การฟื้นฟูข้อมูลภายนอกใน Excel Services

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ข้อมูลในสมุดงาน Microsoft Office Excel ที่ถูกแสดงใน Excel Services อาจมาจากตำแหน่งที่ตั้งที่ต่างกันสองแห่ง ข้อมูลอาจถูกเก็บในสมุดงานโดยตรง หรืออาจถูกเก็บในแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นในฐานข้อมูล หรือในคิวบ์ของ Online Analytical Processing (OLAP)

ถ้าข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก ผู้สร้างสมุดงานหรือผู้ดูแลอาจกำหนดข้อมูลการเชื่อมต่อ ซึ่งมักเกิดขึ้นในแฟ้ม Office data connection (.odc) ซึ่งอธิบายวิธีการระบุตำแหน่ง การเข้าสู่ระบบ การทำแบบสอบถาม และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก คุณสามารถดำเนินการฟื้นฟูเพื่อรับข้อมูลทื่ปรับปรุงได้ แต่ละครั้งที่คุณฟื้นฟูข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลรุ่นล่าสุดรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ได้ทำลงในข้อมูลตั้งแต่ฟื้นฟูครั้งล่าสุด

คุณต้องการทำอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการรีเฟรชข้อมูล

เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยข้อสงสัย

ควบคุมวิธีการรีเฟรชข้อมูล

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฟื้นฟูข้อมูล

ภาพประกอบต่อไปนี้อธิบายกระบวนการพื้นฐานว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณฟื้นฟูข้อมูลที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก

กระบวนการพื้นฐานของการรีเฟรชข้อมูลภายนอก

1. การดำเนินการฟื้นฟูดึงข้อมูลล่าสุด

2. การเชื่อมต่อซึ่งโดยทั่วไปถูกบันทึกในแฟ้มการเชื่อมต่อจะกำหนดข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเพื่อเข้าถึงและเรียกข้อมูลจากแหล่งภายนอก

3 มีอยู่หลายแหล่งข้อมูลที่คุณสามารถเข้าถึง เช่น OLAP, SQL Server, OLEDB การค้นหา และโปรแกรมควบคุม ODBC

4. ข้อมูลล่าสุดถูกเพิ่มในสมุดงานปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัย

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกและพยายามฟื้นฟูข้อมูล สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น และต้องทราบว่าคุณสามารถทำอย่างไรได้บ้างเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย

แฟ้มการเชื่อมต่อข้อมูลมักมีอย่างน้อยหนึ่งแบบสอบถามที่ใช้เพื่อฟื้นฟูข้อมูลภายนอก ด้วยการแทนที่แฟ้มนี้ ผู้ใช้ที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีสามารถออกแบบแบบสอบถามเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับและแจกจ่ายข้อมูลไปยังผู้ใช้รายอื่น หรือดำเนินการใดๆ ที่เป็นอันตราย ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่า

 • แฟ้มการเชื่อมต่อถูกสร้างโดยผู้ที่เชื่อถือได้

 • ไฟล์การเชื่อมต่อมีความปลอดภัย และมาจากเชื่อถือข้อมูลการเชื่อมต่อไลบรารี (DCL)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ดูแลสามารถสร้างแฟ้มการเชื่อมต่อ สร้างตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ และรักษาความปลอดภัยของแฟ้มการเชื่อมต่อ ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007 และวิธีใช้ Office SharePoint Server Central Administration

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: โดยทั่วไป การเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอกจะต้องการข้อมูลประจำตัว (เช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ซึ่งใช้เพื่อรับรองผู้ใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ถูกจ้ดให้แก่คุณในลักษณะที่ปลอดภัย และคุณไม่ได้เปิดเผยข้อมูลประจำตัวเหล่านี้ให้แก่ผู้อื่น

ด้านบนของหน้า

ควบคุมวิธีการฟื้นฟูข้อมูล

คุณสามารถควบคุมวิธีการฟื้นฟูข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกได้โดยเลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

ฟื้นฟูเมื่อเปิด

ใน Microsoft Office Excel 2007 ผู้สร้างสมุดงานสามารถสร้างสมุดงานที่ฟื้นฟูข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติเมื่อสมุดงานถูกเปิดด้วยการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเปิดแฟ้ม ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ (บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ ให้เลือกการเชื่อมต่อ คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ การใช้ แล้วคลิก ฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเปิดแฟ้ม) ในกรณีนี้ Excel Services ฟื้นฟูข้อมูลก่อนแสดงสมุดงานหรือสร้างเซสชันใหม่เสมอ ถ้าผู้สร้างสมุดงานล้างกล่องกาเครื่องหมาย ฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเปิดแฟ้ม ข้อมูลที่ถูกแคชด้วยสมุดงานจะถูกแสดง ซึ่งหมายความว่าเมื่อผู้ใช้ฟื้นฟูข้อมูลด้วยตนเองได้ ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลล่าสุดที่ฟื้นฟูระหว่างเซสชันปัจจุบัน แต่ข้อมูลไม่ได้ถูกบันทึกในสมุดงาน ถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลล่าสุดถูกแสดงเสมอเมื่อคุณแสดงสมุดงานใน Excel Services ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเปิดแฟ้ม โดยใช้ Office Excel สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ถ้าคุณกำลังใช้แฟ้ม Office Data Connection (.odc) ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยังสามารถตั้งค่ากล่องกาเครื่องหมาย ใช้แฟ้มการเชื่อมต่อเสมอ ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการเชื่อมต่อ (บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิก การเชื่อมต่อ ให้เลือกการเชื่อมต่อ คลิก คุณสมบัติ คลิกแท็บ ข้อกำหนด แล้วคลิก ใช้แฟ้มการเชื่อมต่อเสมอ)

