การพิมพ์และตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในOffice คุณสามารถพิมพ์ และแสดงตัวอย่างไฟล์จากตำแหน่งที่ตั้งเดียวกัน โดยการคลิกไฟล์ แล้วพิมพ์ (หรือกด CTRL + P)

เมื่อต้องการดูว่างานพิมพ์ของคุณจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่คุณส่งไปยังเครื่องพิมพ์ ไปที่ไฟล์ >พิมพ์

เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือปุ่มพิมพ์ลงในแถบเครื่องมือด่วนเพื่อเข้าถึงเอกสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู:เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

เลือกโปรแกรมของคุณจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ และแสดงตัวอย่างจากโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • เมื่อต้องการกลับไปยังไฟล์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์ด่วน

ดูเพิ่มเติม

Excel รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของไฟล์ของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณ ไม่เห็นทั้งหมดของแถวหรือคอลัมน์ที่คุณคาดไว้แสดงขึ้นในตัวอย่างก่อนพิมพ์เป็นไปได้ว่า คุณมีพื้นที่พิมพ์ที่ไม่ถูกต้องที่เลือก ดูการตั้งค่าหรือล้างพื้นที่พิมพ์บนแผ่นงาน

 2. เมื่อต้องการกลับไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณโดยไม่ต้องพิมพ์ คลิ ปุ่ม ย้อนกลับ

ถ้าคุณพร้อมที่จะพิมพ์เวิร์กบุ๊กของคุณ...

 1. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 2. ค้นหาภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ เช่นการพิมพ์เฉพาะบางหน้า เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ หรือการพิมพ์แบบสองด้าน

 3. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เมื่อต้องการกลับไปยังสมุดบันทึกของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกปิด

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

Outlook รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของข้อความของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

  หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้ไฟล์ >พิมพ์ เพื่อแสดงการพิมพ์มุมมอง ซึ่งประกอบด้วยการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หน้าต่างปัจจุบัน อาจเลื่อนลงในพื้นหลังเบื้องหลังหน้าต่างหลักของ Outlook ได้ คุณสามารถย่อให้เล็กสุดหน้าต่างหลักของ Outlook เพื่อนำมุมมองการพิมพ์กลับไปพื้นหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ ดูปัญหาการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ใน Outlook

 2. ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

  การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 4. ดูภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกว่า ข้อความของคุณจะปรากฏเป็นตารางหรือบันทึก

 5. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

 6. คลิก ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

PowerPoint รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

 2. ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

  การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. เมื่อต้องการกลับไปยังงานนำเสนอของคุณโดยไม่ต้องพิมพ์ นั้นคลิก ปุ่ม ย้อนกลับ

ถ้าคุณพร้อมที่จะพิมพ์งานนำเสนอของคุณ...

 1. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 2. ดูภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ เช่นการพิมพ์เฉพาะสไลด์บาง พิมพ์หลายสไลด์ต่อหนึ่งหน้า หรือพิมพ์ระดับสีเทา

 3. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

ดูเพิ่มเติม

Project รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

 2. ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

  การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 4. ค้นหาภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ เช่นการพิมพ์เฉพาะบางหน้า เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ หรือการพิมพ์แบบสองด้าน

 5. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

 6. คลิก ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

ผู้เผยแพร่รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

 2. ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

  การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 4. ค้นหาภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ เช่นการพิมพ์เฉพาะบางหน้า เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ หรือการพิมพ์แบบสองด้าน

 5. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

 6. คลิก ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

Visio รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

 2. ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

  การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 4. ค้นหาภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ เช่นการพิมพ์เฉพาะบางหน้า เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ หรือการพิมพ์แบบสองด้าน

 5. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

 6. คลิก ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ

ดูเพิ่มเติม

Word รวมพิมพ์และแสดงตัวอย่างในหน้าต่างเดียวกัน

 1. คลิกไฟล์ > พิมพ์ ทางด้านขวา คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณ ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นปุ่มพิมพ์ และตั้งค่า การกำหนดค่าได้

 2. ถ้าต้องการดูแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง และถ้าข้อความเล็กเกินจะอ่าน ให้ใช้ตัวเลื่อน ย่อ ขยาย เพื่อปรับขนาดได้

  การแสดงตัวอย่างหน้า และตัวเลื่อนสำหรับการย่อ/ขยาย ในหน้าต่าง พิมพ์และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการแสดงตัวอย่างหน้าหลายแบบเคียงข้าง ใช้ตัวเลื่อนย่อ/ขยายเพื่อขยายออก

 3. คลิก ปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อกลับไปยังเอกสารของคุณ โดยไม่มีการพิมพ์

ถ้าคุณพร้อมที่จะพิมพ์เอกสารของคุณ...

