การพิมพ์แฟ้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

สิ่งสำคัญ: สำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์หรือข้อมูลโปรแกรมควบคุม โปรดดูที่

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการพิมพ์ใน Microsoft Office Excel ดูพิมพ์ใน Excel 2007

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

    สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่ม Office Microsoft รูปปุ่ม คลิกพิมพ์ บนเมนูไฟล์

    แป้นพิมพ์ลัดเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ให้กด CTRL + P ได้อีกด้วย

  2. คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น จำนวนหน้าหรือหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ เป็นต้น

เคล็ดลับ: นำไปใช้กับโปรแกรมที่ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent: เมื่อต้องการพิมพ์โดยไม่ต้องใช้กล่องโต้ตอบพิมพ์ คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิกพิมพ์ด่วน

SharePoint Designer

  • บนเมนู แฟ้ม ให้ชี้ไปที่ พิมพ์ จากนั้นคลิก พิมพ์

    แป้นพิมพ์ลัดเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ให้กด CTRL + P ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×