นอกจากนี้ การตั้งค่าไซต์ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เชื่อถือได้ การหมดเวลาของเซสชันแบบสั้น และ อายุแคชของข้อมูลภายนอก ยังสามารถมีผลกระทบกับการดำเนินการฟื้นฟู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปพบผู้ดูแลของคุณ หรือดูระบบวิธีใช้ Microsoft Office SharePoint Server Central Administration

ฟื้นฟูด้วยตนเอง

หมายเหตุ: คุณสามารถฟื้นฟูด้วยตนเองได้เฉพาะรายงาน PivotTable

 1. เลือกเซลล์ในรายงาน PivotTable

 2. บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access ภายใต้เมนู ปรับปรุง คลิก ฟื้นฟูการเชื่อมต่อที่เลือก

  หมายเหตุ: 

  • การดำเนินการแบบโต้ตอบใดๆ ที่ทำให้เกิดการทำแบบสอบถามใหม่อีกครั้งของแหล่งข้อมูล OLAP จะเริ่มต้นการดำเนินการฟื้นฟูด้วยตนเอง

  • ถ้ามองไม่เห็นคำสั่งนี้รีเฟรช แล้วผู้เขียน Web Part ได้ยกเลิกเลือกคุณสมบัติการเชื่อมต่อเลือกรีเฟรช การเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการรีเฟรช สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

ฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมด

 • บนแถบเครื่องมือ Excel Web Access ภายใต้เมนู ปรับปรุง ให้คลิก ฟื้นฟูการเชื่อมต่อทั้งหมด

ฟื้นฟูเป็นระยะๆ

โดยใช้ Office Excel 2007 ผู้สร้างสมุดงานสามารถระบุให้ข้อมูลจะฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ ณ ช่วงเวลาที่ระบุหลังจากเปิดสมุดงานสำหรับแต่ละการเชื่อมต่อในสมุดงาน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลสินค้าคงคลังอาจถูกปรับปรุงทุกชั่วโมง เช่นนั้นผู้สร้างสมุดงานได้กำหนดให้สมุดงานปรับปรุงโดยอัตโนมัติทุก 60 นาที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูวิธีใช้ Microsoft Office Excel 2007

ผู้สร้าง Web Part สามารถเลือกหรือล้างคุณสมบัติ อนุญาตให้มีการฟื้นฟูข้อมูลเป็นระยะๆ ของ Excel Web Access เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานการดำเนินการฟื้นฟูเป็นระยะๆ นี้ได้ ถ้าคุณสมบัติถูกกำหนดไว้แล้วโดยผู้สร้างสมุดงาน เมื่อช่วงเวลาผ่านไป ตามค่าเริ่มต้น พร้อมท์การแจ้งเตือนการฟื้นฟูต่อไปนี้จะถูกแสดงบนแถบสถานะ Excel Web Access

ฟื้นฟูข้อมูลสำหรับ <รายการของการเชื่อมต่อ> (เดี๋ยวนี้) (เสมอ) (ไม่ต้องถามฉันอีก)

ผู้สร้าง Web Part สำหรับ Excel Web Access ยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติ แสดงพร้อมท์การฟื้นฟูข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของข้อความที่แสดงเมื่อ Excel Services ดำเนินการฟื้นฟูข้อมูลเป็นระยะๆ ระหว่างเซสชัน

 • เสมอ   หมายความ ว่า ข้อความที่แสดงอยู่กับพร้อมท์ในแต่ละช่วงเวลา

 • คุณอาจเลือก   หมายความ ว่า ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะดำเนินการรีเฟรชเป็นงวดโดยไม่ต้องแสดงข้อความ

 • Never   หมายความ ว่า Excel Web Access ดำเนินการรีเฟรชเป็นงวดโดยไม่แสดงข้อความหรือพร้อมท์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

ยกเลิกการฟื้นฟู

เนื่องจากการดำเนินการฟื้นฟูอาจใช้เวลามากกว่าที่คุณคาดไว้ คุณสามารถยกเลิกได้ ในขณะที่ทำการดำเนินการฟื้นฟูอยู่ Excel Services จะแสดงข้อความที่มีพร้อมท์ คลิก ยกเลิก เพื่อขัดจังหวะการดำเนินการ เพื่อให้คุณสามารถทำการดำเนินการฟื้นฟูให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อมีเวลาที่สะดวกมากกว่านี้ ข้อมูลที่ส่งกลับโดยแบบสอบถามก่อนที่คุณได้ยกเลิกการดำเนินการฟื้นฟูจะถูกแสดง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×