 1. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการ

 2. ค้นหาภายใต้การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์อื่น ๆ เช่นการพิมพ์เฉพาะบางหน้า เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ หรือการพิมพ์แบบสองด้าน

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการพิมพ์ เฉพาะบางหน้าใน Word ให้คลิกพิมพ์หน้าทั้งหมด หลังจาก คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์หน้าปัจจุบันเท่านั้น หรือคุณสามารถเลือกการพิมพ์แบบกำหนดเอง และระบุหน้าที่จะพิมพ์เช่น "1-3" หรือ "3-6, 10, 14"

 3. เมื่อคุณพร้อม คลิกพิมพ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังรับหน้าเปล่า แบบพิเศษ ที่ส่วนท้ายของเอกสารของคุณ ดูลบหน้าใน Word

ดูเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา

สำหรับการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม ให้ดู:

ในบางโปรแกรม เช่นExcel และWord ตัวอย่างก่อนพิมพ์ปรากฏบนหน้าจอพิมพ์หลัก ในโปรแกรมอื่น ๆ เช่นAccess และOneNote คุณคลิกที่ปุ่มตัวอย่างก่อนพิมพ์บนหน้าจอพิมพ์หลักในการเข้าถึงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ปุ่มการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

ดูวิดีโอเกี่ยวกับการพิมพ์ในOffice:

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

ดูส่วนด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ และแสดงตัวอย่างจากโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง

เลือกโปรแกรม Office ของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เมื่อต้องการกลับไปยังไฟล์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์ด่วน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงตัวอย่าง และพิมพ์ในExcel ดู:

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • เมื่อต้องการกลับไปยังไฟล์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ในOutlook ดูพิมพ์ใน Outlook

บนแท็บพิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติปรากฏในส่วนแรก และแสดงตัวอย่างของงานนำเสนอของคุณปรากฏในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการกลับไปยังงานนำเสนอของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และงานนำเสนอของคุณปรากฏ ในแบบที่คุณต้องการให้ คลิกพิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อพิมพ์ คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

บนแท็บพิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติปรากฏในส่วนแรก และแสดงตัวอย่างของไฟล์ของคุณปรากฏในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการกลับไปยังไฟล์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และไฟล์ของคุณปรากฏ ในแบบที่คุณต้องการให้ คลิกพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อพิมพ์ คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

บนแท็บพิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติปรากฏในส่วนแรก และแสดงตัวอย่างของสิ่งพิมพ์ของคุณปรากฏในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการกลับไปยังสิ่งพิมพ์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และสิ่งพิมพ์ของคุณปรากฏ ในแบบที่คุณต้องการให้ คลิกพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อพิมพ์ คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการพิมพ์ใน Publisherพิมพ์ใน Publisher

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

  • เมื่อต้องการกลับไปยังไฟล์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณโดยไม่ต้องตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์ด่วน

บนแท็บพิมพ์ คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติปรากฏในส่วนแรก และแสดงตัวอย่างของเอกสารของคุณปรากฏในส่วนที่สองโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก พิมพ์

  เมื่อต้องการกลับไปยังเอกสารของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บไฟล์ อีกครั้ง

 2. เมื่อคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์และเอกสารของคุณปรากฏ ในแบบที่คุณต้องการให้ คลิกพิมพ์

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ภายใต้ชื่อพิมพ์ คลิกคุณสมบัติเครื่องพิมพ์

การแก้ไขปัญหา

สำหรับการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม ให้ดู:

เลือกโปรแกรมของคุณจากรายการดรอปดาวน์ต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ และแสดงตัวอย่างจากโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ในOffice Excel 2007 ดูพิมพ์ใน Excel 2007

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวอย่างก่อนพิมพ์และการตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องก่อนที่คุณพิมพ์

 1. เปิดรายการที่ต้องการพิมพ์

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 3. คลิกปุ่มบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

 1. บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่พิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

 1. บนเมนูไฟล์ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบนแถบเครื่องมือเพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

 2. คลิกปุ่มบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อแสดงตัวอย่างหน้า หรือทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์

การแก้ไขปัญหา

สำหรับการแก้ไขปัญหาของเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม ให้ดู:

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×