การพิมพ์แผ่นงานหรือสมุดงาน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถพิมพ์แผ่นงานและสมุดงานทั้งหมดหรือบางส่วน โดยพิมพ์ครั้งละหนึ่งแผ่นหรือหนึ่งเล่ม หรือพิมพ์หลายแผ่นหรือหลายเล่มในครั้งเดียวก็ได้ และถ้าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์อยู่ในตาราง Microsoft Excel คุณสามารถพิมพ์เฉพาะตาราง Excel ได้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์สมุดงานลงในแฟ้มแทนที่จะพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีประโยชน์มากเมื่อคุณต้องการพิมพ์สมุดงานลงในเครื่องพิมพ์ต่างชนิดจากเครื่องที่คุณเคยใช้พิมพ์สมุดงาน

ก่อนที่คุณจะพิมพ์

ก่อนที่คุณจะพิมพ์สิ่งใดก็ตามใน Excel ขอให้จำไว้ว่ามีตัวเลือกต่างๆ ที่พร้อมใช้งานสำหรับประสบการณ์การพิมพ์ที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การพิมพ์ใน Excel

สิ่งสำคัญ: การจัดรูปแบบบางอย่าง เช่น ข้อความสีหรือการแรเงาเซลล์ อาจดูดีบนหน้าจอแต่อาจไม่เหมือนกับที่คุณคาดไว้เมื่อพิมพ์บนเครื่องพิมพ์ขาวดำ นอกจากนี้ คุณอาจต้องการพิมพ์เวิร์กชีตที่มีเส้นตารางปรากฏ เพื่อให้ข้อมูล แถว และคอลัมน์เด่นขึ้น

พิมพ์เวิร์กชีตเดียวหรือหลายเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์ เรียนรู้วิธีการ

 2. คลิก ไฟล์ จากนั้น คลิก พิมพ์ ให้กด Ctrl+P

 3. คลิกที่ปุ่ม พิมพ์ หรือปรับ การตั้งค่า ก่อนที่จะคลิกปุ่ม พิมพ์

พิมพ์เวิร์กบุ๊กเดียวหรือหลายเวิร์กบุ๊ก

ไฟล์เวิร์กบุ๊กทั้งหมดที่คุณต้องการพิมพ์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก เปิด

 2. กด Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกชื่อของแต่ละเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์ จากนั้น คลิก พิมพ์

พิมพ์เวิร์กชีตทั้งหมดหรือบางส่วน

 1. คลิกแผ่นงาน แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 3. ด้านล่าง การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

  ภายใต้การตั้งค่า ให้คลิกพิมพ์ทั้งเวิร์กชีต
 4. คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตได้กำหนดพื้นที่พิมพ์ Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ดังกล่าวเท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นพื้นที่พิมพ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าหรือการล้างพื้นที่พิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

 1. คลิกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 3. ด้านล่าง การตั้งค่า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์แผ่นงานที่ใช้งานอยู่ และเลือก พิมพ์ตารางที่เลือก

  พิมพ์ตารางที่เลือก
 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์เวิร์กบุ๊กลงในไฟล์

 1. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์ หรือกด Ctrl+P

 2. ด้านล่าง เครื่องพิมพ์ ให้เลือก พิมพ์เป็นไฟล์

  ตัวเลือกพิมพ์เป็นไฟล์
 3. คลิก พิมพ์

 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้น คลิก ตกลง ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ เอกสาร

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณพิมพ์ไฟล์ที่บันทึกบนเครื่องพิมพ์อื่น ตัวแบ่งหน้าและระยะห่างฟอนต์อาจแตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

พิมพ์แผ่นงานบางส่วนหรือทั้งแผ่น หรือสมุดงาน

 1. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานบางส่วน ให้คลิกแผ่นงาน แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด ให้คลิกแผ่นงานเพื่อเรียกใช้แผ่นงาน

  • เมื่อต้องการพิมพ์สมุดงาน ให้คลิกที่แผ่นงานใดๆ ของสมุดงาน

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office จากนั้น คลิก พิมพ์ หรือกด Ctrl+P

 3. ด้านล่าง สิ่งที่พิมพ์ ให้เลือกตัวเลือกเพื่อพิมพ์ส่วนที่เลือก เวิร์กชีตที่ใช้งานอยู่หรือหลายแผ่นงาน หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

  หมายเหตุ: ถ้าเวิร์กชีตมีพื้นที่พิมพ์ที่กำหนด Excel จะพิมพ์เฉพาะพื้นที่พิมพ์เท่านั้น ถ้าคุณไม่ต้องการพิมพ์พื้นที่พิมพ์ที่กำหนด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ละเว้นพื้นที่พิมพ์ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การตั้งค่าหรือการล้างพื้นที่พิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการพิมพ์อย่างรวดเร็ว หรือเมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่จะพิมพ์ก่อนคุณพิมพ์ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office คลิกลูกศรถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ด่วน หรือ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์เวิร์กชีตหลายแผ่นในครั้งเดียว

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์ เรียนรู้วิธีการ

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก พิมพ์

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการพิมพ์อย่างรวดเร็ว หรือเมื่อต้องการแสดงตัวอย่างสิ่งที่จะพิมพ์ก่อนคุณพิมพ์ ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office คลิกลูกศรถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์ด่วน หรือ แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

พิมพ์สมุดงานหลายเล่มในครั้งเดียว

แฟ้มสมุดงานทั้งหมดที่คุณต้องการพิมพ์ต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก เปิด

 2. กด Ctrl ค้าง แล้วเลือกทุกเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการพิมพ์

 3. บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista    

  • คลิกขวาส่วนที่เลือก แล้วคลิก พิมพ์

   บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP    

  • ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้คลิก เครื่องมือ จากนั้น พิมพ์

พิมพ์ตาราง Excel

 1. เลือกเซลล์ภายในตารางเพื่อเปิดใช้งานตาราง

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office แล้วคลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ สิ่งที่พิมพ์ ให้เลือก ตาราง

พิมพ์สมุดงานลงในแฟ้ม

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office > พิมพ์ > พิมพ์

 2. ในกล่อง ชื่อ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการพิมพ์แฟ้ม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย พิมพ์ไปเป็นแฟ้ม จากนั้นคลิก ตกลง

  พิมพ์เป็นไฟล์
 4. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกผลลัพธ์การพิมพ์เป็น ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้น คลิก ตกลง ไฟล์จะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ เอกสาร

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณพิมพ์ไฟล์ที่บันทึกบนเครื่องพิมพ์อื่น ตัวแบ่งหน้าและระยะห่างฟอนต์อาจแตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×