การพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์

การพิมพ์แถวหรือคอลัมน์ที่ต้องการซ้ำบนทุกหน้าที่พิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าแผ่นงานมีเนื้อที่มากกว่าหนึ่งหน้า คุณสามารถพิมพ์ส่วนหัวของแถวและคอลัมน์หรือป้ายชื่อ (หรือเรียกว่าชื่อเรื่องที่พิมพ์) บนทุกหน้าเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลอย่างถูกต้องมีป้ายชื่อ

 1. เลือกแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก หัวเรื่องที่จะพิมพ์

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: คำสั่งพิมพ์ชื่อเรื่องจะปรากฏเป็นสีจาง ถ้าคุณอยู่ในโหมด การแก้ไขแผนภูมิถูกเลือกไว้บนแผ่นงานเดียวกันกับเซลล์ หรือ ถ้าคุณไม่มีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ ดูการค้นหา และติดตั้งโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับ Windows Vista โปรดสังเกตว่า Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนสำหรับ Windows XP ตรวจสอบเว็บไซต์ของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณสำหรับการสนับสนุนโปรแกรมควบคุมต่อเนื่อง

 3. บนแท็บ แผ่นงาน ภายใต้ หัวเรื่องที่จะพิมพ์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้

  • ในกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน ให้พิมพ์การอ้างอิงของแถวที่มีป้ายชื่อคอลัมน์

  • ในกล่อง คอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางซ้าย ให้พิมพ์การอ้างอิงของคอลัมน์ที่มีป้ายชื่อแถว

   ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการพิมพ์ป้ายชื่อคอลัมน์ที่ด้านบนสุดของทุกหน้าที่พิมพ์ คุณสามารถพิมพ์ $1:$1 ในกล่อง แถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบน

   ตัวเลือกหัวเรื่องที่จะพิมพ์ถูกเน้นอยู่ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

   เคล็ดลับ: คุณสามารถเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ปุ่มยุบ ทางขวาสุดของกล่องแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนสุด และคอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำด้านซ้าย แล้ว เลือกชื่อแถวหรือคอลัมน์ที่คุณต้องการทำซ้ำในเวิร์กชีต หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการเลือกชื่อแถวหรือคอลัมน์ คลิกปุ่มยุบกล่องโต้ตอบ ปุ่มยุบ อีกครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบ

   หมายเหตุ: ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งแผ่นเลือกแถวที่จะพิมพ์ซ้ำด้านบนสุด และคอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำด้านซ้าย กล่องจะไม่พร้อมใช้งานในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายเวิร์กชีต คลิกแผ่นงานใด ๆ ยกเลิกการเลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานยกเลิกการเลือกจะมองเห็นได้ คลิกขวาแท็บของแผ่นงานที่เลือก แล้ว คลิ กยกเลิกแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×