การพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การใช้หลักของ Publisher 2010 เพื่อ สร้างสิ่งพิมพ์คุณภาพสูงได้ ต่อไปนี้อาจพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบเดสก์ท็อป หรือส่งออกไปยังร้านหรือร้านทำการพิมพ์เชิงพาณิชย์ สำหรับข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเลือกระหว่างตัวเลือกเหล่านี้ดูพิมพ์: เลือกระหว่างเดสก์ท็อป ร้าน และการพิมพ์เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงตัวอย่างอาจแสดงเป็นขาวดำแม้ ว่า publication(s) ของคุณมีสีถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกไม่สนับสนุนการพิมพ์สี หรือ ถ้าเครื่องพิมพ์ที่เลือกสนับสนุนสี แล้วเลือกการตั้งค่าระดับสีเทาผสม

ในบทความนี้

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ไหน

พิมพ์การตั้งค่าและตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

คำสั่งพิมพ์อยู่ที่ใด

คำสั่งพิมพ์อยู่ในขณะนี้ในมุมมอง Backstage เมื่อต้องการเข้าถึงมุมมอง Backstage คลิกปุ่มไฟล์มุมซ้ายบนของ Publisher ปุ่ม ไฟล์ นอกจากการพิมพ์ มุมมอง Backstage ประกอบด้วยคำสั่งสำหรับการบันทึก เปิด และปิดไฟล์ ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน และแชร์สิ่งพิมพ์ และตัวเลือกของ Publisher สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูเริ่มต้นใช้งาน - มีอะไรใหม่ใน Publisher 2010และเกิดอะไรขึ้นกับเมนูไฟล์ได้อย่างไรบทความ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

มุมมอง Backstage ใหม่สำหรับการพิมพ์มีลักษณะดังนี้: ภาพรวมการตั้งค่าการพิมพ์ของ Publisher

ทางด้านซ้ายจะตั้งค่าการพิมพ์และ ทางด้านขวาบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง การตั้งค่าบนด้านซ้ายจะมีผลกับสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ออกมา ในขณะที่การตั้งค่าบนด้านขวามีผลเฉพาะกับมุมมองของสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ: บางอย่างของตัวควบคุมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวควบคุมสีจะพร้อมใช้งานถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สี และแถบเลื่อนความโปร่งใสหน้า/ย้อนกลับจะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือกพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

การตั้งค่าการพิมพ์ทำให้คุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้

การตั้งค่าการพิมพ์ใน Publisher 2010

1 พิมพ์:   ใส่จำนวนสำเนาของงานพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์ และกดพิมพ์ เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

2 ได้พิมพ์:   นอกเหนือจากการเลือกจากรายการของเครื่องพิมพ์ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ใหม่ การเข้าถึงการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง และพิมพ์ไปยังไฟล์ได้

3 ตั้งค่า:   ตั้งค่าส่วนช่วยให้คุณควบคุม:

 • หน้า:     อนุญาตให้คุณสามารถเลือกหน้าใดหน้าหรือหน้าช่วงการพิมพ์

 • พิมพ์วาง:     ที่นี่คุณสามารถระบุตำแหน่งบนแผ่นกระดาษ สิ่งพิมพ์ของคุณจะพิมพ์และวิธีหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณจะสามารถวางเอาท์บนแผ่นงานของแผ่นกระดาษ

 • ขนาดกระดาษ:     เลือกขนาดและสไตล์ของแผ่นงานของกระดาษที่คุณจะต้องใช้การพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 • หนึ่งแบบ/แบบสองด้านพิมพ์:     เลือกว่าจะพิมพ์บนกระดาษหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน และที่ขอบขวาเพื่อใช้ในการพลิกกระดาษ

 • สี:     ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนตัวควบคุมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกสีหรือระดับสีเทาพิมพ์สี

 • บันทึกการตั้งค่ากับสิ่งพิมพ์:     ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แทนที่จะเลือกตั้งค่า ของคุณกับสิ่งพิมพ์นี้

หมายเหตุ: ใน Office Publisher ขนาดหน้ากระดาษจะหมายถึงพื้นที่ทำงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ ขนาดของกระดาษ หรือแผ่นกระดาษ คือขนาดของกระดาษที่คุณใช้สำหรับการพิมพ์ กระดาษหนึ่งแผ่นอาจพิมพ์ได้หลายหน้า และหน้าใหญ่ๆ หนึ่งหน้าก็อาจต้องใช้กระดาษหลายแผ่น

