การฟื้นฟูข้อมูลที่เชื่อมต่อ (นำเข้า)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ช่วงเซลล์ ตาราง Excel รายงาน PivotTable รายงาน PivotChart แฟ้มข้อความ และแบบสอบถามเว็บ สามารถเชื่อมต่อกับ แหล่งข้อมูลภายนอกได้ทั้งหมด คุณสามารถฟื้นฟูข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกนี้ได้ แต่ละครั้งที่คุณฟื้นฟูข้อมูล คุณจะเห็นข้อมูลฉบับล่าสุดในแหล่งข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เคยกระทำกับข้อมูลด้วย

หมายเหตุด้านความปลอดภัย : การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอกอาจกำลังถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการฟื้นฟูข้อมูลในเวลาที่คุณเปิดสมุดงาน คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลโดยใช้แถบศูนย์ความเชื่อถือ หรือวางสมุดงานในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูเพิ่ม เอา ออก หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้สำหรับไฟล์ของคุณเพิ่ม เอา ออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้และดูตัวเลือกและการตั้งค่าในศูนย์ความเชื่อถือของฉัน

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการฟื้นฟูการเชื่อมต่อข้อมูลที่เจาะจงในสมุดงาน ให้คลิกเซลล์ในช่วงข้อมูลภายนอก บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก ฟื้นฟูทั้งหมด แล้วคลิก ฟื้นฟู

 • เมื่อต้องการฟื้นฟูการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดในสมุดงาน ให้คลิก ฟื้นฟูทั้งหมด บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม การเชื่อมต่อ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดสมุดงานมากกว่าหนึ่งสมุดงาน คุณต้องทำซ้ำการดำเนินการที่กล่าวมาในแต่ละสมุดงาน

 1. เลือกแผ่นงานที่มีแฟ้มข้อความนำเข้า

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กรีเฟรช

 3. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าแฟ้มข้อความ ให้เลือกแฟ้มข้อความนั้น จากนั้นคลิก นำเข้า

การฟื้นฟูไฟล์คิวบ์แบบออฟไลน์ ซึ่งจะสร้างแฟ้มขึ้นใหม่โดยใช้ข้อมูลล่าสุดจากคิวบ์เซิร์ฟเวอร์ อาจใช้เวลานาน และต้องการเนื้อที่ดิสก์ชั่วคราวจำนวนมาก ให้เริ่มกระบวนการ ณ เวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องเข้าถึงแฟ้มอื่นในทันที และตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีเนื้อที่ดิสก์เพียงพอที่จะบันทึกแฟ้มอีกครั้ง

 1. คลิกรายงาน PivotTable ที่สร้างจากแฟ้มคิวบ์ออฟไลน์

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กรีเฟรช

  รูป Ribbon ของ Excel

 1. บนแผ่นงาน ให้คลิกเซลล์ที่มีการแมปเพื่อเลือกแมป XML ที่คุณต้องการฟื้นฟู

 2. ถ้าแท็บนักพัฒนา ไม่พร้อมใช้งาน แสดงแท็บนั้น สำหรับคำแนะนำ ดูแสดงแท็บนักพัฒนา

 3. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม XML ให้คลิก ฟื้นฟูข้อมูล

  กลุ่ม XML ใน Ribbon

คุณสามารถฟื้นฟูช่วงข้อมูลภายนอกโดยอัตโนมัติทุกครั้งคุณเปิดสมุดงาน คุณยังสามารถเลือกที่จะบันทึกสมุดงานโดยไม่บันทึกข้อมูลภายนอก เพื่อเป็นการลดขนาดแฟ้มสมุดงานอีกด้วย

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ การใช้

 4. ภายใต้ ูการควบคุมการฟื้นฟู เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเปิดแฟ้ม

 5. ถ้าคุณต้องการบันทึกสมุดงานที่มีข้อกำหนดแบบสอบถาม แต่ไม่ต้องการบันทึกข้อมูลภายนอกด้วย ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เอาข้อมูลออกจากช่วงข้อมูลภายนอกก่อนที่จะบันทึกสมุดงาน

หมายเหตุ: เมื่อต้องการฟื้นฟูข้อมูลในเวลาที่เปิดสมุดงานสำหรับรายงาน PivotTable คุณยังสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฟื้นฟูข้อมูลเมื่อเปิดแฟ้ม กล่องกาเครื่องหมายนี้อยู่ภายใต้ส่วน ข้อมูล PivotTable บนแท็บ ข้อมูล ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก PivotTable

