การพิมพ์ในเครื่องมือรายการใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อต้องการเริ่มกิจกรรมการพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ หรือกด CTRL+P หัวข้อนี้อธิบายถึงกิจกรรมการพิมพ์ต่อไปนี้

การพิมพ์รายการเดียว

การพิมพ์มุมมองปัจจุบัน

การพิมพ์รายการทั้งหมด

การพิมพ์รายการในรายการภายนอก

การพิมพ์รายการเดียว

 • เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 • คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์มุมมองปัจจุบัน

 • คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์มุมมอง และคลิก ตกลง

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์รายการทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์รายการทั้งหมดในเครื่องมือรายการได้หลายวิธี โดยคุณสามารถพิมพ์แต่ละรายการบนหน้าที่แยกกัน หรือแต่ละรายการโดยมีหรือไม่มีบรรทัดว่างคั่นแต่ละรายการ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 2. คลิก พิมพ์รายการทั้งหมด

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้พิมพ์รายการทั้งหมดแล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์รายการในรายการภายนอก

ในรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint คุณสามารถพิมพ์ได้เพียงครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น นอกจากนี้ คุณต้องเปิดรายการเพื่อพิมพ์

 • เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 • คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×