บานหน้าต่างแสดงตัวอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่าการพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง และคุณยังสามารถใช้ตัวควบคุมต่อไปนี้

แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Publisher 2010

1 การนำทางของแผ่นงาน:   เลื่อนแผ่นงานของสิ่งพิมพ์ของคุณ

2 ไว้หน้า และกลับไปที่ปุ่ม:   ปุ่มเหล่านี้จะพร้อมใช้งานเมื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของ แผ่นกระดาษ คลิกเพื่อดูหน้า หรือกระดาษแผ่นงาน

3 ขยายเลื่อน:   สไลด์ไปทางซ้ายเพื่อขยาย และเลื่อนไปทางขวาเพื่อขยายสิ่งพิมพ์ของคุณ

4 ให้พอดีกับแผ่นงาน:   ถ้าคุณกำลังดูมากกว่าหนึ่งแผ่น ปุ่มนี้จะขยายเพื่อดูแผ่นงานหนึ่ง

5 ได้ดูแผ่นงานหลาย:   ถ้าจะพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณบนแผ่นกระดาษหลาย คุณสามารถใช้ปุ่มนี้เพื่อแสดงตัวอย่างแผ่นงานมากกว่าหนึ่งครั้งได้

6 ออกหมายเลขหน้าแสดง/ซ่อน:   เลื่อนนี้จะแสดงลำดับของหน้าถูกกำหนดบนแผ่นงานที่ถูกของกระดาษ นี้มีประโยชน์เมื่อคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์มากกว่าหนึ่งหน้าบนแผ่นงาน เช่นบัตรอวยพร

7 นั้นแสดง/ซ่อนไม้บรรทัด:   แสดงหรือซ่อนไม้บรรทัดสำหรับความสูงและความกว้างของแผ่นกระดาษที่เลือกในปัจจุบัน ถ้าคุณเปลี่ยนขนาดกระดาษในการตั้งค่า ไม้บรรทัดจะเปลี่ยนตามไปด้วย

8 กเลื่อนดูแบบโปร่งใส:   ถ้าคุณกำลังพิมพ์ทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ เลื่อนนี้จะช่วยให้คุณดูผ่านทางที่ด้านข้างของแผ่นงาน เช่นกดกระดาษพิมพ์เหนือตาราง light ซึ่งช่วยให้คุณเพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งพิมพ์ของคุณเงินได้อย่างถูกต้องบนทั้งสองด้านของแผ่นกระดาษ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิกปุ่มไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  คุณอาจต้องรอสักครู่ขณะ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วนพิมพ์ กำหนดจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ในสำเนาของงานพิมพ์

 4. ในส่วน เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้

  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ โดยไม่คำนึงว่าที่ publication(s) ของคุณมีสี เว้นแต่ว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์สี

 5. ในส่วนการตั้งค่า:

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการตั้งค่าถูกต้องของหน้าหรือส่วน

  2. เลือกรูปแบบสำหรับการวางหน้าของคุณลงบนแผ่นกระดาษ

  3. ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  4. ตั้งค่าว่าจะพิมพ์บนด้านเดียวของแผ่นงาน ของแผ่นกระดาษหรือทั้งสองอย่าง และเมื่อพิมพ์ทั้งสองด้านเลือกว่าต้องการพลิกแผ่นกระดาษด้านสั้น หรือยาว

  5. ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 6. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์เพื่อพิมพ์ของคุณ

การพิมพ์มากกว่า หนึ่งสำเนาของสิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่มไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  คุณอาจต้องรอสักครู่ขณะ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วนพิมพ์ กำหนดจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ในสำเนาของงานพิมพ์

 4. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้าที่ระบุของสิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่มไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  คุณอาจต้องรอสักครู่ขณะ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วนการตั้งค่า คลิกในกล่องข้อความของหน้า

 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้องการพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายยัติภังค์ จากนั้น พิมพ์หน้าสุดท้ายของช่วงที่คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่าง: 2-4

 5. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

พิมพ์แต่ละหน้า

 1. คลิกปุ่มไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  คุณอาจต้องรอสักครู่ขณะ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วนการตั้งค่า คลิกในกล่องข้อความของหน้า