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูตัวเลือก PivotTable

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ การใช้

 4. เลือกกล่อง ฟื้นฟูทุกๆ แล้วใส่ค่าตัวเลขระบุจำนวนนาทีระหว่างการฟื้นฟูแต่ละครั้ง

รหัสผ่านที่เก็บไว้จะไม่ผ่านการเข้ารหัส และไม่แนะนำให้ใช้ ถ้าแหล่งข้อมูลของคุณต้องการรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อ คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ต้องใส่รหัสผ่านก่อนจึงจะสามารถฟื้นฟูช่วงข้อมูลภายนอกได้ กระบวนการต่อไปนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับข้อมูลที่ดึงจากแฟ้มข้อความ (*.txt) หรือแบบสอบถามเว็บ (*.iqy)

สิ่งสำคัญ: ใช้รหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากที่รวมตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ รหัสผ่านไม่บ่งบอกทิศทางห้ามผสมองค์ประกอบเหล่านี้ รหัสผ่านใหม่ควรเป็นอย่าง น้อย 8 อักขระ วลีที่ใช้อักขระอย่าง น้อย 14 ดียิ่งขึ้นได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจำรหัสผ่านของคุณ ถ้าคุณลืมรหัสผ่านของคุณ Microsoft ไม่สามารถเรียกมา เก็บรหัสผ่านที่คุณเขียนลงในปลอดภัยออกจากข้อมูลที่พวกเขาช่วยปกป้อง

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ ข้อกำหนด

 4. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกรหัสผ่าน

หมายเหตุ: Excel จะแจ้งเตือนให้คุณใส่รหัสผ่านเฉพาะครั้งแรกที่มีการฟื้นฟูช่วงข้อมูลภายนอกในช่วงการใช้งาน Excel แต่ละครั้งเท่านั้น โดยในครั้งต่อไปที่คุณเริ่มใช้งาน Excel คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง ถ้าคุณเปิดสมุดงานที่มีแบบสอบถาม แล้วพยายามที่จะดำเนินการฟื้นฟูข้อมูล

การเรียกใช้งาน แบบสอบถามในเบื้องหลังช่วยให้คุณสามารถใช้ Excel ในขณะที่แบบสอบถามทำงานอยู่ได้

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเรียกใช้แบบสอบถาม OLAP ในเบื้องหลังได้

 1. คลิกเซลล์หนึ่งในช่วงข้อมูลภายนอก

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการเชื่อมต่อ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากรีเฟรช แล้ว คลิ กคุณสมบัติการเชื่อมต่อ

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. คลิกแท็บ การใช้

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้การฟื้นฟูให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง เพื่อเรียกใช้งานแบบสอบถามในเบื้องหลังหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเรียกใช้งานแบบสอบถามในขณะที่คุณรอ

หมายเหตุ: ขณะที่คุณกำลังบันทึกแมโคร ที่มีแบบสอบถาม Excel จะไม่เรียกใช้งานแบบสอบถามในเบื้องหลัง เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงแมโครที่ได้บันทึกไว้ เพื่อให้แมโครทำงานในเบื้องหลัง ให้แก้ไขแมโครใน Visual Basic Editor เปลี่ยนวิธีการฟื้นฟูสำหรับวัตถุ ตารางแบบสอบถามจาก BackgroundQuery := False เป็น BackgroundQuery := True สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแมโคร ให้ดูวิธีใช้ Visual Basic for Applications

ให้เลือกทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม    ไอคอนการหมุนปรากฏขึ้นบนแถบสถานะ เพื่อ ระบุว่า มีการเรียกใช้คิวรี ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ตัวบ่งชี้การฟื้นฟู พื้นหลังการรีเฟรช เพื่อตรวจสอบสถานะของแบบสอบถาม

 • หยุดการรีเฟรชในเบื้องหลัง    เมื่อต้องการหยุดแบบสอบถามที่กำลังทำงานในเบื้องหลัง ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ตัวบ่งชี้การฟื้นฟู การรีเฟรชพื้นหลัง บนแถบสถานะเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบสถานะการรีเฟรชข้อมูลภายนอก แล้ว คลิ กหยุดการรีเฟรช

 • การหยุดแบบสอบถาม      หยุดการทำงานของแบบสอบถาม เมื่อ เปิดใช้การฟื้นฟูให้ทำงานอยู่เบื้องหลัง ถูกปิด และกด ESC

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×