การพิมพ์ในเครื่องมือรายการใน SharePoint Workspace 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการเริ่มกิจกรรมการพิมพ์ ให้คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ หรือกด CTRL+P หัวข้อนี้อธิบายถึงกิจกรรมการพิมพ์ต่อไปนี้

การพิมพ์รายการเดียว

การพิมพ์มุมมองปัจจุบัน

การพิมพ์รายการทั้งหมด

การพิมพ์รายการในรายการภายนอก

การพิมพ์รายการเดียว

 • เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 • คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์มุมมองปัจจุบัน

 • คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์มุมมอง และคลิก ตกลง

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์รายการทั้งหมด

คุณสามารถพิมพ์รายการทั้งหมดในเครื่องมือรายการได้หลายวิธี โดยคุณสามารถพิมพ์แต่ละรายการบนหน้าที่แยกกัน หรือแต่ละรายการโดยมีหรือไม่มีบรรทัดว่างคั่นแต่ละรายการ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์ จากนั้นคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 2. คลิก พิมพ์รายการทั้งหมด

 3. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้พิมพ์รายการทั้งหมดแล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์รายการในรายการภายนอก

ในรายการภายนอกในพื้นที่ทำงาน SharePoint คุณสามารถพิมพ์ได้เพียงครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น นอกจากนี้ คุณต้องเปิดรายการเพื่อพิมพ์

 • เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 • คลิกแท็บ แฟ้ม คลิก พิมพ์ แล้วคลิกไอคอน เครื่องพิมพ์

 • คลิก พิมพ์ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ของระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×