การฟื้นฟูหรือทำแบบสอบถามข้อมูลใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณใช้ฐานข้อมูลร่วมกันบนเครือข่าย ผู้ใช้อื่นอาจกำลังเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ในขณะที่คุณกำลังดูข้อมูลเดียวกันนั้นในแผ่นข้อมูลหรือในฟอร์ม Microsoft Access จะปรับปรุงข้อมูลที่คุณดูตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถแสดงข้อมูลล่าสุดได้ทันทีโดยการฟื้นฟูระเบียน คุณยังสามารถทำการปรับปรุงที่ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยการทำแบบสอบถามข้อมูลนั้นใหม่อีกครั้ง

การฟื้นฟูระเบียนจะปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่แล้วในแผ่นข้อมูลหรือในฟอร์มของคุณเท่านั้น โดยไม่มีการจัดลำดับระเบียนอีกครั้ง หรือแสดงระเบียนใหม่ หรือเอาระเบียนที่ถูกลบและระเบียนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุไว้อีกต่อไปออก เมื่อต้องการดำเนินการงานเหล่านี้ คุณสามารถทำแบบสอบถามระเบียนเหล่านั้นใหม่อีกครั้ง โดยคุณสามารถทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้งด้วยตนเอง โดยการใช้แมโครหรือโค้ดก็ได้

หมายเหตุ: เนื่องจากการทำแบบสอบถามข้อมูลใหม่อีกครั้งจะดำเนินการมากกว่าการฟื้นฟูข้อมูล จึงใช้เวลานานกว่าและอาจใช้เวลาครู่ใหญ่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชุดระเบียน

คุณต้องการทำอะไร

รีเฟรชข้อมูล

ตั้งค่าช่วงเวลาการรีเฟรช

ถามข้อมูลด้วยตนเอง

ใช้แมโครเพื่อสอบข้อมูล

ใช้โค้ดเพื่อสอบข้อมูล

ฟื้นฟูข้อมูล

 • เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการฟื้นฟูระเบียนในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์ม บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ระเบียน ให้คลิก ฟื้นฟูทั้งหมด แล้วคลิก ฟื้นฟู

  • เมื่อต้องการฟื้นฟูระเบียนในมุมมอง PivotTable หรือ PivotChart บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก ฟื้นฟู Pivot

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าช่วงเวลาการฟื้นฟู

คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลาการฟื้นฟูข้อมูลของ Access ได้ ตามค่าเริ่มต้น Access จะฟื้นฟูข้อมูลทุก 60 วินาที

 1. คลิกปุ่ม Office จากนั้น Outspace จะปรากฏขึ้น

 2. ในบานหน้าต่างซ้ายของ Outspace ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในบานหน้าต่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ขั้นสูง

 4. ในบานหน้าต่างขวา ภายใต้ ขั้นสูง ให้ระบุค่าสำหรับ ช่วงเวลาการฟื้นฟู (วินาที)

ด้านบนของหน้า

ทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้งด้วยตนเอง

 • กด SHIFT+F9

ด้านบนของหน้า

ใช้แมโครเพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้ง

ถ้าคุณต้องการรวม requeried โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้อมูล คุณสามารถสร้างแมโคร และแนบกับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการถามข้อมูลในฟอร์มเมื่อใดก็ได้ในฟอร์มได้รับโฟกัส คุณไม่สามารถสร้างแมโคร และแนบเหตุการณ์เมื่อได้รับโฟกัส ของฟอร์ม โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้:

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ ให้คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกลูกศรข้างใต้ปุ่ม มอดูล หรือ คลาสมอดูล แล้วคลิก แมโคร

 2. คลิกลูกศรในกล่องข้างเครื่องหมายบวกสีเขียว (+) แล้วคลิก ทำแบบสอบถามอีกครั้ง

 3. บันทึกแมโคร โดยใช้ชื่อสอบจากนั้น ปิดตัวสร้างแมโคร

 4. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการในมุมมองออกแบบ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้แสดงอยู่ กด F4 เพื่อแสดงแท็บนั้น

 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟอร์มไว้แล้ว จากนั้น บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 6. บนแท็บ เหตุการณ์ ให้คลิกลูกศรในคุณสมบัติ เมื่อได้รับโฟกัส แล้วคลิกชื่อของแมโคร นั่นคือ ทำแบบสอบถามอีกครั้ง

 7. บันทึกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ใช้โค้ดเพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้ง

คุณยังสามารถใช้โค้ดเพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้งได้โดยอัตโนมัติ สมมติว่าคุณต้องการทำแบบสอบถามข้อมูลในฟอร์มใหม่ทุกครั้งที่ฟอร์มได้รับโฟกัส คุณสามารถสร้างมอดูลและแนบมอดูลกับเหตุการณ์ เมื่อได้รับโฟกัส ของฟอร์มได้ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการใน มุมมองออกแบบ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่แสดง ให้กด F4 เพื่อแสดง

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกฟอร์มไว้แล้ว จากนั้น บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 3. บนแท็บเหตุการณ์ ในคุณสมบัติเมื่อได้รับโฟกัส คลิกปุ่มที่สร้าง ปุ่มตัวสร้าง

 4. ในกล่องโต้ตอบ เลือกตัวสร้าง ให้คลิก ตัวสร้างโค้ด

  มอดูลใหม่จะเปิดขึ้นใน Visual Basic Editor

 5. พิมพ์Me.Requeryจากนั้น ปิด Visual Basic Editor

 6. บันทึกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×