสาร (ชื่อ: ทำงานสำหรับนักเรียน) และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่ถูกสร้างขึ้น โดยครู และสามารถเข้าถึงได้ โดยนักเรียนจะถูกเก็บไว้ในไลบรารีเอกสารอื่น (ชื่อ: คลาส ไฟล์) ในไซต์ SharePoint ของทีมคลาสที่สอดคล้องกัน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนแบบ:

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถใช้เครื่องมือการค้นหาเนื้อหาการค้นหาไฟล์นักเรียน (Student ทำงานและไฟล์คลาส) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งบนการมอบหมายเช่นเดียวกับแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบไม่สามารถค้นหาไซต์ SharePoint ทั้งหมดในองค์กร และใช้ชื่อและชื่อคลาหรือการมอบหมายงานของนักเรียนในคิวรีการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ DSR

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับครูที่:

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถใช้เครื่องมือการค้นหาเนื้อหาการค้นหาไฟล์สำหรับคุณครู (Student ทำงานและไฟล์คลาส) ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดรวมถึงไฟล์เผยแพร่กับนักเรียน โดยครูภายในชั้นเรียนบนการมอบหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้ดูแลระบบไม่สามารถค้นหาไซต์ SharePoint ทั้งหมดในองค์กร และใช้ชื่อและชื่อคลาหรือการมอบหมายงานของครูผู้ในคิวรีการค้นหาเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ DSR

กำหนดข้อมูลภายนอกไลบรารีเอกสาร SharePoint

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดที่ไม่ถูกเก็บไว้ในชั้นเรียนทีมไซต์ SharePoint ซึ่งหมายความว่า ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยการค้นหาเนื้อหา ได้ ซึ่งรวมถึง:

  • คำติชมจากครูที่และนักเรียนระดับ

  • รายการของเอกสารที่ส่งมาสำหรับการกำหนด โดยแต่ละนักเรียน

  • รายละเอียดการมอบหมายงานเช่นวันครบกำหนด และอื่น ๆ ...

สำหรับชนิดนี้ถ้าข้อมูล ผู้ดูแลระบบ IT หรือข้อมูลเจ้าของ (เช่นสำหรับคุณครู) อาจจำเป็นต้องเข้าสู่การมอบหมายงานในทีมคลาสเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ DSR ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มเองเป็นเจ้าของคลาส และดูการมอบหมายทั้งหมดสำหรับทีมที่คลาส

หมายเหตุ: ถ้านักไม่เป็นส่วนหนึ่งของคลาส ข้อมูลของพวกเขายังคงอาจอยู่ในชั้นเรียนเป็น "ไม่ได้ลงทะเบียนไว้" นักเรียนแบบจะต้องมีผู้ดูแลผู้เช่ารายการเช่นคลาที่พวกเขาได้ตลอดเวลาเป็นส่วนหนึ่งของ

ส่งออกการกำหนดข้อมูลภายนอกไลบรารีเอกสาร SharePoint จำนวนมาก

สำหรับนัก

ในการสั่งซื้อเพื่อส่งจำนวนมากข้อมูลสำหรับนักเดียว ก่อนที่จะเอา student จากคลาสที่ พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเรียกใช้สคริปต์และใส่ userId

ถ้านักเรียนแบบถูกเอาออกจากไซต์ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม student กลับไปยังคลาสก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์ หรือผู้ดูแลระบบสามารถมี userId ตลอดจน classId ที่เคยถูก student เป็นส่วนหนึ่งของ

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่ง student จะถูกส่งออก

สำหรับแบบสำหรับคุณครู

จำนวนมากที่ส่งออกข้อมูลการมอบหมายงานการทำงานแบบเดียวกับที่สำหรับนัก แต่จะถูกส่งออกส่งทั้งหมดที่ครูผู้ที่สามารถเข้าถึง

จำนวนมากลบกำหนดข้อมูลภายนอกไลบรารีเอกสาร SharePoint

สำหรับนัก

เมื่อต้องการลบจำนวนมาก ข้อมูลสำหรับนักเดียว ก่อนที่จะเอา student จากคลาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของ เรียกใช้สคริปต์ (ลิงก์การดาวน์โหลดสคริปต์) และมี userId

ถ้านักเรียนแบบถูกเอาออกจากไซต์ ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม student กลับไปยังคลาสก่อนที่จะเรียกใช้สคริปต์ หรือผู้ดูแลระบบสามารถมี userId ตลอดจน classId ที่เคยถูก student เป็นส่วนหนึ่งของ

ให้ ClassId จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบเมื่อต้องการลบข้อมูลเกี่ยวกับ student จากชั้นเรียนที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น

สำหรับแบบสำหรับคุณครู

เนื่องจากข้อมูลที่มีการมอบหมายงานสำหรับครูผู้ที่ใช้ร่วมกันระหว่างคลาส คุณจะไม่มีตัวเลือกการลบจำนวนมาก แทน ผู้ดูแลสามารถเพิ่มเองคลาส ไปยังแอป และลบการมอบหมายงานที่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×