การพิมพ์แม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath 2007 นั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ดูและกรอกข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ของคุณอาจเลือกพิมพ์สำเนาของฟอร์มที่กรอกสมบูรณ์แล้วเพื่อการบันทึกส่วนตัวหรือเพื่อเหตุผลอื่นๆ ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบว่าแบบฟอร์มนั้นมีลักษณะที่ใช้ได้เมื่อทำการพิมพ์ ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวควบคุมจะพอดีอยู่ภายในระยะขอบของหน้าพิมพ์และข้อความบนแม่แบบฟอร์มนั้นสามารถอ่านได้เมื่อทำการพิมพ์

ในบทความนี้

พิมพ์เทมเพลตฟอร์ม

พิมพ์ฟอร์ม ตามที่ผู้ใช้จะเห็น

พิมพ์แม่แบบฟอร์ม

คุณสามารถพิมพ์แม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะการปรากฏของตัวควบคุมและวัตถุอื่นๆ บนหน้าที่พิมพ์โดยทั่วไป หรือเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เช่น ส่วนหัวหรือส่วนท้าย

หมายเหตุ: เมื่อคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง คุณอาจเห็นรายการบางรายการบนแม่แบบฟอร์ม เช่น ปุ่มที่จะไม่ปรากฏให้เห็นเมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์ม

  1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกพิมพ์ Button image

  2. เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าการพิมพ์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ ในเมนู แฟ้ม แล้วจึงเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ การตั้งค่าการพิมพ์

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ฟอร์มตามที่ผู้ใช้เห็น

เมื่อผู้ใช้พิมพ์ฟอร์ม InfoPath จะทำการปรับแต่งฟอร์มนั้น หรือลบรายการบางอย่างออกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริบทที่จะพิมพ์ ตัวอย่างเช่น ข้อความแสดงคำสั่ง แทรกรายการ ที่ปรากฏให้เห็นตามค่าเริ่มต้นภายใต้ตารางเสริมแถวจะไม่ปรากฏให้เห็นในแบบฟอร์มที่พิมพ์ รวมทั้งตัวควบคุมปุ่ม รายการในกล่องรายการ หรือลูกศรเลื่อนด้วย เนื่องจากรายการเล่านี้สูญเสียความหมายบนหน้าที่พิมพ์

  1. บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  2. ในหน้าต่างแสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกพิมพ์ Button image

  3. เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าการพิมพ์ ให้ปิดหน้าต่างแสดงตัวอย่าง ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้วจึงเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนแท็บ ตั้งค่าหน้ากระดาษ และ การตั้งค่าการพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×