 4. ในกล่องข้อความ พิมพ์หมายเลขหน้าของหน้าแรกที่คุณต้อง การพิมพ์ พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้ว พิมพ์หน้าถัดไปที่คุณต้องการพิมพ์ ทำซ้ำสำหรับแต่ละหน้าหมายเลขที่ คุณต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น2,4,6,8

 5. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สำเนาหลายชุดของแต่ละหน้า

ถ้าคุณกำลังพิมพ์ป้ายชื่อหรือนามบัตร ตัวเลือกเริ่มต้นจะเป็นสำเนาหลายชุดต่อแผ่น สิ่งนี้จะพิมพ์สำเนามากกว่าหนึ่งของแต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณ กับแต่ละชุดของหน้าบนแผ่นกระดาษแยกต่างหาก เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่มตัวเลือกเค้าโครง จะพร้อมใช้งานช่วยให้คุณปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่าง พิมพ์นามบัตรของคุณประกอบด้วยสองหน้านั่นคือแต่ละหน้าประกอบด้วยนามบัตรแตกต่างกันนั่นคือ และคุณเลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน และสำเนา 10 จากนั้น กดผลรวมของการคัดลอก 20 นั่นคือ 10 สำเนาของแต่ละนามบัตรแตกต่างกันสองซึ่งจะพิมพ์บนแผ่นงานสองแผ่นกระดาษ แผ่นงานเดียวสำหรับแต่ละหน้า

 1. คลิกปุ่มไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  คุณอาจต้องรอสักครู่ขณะ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วนการตั้งค่า เลือกสำเนาหลายชุดต่อแผ่นงาน จากนั้น เลือกจำนวนสำเนา

 4. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณคลิก หนึ่งหน้าต่อแผ่น สิ่งพิมพ์ของคุณจะถูกพิมพ์กึ่งกลางแผ่นกระดาษ

  • ถ้าคุณต้องการพิมพ์หนึ่งหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณสำหรับแต่ละแผ่นในตำแหน่งที่ระบุบนแผ่นกระดาษ คลิกสำเนาหลายชุดต่อแผ่น คลิกตัวเลือกเค้าโครง แล้ว เปลี่ยนตำแหน่งของสิ่งพิมพ์บนแผ่นงาน ด้วยการปรับตัวเลือกแถว ตัวเลือกคอลัมน์ และช่องว่างแนวนอน และแนวตั้งค่าภายใต้ตัวเลือกพิมพ์เพิ่มเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับสิ่งพิมพ์กับขนาดหน้ากระดาษที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดกระดาษ เช่นโฆษณา นามบัตร และกับ บัตรอภินันทนาการ

พิมพ์หลายหน้าบนแต่ละแผ่นงาน

เมื่อคุณต้องการพิมพ์ป้ายผนึก ป้ายชื่อ หรือนามบัตร ได้มักจะมีประสิทธิภาพมากเมื่อต้องการพิมพ์ชุดข้อมูลทั้งหมดบนกระดาษแผ่นเดียว คุณสามารถทำได้ใน Publisher จากตัวเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน ในหน้าพิมพ์ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ปุ่มตัวเลือกเค้าโครง จะพร้อมใช้งานช่วยให้คุณปรับเส้นบอกแนวระยะขอบเพื่อเพิ่ม หรือลดจำนวนสำเนาของสิ่งพิมพ์ของคุณที่สามารถให้พอดีกับบนกระดาษแผ่นเดียว ตัวอย่าง ถ้าคุณมีชุดของการ์ดภายหลัง 10 ด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละ และคุณต้องเลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน และคัดลอกหนึ่ง แล้วหน้าทั้งหมดที่สิบจะพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อมีค่าน้อยกว่าแผ่นงานที่สิ่งพิมพ์ที่ถูกตั้งค่าการพิมพ์บนขนาดหน้ากระดาษสิ่งพิมพ์

 1. คลิกปุ่มไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 2. คลิกพิมพ์ เพื่อเปิดหน้าการตั้งค่าการพิมพ์

  คุณอาจต้องรอสักครู่ขณะ Publisher เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ของคุณ

 3. ในส่วนการตั้งค่า เลือกหลายหน้าต่อแผ่นงาน จากนั้น เลือกจำนวนสำเนา

 4. คลิกปุ่มพิมพ์ เมื่อต้องการส่งสิ่งพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×