การพิมพ์และแสดงตัวอย่างการพิมพ์ใน Word 2010

ในโปรแกรม Microsoft Office 2010 ตอนนี้ คุณสามารถดูตัวอย่างและพิมพ์ไฟล์ Office ของคุณในตำแหน่งเดียวกัน บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มุมมอง Backstage ให้ดู มุมมอง Backstage คืออะไรและอยู่ที่ไหน

สิ่งสำคัญ: สำหรับการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม ให้ดู:

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูลักษณะของแต่ละหน้าเมื่อพิมพ์ออกมา

พิมพ์เอกสาร

พิมพ์บางส่วนของเอกสาร

พิมพ์ด้วยการวางแนวในแนวนอน

พิมพ์สำเนาเอกสารหลายชุด

ดูลักษณะของแต่ละหน้าเมื่อพิมพ์ออกมา

ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะแสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกที่แท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ตัวอย่างจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ตัวอย่างเอกสารของคุณจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่ด้านล่างของตัวอย่าง

  คุณสามารถใช้ตัวเลื่อนย่อ/ขยายที่ด้านล่างของตัวอย่างเพื่อขยายรูปภาพของเอกสาร

พิมพ์เอกสาร

แท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Backstage คือตำแหน่งสำหรับตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังพิมพ์สิ่งที่คุณต้องการ

การตั้งค่าการพิมพ์ในมุมมอง Backstage

การคลิกแท็บ ไฟล์ จะแสดง มุมมอง Backstage

คลิกแท็บ พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร เปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ และเพื่อแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ

คลิกปุ่ม พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสารของคุณ

เมนูดรอปดาวน์นี้จะแสดงเครื่องพิมพ์ที่เลือกในปัจจุบัน การคลิกเมนูดรอปดาวน์นี้จะแสดงเครื่องพิมพ์อื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน

เมนูแบบดรอปดาวน์เหล่านี้จะแสดง การตั้งค่า ที่เลือกในปัจจุบัน แทนที่จะแสดงเพียงชื่อของฟีเจอร์ เมนูดรอปดาวน์เหล่านี้จะแสดงสถานะของฟีเจอร์และคำอธิบายอีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินได้ว่าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าที่มีอยู่หรือไม่

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์เอกสาร

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะพิมพ์ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์และเอกสารของคุณปรากฏขึ้นตามที่คุณต้องการ ให้คลิก พิมพ์ เพื่อพิมพ์เอกสาร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

พิมพ์บางส่วนของเอกสาร

คุณสามารถพิมพ์เอกสารทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนได้ ตัวเลือกสำหรับเลือกส่วนของเอกสารที่จะพิมพ์จะอยู่บนแท็บ พิมพ์ ใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ภายใต้ ตั้งค่า ให้คลิก พิมพ์ทุกหน้า เพื่อดูตัวเลือกเหล่านี้

ตัวเลือก ภายใต้ปุ่ม พิมพ์หน้าทั้งหมด

การเลือก พิมพ์ทุกหน้า จะพิมพ์เอกสารทั้งหมด

การเลือก พิมพ์ส่วนที่เลือก จะพิมพ์เฉพาะเนื้อหาที่เลือก

การเลือก พิมพ์หน้าปัจจุบัน จะพิมพ์เฉพาะหน้าปัจจุบัน

เลือก พิมพ์ช่วงแบบกำหนดเอง เพื่อพิมพ์ช่วงของหน้า เคอร์เซอร์ของคุณจะย้ายไปยังกล่อง หน้า โดยอัตโนมัติ ใส่หมายเลขหน้าและ/หรือช่วงหน้าโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเอกสารหรือส่วน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ 1, 3, 5-12 เมื่อต้องการระบุช่วงของหน้าภายในส่วน ให้พิมพ์ pหมายเลขหน้าsหมายเลขส่วน ตัวอย่างเช่น p1s2, p1s3-p8s3 เมื่อต้องการพิมพ์ส่วนทั้งหมด ให้พิมพ์ sหมายเลขส่วน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ s3

เลือก พิมพ์เฉพาะหน้าคี่ เพื่อพิมพ์หน้าคี่ในเอกสาร

6 เลือก พิมพ์เฉพาะหน้าคู่ เพื่อพิมพ์หน้าคู่ในเอกสาร

เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเอกสาร ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะพิมพ์ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ ตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ทุกหน้า แล้วเลือกส่วนของเอกสารที่ต้องการพิมพ์

 3. คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณจะปรากฏในส่วนแรกโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์และเอกสารของคุณปรากฏขึ้นตามที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ ขนาดใหญ่เพื่อพิมพ์เอกสาร

  เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อเครื่องพิมพ์ ให้คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ด้วยการวางแนวแบบแนวนอน

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ภายใต้ ตั้งค่า ให้คลิกปุ่ม แนวตั้ง และเลือก แนวนอน

  การตั้งค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

 3. คลิกปุ่ม พิมพ์ ขนาดใหญ่

การพิมพ์สำเนาเอกสารหลายชุด

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการย้อนกลับไปยังเอกสารของคุณ ให้คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ถัดจากปุ่ม พิมพ์ ขนาดใหญ่ ให้เลือกจำนวนสำเนาในกล่อง สำเนา

 3. คลิกปุ่ม พิมพ์ ขนาดใหญ่

เมื่อต้องการพิมพ์สำเนาที่สมบูรณ์ของเอกสารก่อนจะพิมพ์หน้าแรกของสำเนาชุดถัดไป ภายใต้ ตั้งค่า ให้เลือก เรียงทีละชุด ถ้าคุณต้องการพิมพ์สำเนาทั้งหมดของหน้าแรก แล้วจึงพิมพ์สำเนาทั้งหมดของหน้าถัดไป ให้เลือก ไม่เรียงทีละชุด

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×